UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

55_szkło_mini.jpg

Opracowanie z serii „200 lat Muzeum Wilanowskiego” dotyczy nowożytnego szkła obecnego w pałacu w Wilanowie. Na jego stronach pomieszczono zarówno historię całego zespołu tych kruchych przedmiotów w zbiorach, jak i bliższe informacje na temat wybranych 30 przykładów naczyń z okresu od XVI do początku XIX wieku.Przebudowa i adaptacja piwnic w zachodniej części Oranżerii

Zadanie dotyczyło remontu części istniejącego podpiwniczenia budynku Oranżerii. Dzięki niemu przestrzeń dawnego magazynu została podzielona na dwie części. W jednej z nich (ok. 80 mkw.) powstało nowe laboratorium pomiarowe dla muzealnej Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej, przygotowane do prowadzenia prac związanych z trójwymiarowym skanowaniem obiektów zabytkowych. Przestrzeń podzielono na trzy strefy (w tym dwa pomieszczenia dla zrobotyzowanych systemów pomiarowych). Zwrócono przy tym uwagę na zapewnienie najwyższych parametrów pomiarowych (minimalizacja drgań podłoża, posadzka antyelektrostatyczna, powierzchnie antyodblaskowe) i najwyższego poziomu bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, wydzielona strefa pożarowa). W drugiej części piwnicy Oranżerii (ok. 90 mkw.) stworzono dodatkowe zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych w Dziale Ogrodowym oraz osób wykonujących w ramach praktyk lub wolontariatu prace pielęgnacyjne na terenie wilanowskich ogrodów i parków.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

Pomiary skrzydła południowego, fot. W. Holnicki.jpg

Innowacyjna metodyka rejestracji danych z różnych źródeł dla generowania dokumentacji 3D pałacu w Wilanowie (artykuł)

W projekcie wykorzystana została innowacyjna metodyka rejestracji i integracji danych z różnych źródeł w celu generowania dokumentacji 3D pałacu w Wilanowie.

Plakat A3 Ogrod praktyki_DRUK.jpg

Dział Ogrodowy | praktyki (artykuł)

Dział Ogrodowy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje studentów chętnych do odbycia praktyk. Oferujemy możliwość praktycznego zapoznania się z opieką nad historycznym, rozbudowywanym od końca XVII w., założeniem ogrodowym. Barokowe ogrody włoskie oraz rozległe założenia krajobrazowe z XVIII i XIX w. wymagają szczególnej troski w okresie letnim i jesiennym.