UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Przygotowanie i zapewnienie usługi kateringowej

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro,
pn.: Przygotowanie i zapewnienie usługi kateringowej podczas: spotkań Klubu  „Pochwały Inteligencji” w roku 2019 oraz na seminarium w dniu 19.09.2019 r.
Znak sprawy: SE.2402.03.AŻ.2019

15 kwietnia 2019 r. opublikowano

29 kwietnia 2019 r. opublikowano:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook