UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Recenzowanie artykułów do „Studiów Wilanowskich”

Procedura recenzowania artykułów:

  1. Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z zasadami „Studiów Wilanowskich”, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny, następnie kierowany do recenzji.
  2. Do oceny artykułów powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza instytucji, przy której autor tekstu jest afiliowany. W przypadku rozbieżnych opinii redakcja powołuje trzeciego recenzenta.
  3. Autor tekstu nie zna tożsamości recenzentów, a ci nie znają autora recenzowanej pracy. Recenzenci nie są związani z autorami relacjami osobistymi; nie występuje też między recenzentami autorem podległość zawodowa ani bezpośrednio współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach przed oddaniem tekstu do druku.
  4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku.

Recenzenci:

dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, MNK, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
dr hab. Joanna Czernichowska, ASP, Warszawa
dr Anna Frąckowska, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło, Politechnika Wrocławska
dr Paweł Ignaczak, Muzeum Warszawy, ASP, Warszawa
dr Paweł Jeziorski, IH PAN, Toruń
dr Dariusz Kacprzak, Akademia Sztuki, Muzeum Narodowe w Szczecinie
dr Joanna Orzeł, Uniwersytet Łódzki
dr Damian Makuch, Uniwersytet Warszawski
dr Jolanta Polanowska, IS PAN, Warszawa
dr Tomasz Pruszak, Muzeum Warszawy
dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK, Toruń,
prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Warszawa
Anna Saratowicz, Zamek Królewski w Warszawie
prof. dr hab. Iwona Szmelter, ASP, Warszawa
dr hab. Jacek Stachera, UMK, Toruń
dr inż. Wojciech Skrzeczanowski, WAT, Warszawa
dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN, Warszawa
dr hab. Piotr Ugniewski, prof. UW, Warszawa
dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
skimborowicz_1_baner.jpg

Zasady przygotowywania tekstów do „Studiów Wilanowskich” (artykuł)

Zasady ogólne Za publikowanie na łamach „Studiów Wilanowskich” nie pobiera się od autorów jakichkolwiek opłat na żadnym z etapów przygotowywania do …

skimborowicz_3_baner.jpg

Zasady etyczne i dobre praktyki w „Studiach Wilanowskich” (artykuł)

Obowiązki autorów: Oryginalność: teksty muszą być w pełni oryginalne, niepublikowane w innym periodyku. Autorstwo pracy: należy zgłosić nazwiska wszystkich autorów tekstów, z …

46_studia.jpg

„Studia Wilanowskie” – bibliografia (artykuł)

„Studia Wilanowskie” to periodyk Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w którym publikowane są efekty prac naukowych dotyczących rezydencji wilanowskiej.