UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Książka przygotowana przez Jarosława Dumanowskiego ze współczesnymi interpretacjami przepisów opracowanymi przez Macieja Nowickiego przedstawia historię różnych produktów żywieniowych, opowiada o ich pochodzeniu, kulturowych znaczeniach, ich użyciu i roli – tak na co dzień, jak od święta. Historia ożywa przed nami przy stole w bardzo pouczający i inspirujący sposób.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Remont dachów Kordegardy

Kordegarda po zakończonym remoncie dachu, fot. W. Holnicki.jpg

Kordegarda została wybudowana w XVIII w., wg projektu Szymona Bogumiła Zuga. Wraz z Oficyną Kuchenną i Łazienką stanowiła całość projektu przebudowy wilanowskiej rezydencji dla Izabeli Lubomirskiej. Dziś jest budynkiem przeznaczonym do celów administracyjnych muzeum.

W ramach projektu możliwy był remont dachów budynku Kordegardy wraz z robotami termomodernizacyjnymi na poddaszu, w tym wymiana na całkowicie nową zużytej technicznie konstrukcji przykrycia dachowego.

Prace remontowe na dachu Kordegardy, fot. W. Holnicki.jpg

Prace remontowe rozpoczęto od zdjęcia starej dachówki, położono warstwę izolacyjną z papy termozgrzewalnej, przykręcono do dachu nowe listwy, do których przymocowano nowe dachówki. Ich wzór – ze względu na zabytkowy charakter budynku – został wybrany przez powołaną w tym celu komisję. Ostatni etap prac objął poddasze Kordegardy. Konserwacji poddane zostały również elementy miedziane na dachu, okna w połaci dachu oraz kominy.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

Mur oporowy przy fosie i kordegarda.jpg

Konserwacja muru oporowego fosy od strony przedpola (artykuł)

Konserwacja ceramicznego muru oporowego suchej fosy od strony głównego wejścia na teren dziedzińca pałacu w Wilanowie to jedno z przedsięwzięć, …

Pompownia po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Remont i konserwacja Pompowni (artykuł)

Pompownia położona jest nad brzegiem Jeziora Wilanowskiego u styku XVII-wiecznego barokowego ogrodu geometrycznego i XIX-wiecznego angielskiego parku krajobrazowego. To jedna …

Skrzydło południowe pałacu wilanowskiego, fot. W. Holnicki.jpg

Modernizacja dachu skrzydła południowego pałacu w Wilanowie (artykuł)

Modernizacja dachu skrzydła południowego znacząco poprawiła warunki ekspozycyjne.

Prace modernizacyjne dachu nad Belwederem, fot. W. Holnicki.jpg

Modernizacja dachu nad belwederem (artykuł)

Modernizacja dachu nad belwederem polwala zabezpieczyć dekoracje w Sali Uczt.

Konserwacja Sala Uczt EFRR-POIiŚ 2015, fot. W. Holnicki (1).jpg

Film „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” (film)

Projekt „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” był prawdopodobnie najtrudniejszym wśród wszystkich, które zrealizowaliśmy w …