UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Patrząc na zdjęcia Tomka Sikory w naszym nowym albumie, mamy wrażenie, że uczestniczymy w niezwykłej historii: raz jest to wiktoriańska powieść grozy, fotoreportaż, pejzaż, a kiedy indziej emocjonalny pamiętnik młodej damy. Tomek Sikora dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości uczy jak szukać tego czego nie widać.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Remont i konserwacja Pompowni

Pompownia po konserwacji widziana od strony Jeziora Wilanowskiego, fot. W. Holnicki.jpg

Pompownia położona jest nad brzegiem Jeziora Wilanowskiego u styku XVII-wiecznego barokowego ogrodu geometrycznego i XIX-wiecznego angielskiego parku krajobrazowego. To jedna z głównych atrakcji parku wilanowskiego ze względu na swój wygląd – historyzującą szatę neogotyckiego pseudozameczku – oraz otoczenie przyrodnicze – stary drzewostan, jezioro i widok na rezerwat Morysin. Usytuowana w pobliżu budynku niewielka przystań dla łodzi i gondoli wożących turystów po Jeziorze Wilanowskim dopełnia znaczącej roli tego miejsca w ruchu turystycznym na terenie parku.

Obiekt powstał w połowie XIX w. wg projektu Henryka Marconiego. jako miejsce poboru wody, z którego wyprowadzona była podziemna instalacja wodociągowa zasilająca fontanny w różnych częściach wilanowskiego ogrodu. Obecnie Pompownia nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, jest obiektem objętym indywidualną ochroną konserwatorską i istotnym elementem wpisanego do rejestru zabytków historycznego zespołu pałacowo-ogrodowego barokowej rezydencji królewskiej.

Pompownia to budynek wolno stojący, zaprojektowany na planie wieloboku, murowany z cegły, nieotynkowany, czterokondygnacyjny z ośmioboczną wieżą mieszczącą klatkę schodową, zakończoną niewielkim tarasem widokowym. W środku budowli oprócz ośmiobocznej klatki schodowej znajdują się pomieszczenia o nieregularnym układzie. Łączna powierzchnia zabudowy liczy 64,8 mkw.

Prace konserwatorskie i remontowe w budynku Pompowni, fot. W. Holnicki.jpg

W związku z bardzo złym stanem technicznym Pompowni konieczne były gruntowne prace remontowe i konserwatorskie:

  • rozbiórka stropów budynku i wykonanie nowych stropów,
  • wykonanie izolacji przeciw wilgociowych w murach istniejących,
  • przeprowadzenie konserwacji elewacji ceglanej,
  • remont i konserwacja instalacji elektrycznej,
  • budowa nowej przystani z pomostów pływających,
  • prace naprawcze linii brzegowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową alejek spacerowych w najbliższy toczeniu Pompowni i dostosowaniem ich do układu alejek pozostałej części parku wilanowskiego, w tym budową alejki prowadzącej do przystani pływającej.

Po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich w Pompowni można realizować programy edukacyjno-wystawiennicze.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć prezentującej prace remontowe i konserwatorskie w Pompowni – tutaj.

Remont i konserwacja budynku Pompowni wraz z otoczeniem zrealizowano w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl

Logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

Mur oporowy przy fosie i kordegarda.jpg

Konserwacja muru oporowego fosy od strony przedpola (artykuł)

Konserwacja ceramicznego muru oporowego suchej fosy od strony głównego wejścia na teren dziedzińca pałacu w Wilanowie to jedno z przedsięwzięć, …

7a1  konferencja EOG w ogrodach pałacowych_19.09.2011.jpg

Jak Muzeum Pałacu w Wilanowie wykorzystuje środki europejskie – film (film)

Zobacz, jak Muzeum Pałacu w Wilanowie wykorzystuje środki europejskie. Obejrzyj film o konferencji EOG podsumowującej …

Konserwacja i remont Pompowni, POIiŚ 2015, fot. W. Holnicki 02.jpg

Remont i konserwacja Pompowni (album zdjęć)

Prace remontowe i konserwatorskie w Pompowni i jej najbliższym otoczeni, w tym budowa przystani pływającej, w ramach w projektu „Rewitalizacja …

Konserwacja Sala Uczt EFRR-POIiŚ 2015, fot. W. Holnicki (1).jpg

Film „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” (film)

Projekt „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” był prawdopodobnie najtrudniejszym wśród wszystkich, które zrealizowaliśmy w …