UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

W 2009 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie powstał projekt badawczy "Miśnieńska porcelana w XVIII wieku dla szlachty i arystokracji w Polsce", planowany do realizacji we współpracy z Drezdeńskimi Zbiorami Porcelany. Celem wspólnych działań stało się przeprowadzenie gruntownych studiów nad zbiorami ceramiki miśnieńskiej zgromadzonej przez Polaków, jak również nad powiązanymi z nią archiwaliami dostępnymi w Polsce i w Niemczech. Badania te dają szansę na ujawnienie nieznanych do tej pory muzealiów i danych archiwalnych dokumentujących historyczne powiązania polsko-saskie.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii

30 października 2017 roku zostanie rozpoczęty remont budynku Oranżerii. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zlokalizowany na północ od pałacu klasycystyczny budynek Oranżerii pełni istotną rolę, związaną z obsługą administracyjną królewskiej rezydencji oraz działaniami kulturalnymi, digitalizacyjnymi i edukacyjnymi. Wpisany do rejestru zabytków obiekt z 1749 roku jest przeznaczony do organizacji ekspozycji czasowych i wydarzeń kulturalnych. W latach pięćdziesiątych XX w. został odbudowany po zniszczeniach wojennych, a od strony północnej dobudowano do niego kotłownię i pomieszczenia, które wykorzystywane są dziś przez Dział Architektury i Środowiska. Zachodnia część Oranżerii została podpiwniczona z podbiciem istniejących fundamentów, wzmocniono też fundamenty niepodpiwniczonej części i mury konstrukcyjne. Całość obiektu została wyposażona w instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjne i centralnego ogrzewania. W północnej przybudówce znajdują się pomieszczenia obsługi technicznej, w piwnicy kotłownia i hydrofornia oraz pomieszczenia socjalne Działu Ogrodowego i Pracownia Skanowania 3D, a na poddaszu zlokalizowano magazyn. W 2005 r. wyremontowano pokrycie dachowe wraz z wymianą izolacji termicznej, a w 2006 r. w piwnicy i na poddaszu wykonano węzły sanitarne. Ściany fundamentowe i piwniczne budynku, wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, są zawilgocone z licznymi wysoleniami z powodu braku izolacji pionowej i poziomej. Koniecznym jest wykonanie: izolacji powłokowej na powierzchniach stykających się z gruntem, poziomej blokady izolacyjnej przeciwdziałającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci oraz izolacji pod posadzkami, prawidłowe uszczelnienie dylatacji, złączy, przejść rur i kabli. Wykonanie wskazanych robót remontowych zabezpieczy historyczne zasoby zespołu pałacowego, umożliwi też rozwój Pracowni 3D. Pozwoli to na rozpoczęcie prac rewaloryzacji i dostosowania wnętrz Oranżerii do potrzeb nowoczesnej galerii wystawienniczej.

Logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook