UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0
Aby wyświetlić poprawnie całą zawartość strony, uruchom wtyczkę Flash w Twojej przeglądarce.
Zobacz jak uruchomić wtyczkę Flash w Chrome.

Sielanki Polskie

karta katalogowa kolekcji

Kolekcja

Grafika
J. Longueil (rytował), Ch. Eisen (rysował)
Paryż, Warszawa
1778 r.
Papier, miedzioryt
17,6 x 7,8 cm
Wil.4702

42_sielanki polskie.jpg

Rycina ukazująca dwóch młodzieńców w strojach polskich pochodzi z ostatniej, wykonanej z pietyzmem i kunsztem ilustrowanej publikacji I Rzeczpospolitej zatytułowanej "Sielanki polskie z różnych autorów zebrane a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelników po trzeci raz przedrukowane y poprawione . Kopersztychami ozdobione", wydanej w 1778 roku przez królewskiego księgarza i drukarza Michała Grölla. Patronem i dobroczyńcą Sielanek, była jedna z najświatlejszych postaci czasów stanisławowskich, książę Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich, komendant korpusu kadetów i Szkoły Rycerskiej. Autorami 8 ilustracji -tzw. kopersztychów obrazujących treść zawartych w zbiorze wierszy-sielanek, byli dwaj artyści pochodzenia francuskiego, Charles Dominique Eisen oraz Joseph de Longueil. Aby nadać im polski charakter, francuscy artyści współpracowali z młodymi absolwentami Szkoły Rycerskiej, aktualnie przebywającymi we Francji na naukach w Akademii Sztuk Pieknych, Józefem Orłowskim i Tadeuszem Kościuszko. Dzięki tej kolaboracji ryciny do Sielanek łączą w sobie całą elegancję XVIII wiecznego francuskiego ilustratorstwa ze specyfiką polskich akcentów, które szczególnie wyrażają się w strojach przedstawianych postaci. Widać to wyraźnie na znajdującej się w zbiorach wilanowskich ilustracji, ukazującej dwóch młodzieńców-poetów ubranych w kontusze z wylotami, którym skrzydlaty geniusz ukazuje źródła inspiracji; monumentalne gmachy starożytne oraz scenę pasterską.

Marta Gołąbek

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Kartusz herbowy Augusta Aleksandra Czartoryskiego na elewacji pałacu w Wilanowie.jpg

Czartoryscy herbu Pogoń Litewska - zarys dziejów rodu (artykuł, Silva Rerum)

Czartoryscy mieli znakomite pochodzenie, wywodzili się bowiem z rodu wielkich książąt litewskich – od Giedymina i jego syna Olgierda. Osiadli …

42_album cynkograficzne.jpg

Album Cynkograficzne (karta katalogowa kolekcji, Kolekcja)

Przedstawione litografie pochodzą z wydanego w 1841 zbioru zatytułowanego Album Cynkograficzne rysunkowe warszawskie w dwunastu obrazach. Twórcą albumu był kustosz Gabinetu Rycin biblioteki Publicznej w Warszawie, malarz, grafik i pedagog Jan Feliks Piwarski.

57_jan_andrzej_morsztyn_poezja_barokowa.jpg

Poezja kunsztu i kunszt poezji (artykuł, Silva Rerum)

Tworzenie utworów wizualnych zaliczanych do poezji kunsztownej znane było już w starożytności. Zarówno w spuściźnie starożytnych Greków i Rzymian, jak …