„Sit tibi terra levis”. Z problematyki wierszowanych inskrypcji nagrobnych
Tematy:

Źródła pochodzenia:Typ:Sortowanie:


Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


„Sit tibi terra levis”. Z problematyki wierszowanych inskrypcji nagrobnych Barbara Milewska-Waźbińska