UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Stanisław Kostka Potocki był wielkim erudytą, znawcą sztuki i działaczem oświatowym - człowiekiem przeświadczonym, że polskie warstwy oświecone muszą poznać dorobek nauki europejskiej. Zaliczał się do tych członków późnooświeceniowego establishmentu, którzy - w bardzo trudnych warunkach politycznych - za swe główne zadanie uznali wspieranie rozwoju polskiej kultury.Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE)

wersal_arre.jpg

Od czerwca 2006 r. Muzeum Pałacu w Wilanowie jest członkiem Association des Résidences Royales Européennes (ARRE), sieci 27 instytucji kultury z 15 krajów, które zarządzają rezydencjami królewskimi na terenie Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Monako, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. W ramach Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich / ARRE promujemy wiedzę o europejskim dziedzictwie i budujemy partnerstwa w procesie realizacji wspólnych projektów kulturalnych.

Siedziba ARRE znajduje się w Wersalu. Adres strony internetowej, gdzie są opisy wszystkich rezydencji i aktualne informacje o przebiegu wspólnych projektów: www.europeanroyalresidences.eu

Schonbrunn_ARRE.jpg

Reprezentanci Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie uczestniczą w konferencjach i warsztatach (technical meetings) ARRE, w czasie których wymieniają się wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami problemów związanych z opieką nad historycznymi rezydencjami, dzielą się też efektami badań naukowych. Tematy spotkań to m.in. konserwacja prewencyjna, edukacja muzealna, obsługa publiczności w muzeach rezydencjalnych, komunikacja społeczna, e-strategie i dokumentacja cyfrowa (także GIS), bezpieczeństwo zbiorów i gości. Realizujemy też wspólne projekty, takie jak projekt „Discovering European Heritage” (grant UE) czy „Miejsce przy królewskim stole”. W latach 2009–2013 w ramach programu „Leonardo da Vinci” profesjonaliści z Wersalu i Wiednia odbyli miesięczne staże w Muzeum Pałacu w Wilanowie, a pracownicy wilanowskiego muzeum zdobywali doświadczenie i dzielili się wiedzą w trakcie 16 staży zagranicznych w siostrzanych rezydencjach królewskich w Niemczech, Francji, Portugalii i Wielkiej Brytanii. W 2019 r. kolejna grupa odbywa staże w pałacach królewskich w Portugalii i we Włoszech, w ramach projektu „Uczę się, aby nauczać. Rozwój kompetencji społecznych poprzez programy dla seniorów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Logo ARRE

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook