UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

w_teatrze_zycia.jpg

Teatr jest wielką metaforą ludzkiego życia. A jeśli cały świat stał się teatrem, to cóż dopiero świat barokowego dworu, regulowany ścisłymi rytuałami, z charakterystyczną dla tej epoki grą konwencji. Właśnie o tym traktuje ta książka – o dramatach i komediach triumfatora spod Wiednia i pana na Wilanowie - króla Jana III.


Plafon „Jutrzenka” pędzla A. Kokulara w dawnej Wielkiej Sali Bibliotecznej

album zdjęć

Opracowany program przewidywał zastosowanie nowoczesnych metod i materiałów, użycie nowatorskiego, samonaprężającego krosna "arendarskiego" z programowym działaniem, pozwalającego na stałe utrzymanie właściwego napięcia płótna. Uzyskanie równej powierzchni obrazu przy tak dużej liczbie i rozmiarach rozcięć oraz właściwe wzmocnienie, po zdjęciu zdegradowanych warstw dublażowych, stanowiło poważny problem konserwatorski i logistyczny w organizacji robót. Oczyszczono odwrocie i lico obrazu, usunięto pociemniały werniks, zmienione kolorystycznie retusze i stare, zbyt szeroko położone uzupełnienia zaprawy. Oryginalne płótno wzmocniono nowym płótnem dublażowym, co wiązało się z kilkuetapowymi działaniami angażującymi wieloosobowy zespół pracowników. Po wypełnieniu ubytków zaprawy obraz naciągnięto na krosno "arendarskiego". Malowidło zawerniksowano i uzupełniono ubytki warstwy malarskiej. Wszystkich zainteresowanych zobaczeniem Sali Uczt, która nie jest na codzień włączona do trasy zwiedzania - zapraszamy na odbywające się tu piękne sobotnio-niedzielne spektakle Królewskiego Teatru. /A.Guz./

63_jutrzenka wnetrze poziom d1448.jpg
A.Kokular, Autoportret, ok. 1831, fragment, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. Z. Reszka

Kokular Aleksander (artykuł, Silva Rerum)

Aleksander Kokular (1798-1846) – był znanym warszawskim malarzem i twórcą szkolnictwa artystycznego w Warszawie. Studiował od 1814 r. w Akademii …

63_zwierciadlany callot i sztukat przed kons.jpg

„Jutrzenka” pędzla J. Reisnera – konserwacja plafonu w Gabinecie Zwierciadlanym (artykuł)

Przed konserwacją kolorystyka pomieszczenia ograniczała się do trzech barw: złota, jasnej szarości przemalowań drewnianych elementów boazerii i ciemnej zieleni tła …

44_biblioteka wilanowska.jpg

Wokół biblioteki. Wilanów czasu rozbiorów (artykuł, Silva Rerum)

Pałac w Wilanowie postrzegany jako perła polskiego baroku niewielu kojarzy się z ważnym polskim ośrodkiem naukowym okresu zaborów. Swą renomę Wilanów …