UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

„Muzyczne dzienniki” – jak zwykło się nazywać zapiski Charlesa Burneya z odbytych przez niego podróży, podjętych dla zebrania materiałów dla monumentalnej „Powszechnej historii muzyki” – wydane oryginalnie pod skromnym tytułem „Obecny stan muzyki we Francji i Italii”, stanowią jedno z najcenniejszych i najobszerniejszych źródeł wiedzy o kulturze muzycznej wkraczającej właśnie w okres klasycyzmu Europy.


Plafon „Jutrzenka” pędzla A. Kokulara w dawnej Wielkiej Sali Bibliotecznej

album zdjęć

W XX w. kilkakrotnie usiłowano zabezpieczyć malowidło przed działaniem wody, naprawiając konstrukcję i poszycie dachowe oraz wzmacniając płótno plafonu. Działania te okazały się niewystarczające. W 2002 r. zdecydowano o zdemontowaniu obrazu i jego pełnej konserwacji oraz przeprowadzeniu gruntownych robót przy konstrukcji dachu i stropu. Zakończone w 2004 r. prace miały na celu usunięcie powstałych uszkodzeń, zabezpieczenie malowidła przed niestabilnymi warunkami, a także przywrócenie jego walorów estetycznych. Wzmocniono konstrukcję stropu, przeprowadzono dezynfekcję elementów drewnianych i ścian strychu, położono nowe izolacje.

63_jutrzenka odwrocie usuwanie dublazu.jpg
A.Kokular, Autoportret, ok. 1831, fragment, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. Z. Reszka

Kokular Aleksander (artykuł, Silva Rerum)

Aleksander Kokular (1798-1846) – był znanym warszawskim malarzem i twórcą szkolnictwa artystycznego w Warszawie. Studiował od 1814 r. w Akademii …

63_zwierciadlany callot i sztukat przed kons.jpg

„Jutrzenka” pędzla J. Reisnera – konserwacja plafonu w Gabinecie Zwierciadlanym (artykuł)

Przed konserwacją kolorystyka pomieszczenia ograniczała się do trzech barw: złota, jasnej szarości przemalowań drewnianych elementów boazerii i ciemnej zieleni tła …

44_biblioteka wilanowska.jpg

Wokół biblioteki. Wilanów czasu rozbiorów (artykuł, Silva Rerum)

Pałac w Wilanowie postrzegany jako perła polskiego baroku niewielu kojarzy się z ważnym polskim ośrodkiem naukowym okresu zaborów. Swą renomę Wilanów …