UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Plafon „Jutrzenka” pędzla A. Kokulara w dawnej Wielkiej Sali Bibliotecznej

album zdjęć

Oczyszczono odwrocie i lico obrazu, usunięto pociemniały werniks, zmienione kolorystycznie retusze i stare, zbyt szeroko położone uzupełnienia zaprawy. Oryginalne płótno wzmocniono nowym płótnem dublażowym, co wiązało się z kilkuetapowymi działaniami angażującymi wieloosobowy zespół pracowników. Po wypełnieniu ubytków zaprawy obraz naciągnięto na aluminiowe krosno. Malowidło zawerniksowano i uzupełniono ubytki warstwy malarskiej.

63_jutrzenka napiecie na zluminiowe krosna.jpg
A.Kokular, Autoportret, ok. 1831, fragment, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. Z. Reszka

Kokular Aleksander (artykuł, Silva Rerum)

Aleksander Kokular (1798-1846) – był znanym warszawskim malarzem i twórcą szkolnictwa artystycznego w Warszawie. Studiował od 1814 r. w Akademii …

63_zwierciadlany callot i sztukat przed kons.jpg

„Jutrzenka” pędzla J. Reisnera – konserwacja plafonu w Gabinecie Zwierciadlanym (artykuł)

Przed konserwacją kolorystyka pomieszczenia ograniczała się do trzech barw: złota, jasnej szarości przemalowań drewnianych elementów boazerii i ciemnej zieleni tła …

44_biblioteka wilanowska.jpg

Wokół biblioteki. Wilanów czasu rozbiorów (artykuł, Silva Rerum)

Pałac w Wilanowie postrzegany jako perła polskiego baroku niewielu kojarzy się z ważnym polskim ośrodkiem naukowym okresu zaborów. Swą renomę Wilanów …