UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705)

55_swieto_baroku.jpg

Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705), Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2009, cena 50 zł

Katalogiem wystawy Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705) Muzeum Pałac w Wilanowie kontynuuje przedsięwzięcia wydawnicze związane tematycznie z kulturą okresu króla Jana III. Także i tym projektem pragniemy przekonać publiczność, że sztuka czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest nie tylko atrakcyjna jako ubarwienie mozaiki kulturowej XXI w., ale może również stanowić wartość skutecznie kompensującą oddalanie się cywilizacji od jej nowożytnych źródeł. Skuteczna popularyzacja staropolskiej kultury artystycznej musi opierać się zarówno na wnikliwych i rozległych badaniach, jak i na efektownych prezentacjach ich wyników. Katalog Święto baroku, zestawiając nieznane szerszej publiczności dzieła, które, mimo różnej proweniencji, stanowią jednorodną grupę ze względu na osobę ich wyjątkowego fundatora, sprawi z pewnością przyjemność miłośnikom i znawcom kultury staropolskiej. 

Fundacje artystyczne Michała Stefana Radziejowskiego były bardzo liczne i bogate. Do naszych czasów dotrwało jednak niewiele z nich, głównie w skarbcach polskich katedr. Wyjątkowej urody dzieła, niejednokrotnie znakomite przykłady sztuki europejskiej, dowodzą wyśmienitego smaku fundatora. Pokazujemy je dzięki zaufaniu okazanemu muzeum przez ich dysponentów.

Kup teraz w e-sklepie

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
45_zrzut_swietobaroku.jpg

Święto baroku (e-learning)

Przy pierwszym spotkaniu barok oślepia blaskiem złota i jaskrawymi barwami, ostentacyjnym bogactwem królów i okrucieństwem męczeńskich śmierci. To jednak tylko …

57_flasze z katedry w łowiczu wyk. georg lang fund. m.s. radziejowski.jpg

Kłopotliwy spadek prymasa Radziejowskiego (artykuł, Silva Rerum)

Po Hieronimie Radziejowskim, zdrajcy, który sprzymierzył się ze Szwecją przeciw Janowi Kazimierzowi, pozostała nie tylko zła sława. Niektóre ze zrabowanych …

44_prymas michał radziejowski.jpg

Prymas Michał Radziejowski, „kuzyn” Jana III Sobieskiego (artykuł, Silva Rerum)

Michał Radziejowski (właściwie Augustyn Michał Stefan, 1645–1705), herbu Junosza, urodził się jako drugi syn osławionego podkanclerzego koronnego Hieronima, a zarazem …