UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Werdum pozostawił nam świetne źródło do dziejów panowania króla Jana III. Jego niezwykłe talenty militarne miał okazję podziwiać przy wielu okazjach, zwłaszcza w sławnej (i niewątpliwie genialnej) wyprawie przeciw Turkom i Tatarom z 1671 roku. Jan III miał szczęście do pamiętnikarzy: mamy nadzieję, że nasza edycja Werduma dowiedzie, że wydawcy godnie kontynuują dzieło upamiętniania jego czynów."Tarcza pod koroną wsparta o kopczyk – emblematyczna dekoracja postumentu bramy triumfalnej"

Sobiesciana

Kompozycja emblematyczna ujęta dwiema gałązkami laurowymi przedstawia ukoronowaną heraldyczną tarczę Sobieskich – Clypeus coronatus. Symbolizuje ona Jana III, króla–rycerza, który uzyskał najwyższą nagrodę za militarne czyny. Tarcza umieszczona została na tle rozległego krajobrazu. Lemma emblematu, OMEN AB EVENTV EST (Z sukcesu bierze się pomyślna wróżba), sugeruje, że władztwo pomyślnie rozpoczęte po zwycięstwie chocimskim, jest dla kraju dobrym prognostykiem na przyszłość.

Rysunek należy do zespołu piętnastu projektów związanych z bramą triumfalną na wjazd Jana III do Gdańska, które posłużyły za wzór dla ryciny Petera Bocka, Brama triumfalna na cześć króla Jana III Sobieskiego, wzniesiona z okazji jego wjazdu do Gdańska, w: Kurtzer Bericht von Sr. Königl. Majestät in Pohlen angestelten Reyse in Preussen…, S. Reiniger, Gdańsk 1677.

logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook