nieslyszacy WCAG 2.0WCAG 2.0

Tematy

Książka obejmuje zarówno dzieje rezydencji, jak też opis pałacu, jego wnętrz, ogrodu i otoczenia. Praca ma charakter małej monografii zabytku, mogącej jednocześnie towarzyszyć zwiedzaniu Wilanowa dzięki odpowiedniemu układowi treściowemu i graficznemu. Uwzględnia wyniki najnowszych odkryć archeologicznych i konserwatorskich oraz szeregu badań naukowych.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Trójwymiarowa dokumentacja ceramicznej rzeźby biskwitowej „Wielka Herkulanka” (Wil. 489)

film

Animacja pokazuje efekty trójwymiarowej dokumentacji figury ceramicznej. Technologia pozwalająca na tak precyzyjne skanowanie obiektów zabytkowych (w przypadku opisywanego modelu niepewność pomiarowa wynosi 10 µm) rozwijana jest w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Znajdująca się w zbiorach muzeum rzeźba o wymiarach 18,8 x 7,4 x 7,0 cm została zeskanowana w rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 2500 punktów na mm2 (co odpowiada odległości 20 µm pomiędzy punktami w chmurze pomiarowej, będącej podstawowym efektem skanowania). Cała wykonana dokumentacja prezentowanego zabytku obejmuje 280 sekwencji pomiarowych, co przekłada się na 120 GB danych pomiarowych. Animacja wykonana została w oparciu o model składający się z 880 milionów punktów (wielkość modelu to 26 GB). W wyniku wspólnie prowadzonych prac powstają zarówno prototypy stanowisk pomiarowych wykorzystujących technikę skanowania z oświetleniem strukturalnym, jak również oprogramowanie sterujące pomiarami. Jednym z efektów współpracy jest program umożliwiający wizualizację bardzo gęstych chmur punktów (został on wykorzystany przy tworzeniu prezentowanej animacji).

Animacja wykonana została w ramach projektu „Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (etap III)” realizowanego w konkursie WPR Kultura +.
Autor animacji: J. Rutkiewicz

Logo Kultura +

Podziel się:
Wykop Facebook
LogotypyKULTURA__min.jpg

Wilanów na plus – efekty Programu Kultura+ (artykuł)

Muzeum Pałac w Wilanowie zakończyło kolejny projekt! Dzięki uczestnictwie w latach 2011-2012 w priorytecie „Digitalizacja” Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ udało się …

Skanowanie 3d w Gabinecie Chińskim Króla.jpg

Pracownia Dokumentacji Trójwymiarowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (film)

Film pokazuje działalność Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej, funkcjonującej dzięki współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Nasze osiągnięcia prezentujemy na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Zdjęcia wykonano we wnętrzach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

studia_wilanowskie_logotyp.png

Wilanowska kolekcja europejskiej ceramiki i szkła. Stan i potrzeby badań (artykuł, „Studia Wilanowskie”)

Studia Wilanowskie, 1982 r. T. VIII Celem tego opracowania jest podanie kilku danych o wilanowskim zbiorze ceramiki i szkła oraz o jego początkach. Z konieczności znalazła się tutaj też garść uwag o dalszych dziejach kolekcji...