UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Trójwymiarowa dokumentacja ceramicznej rzeźb biskwitowych „Wielka Herkulanka” (Wil. 489) i "Bachus (Jesień)” (Wil. 3568)

film

Animacje pokazują efekty trójwymiarowej dokumentacji figur ceramicznych. Technologia pozwalająca na tak precyzyjne skanowanie obiektów zabytkowych (w przypadku opisywanego modelu niepewność pomiarowa wynosi 10 µm) rozwijana jest w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Znajdujące się w zbiorach muzeum rzeźby o wymiarach 18,8 x 7,4 x 7,0 cm (Wielka Herkulanka) i 21 x 9,5 cm (Bachus) zostały zeskanowane w rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 2500 punktów na mm2 (co odpowiada odległości 20 µm pomiędzy punktami w chmurze pomiarowej, będącej podstawowym efektem skanowania). Cała wykonana dokumentacja prezentowanych zabytków obejmuje 280 sekwencji pomiarowych (Wielka Herkulanka) lub 578 (Bachus), co przekłada się na 120 GB (Wielka Herkulanka) czy też 216 GB (Bachus) danych pomiarowych. Animacje wykonane zostały w oparciu o model składający się z 880-889 milionów punktów (wielkość modelu to 26 GB). W wyniku wspólnie prowadzonych prac powstają zarówno prototypy stanowisk pomiarowych wykorzystujących technikę skanowania z oświetleniem strukturalnym, jak również oprogramowanie sterujące pomiarami. Jednym z efektów współpracy jest program umożliwiający wizualizację bardzo gęstych chmur punktów (został on wykorzystany przy tworzeniu prezentowanej animacji).

Animacje wykonane zostały w ramach projektu „Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (etap III)” realizowanego w konkursie WPR Kultura +.
Autor animacji: J. Rutkiewicz

Logo Kultura +

Skanowanie 3d w Gabinecie Chińskim Króla.jpg

Pracownia Dokumentacji Trójwymiarowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (film)

Film pokazuje działalność Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej, funkcjonującej dzięki współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Nasze osiągnięcia prezentujemy na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Zdjęcia wykonano we wnętrzach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

studia_wilanowskie_logotyp.png

Wilanowska kolekcja europejskiej ceramiki i szkła. Stan i potrzeby badań (artykuł, „Studia Wilanowskie”)

Studia Wilanowskie, 1982 r. T. VIII Celem tego opracowania jest podanie kilku danych o wilanowskim zbiorze ceramiki i szkła oraz o jego początkach. Z konieczności znalazła się tutaj też garść uwag o dalszych dziejach kolekcji...