UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

42_obwoluta 1.jpg

Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2006, 279 str., 475 il., okładka twarda w obwolucie, ISBN 83-915126-6-5, cena 50 zł Publikacja - pamiątka wystawy zorganizowanej w ramach Jubileuszu 200-lecia działalności Muzeum w Wilanowie 1805-2005. Barwna …


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prowadzi długofalowe działania w obrębie strategii digitalizacji, współpracując w tym względzie m.in. z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Technologii skanowania 3D używa się przede wszystkim na potrzeby dokumentacji dzieł sztuki. Dzięki temu w muzeum już od kilku lat wykonywana jest precyzyjna trójwymiarowa dokumentacja obiektów dziedzictwa narodowego, do tego w bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Jest to potężne narzędzie dla konserwatorów dzieł sztuki, historyków i innych zainteresowanych prowadzeniem szczegółowych badań i analiz. Jakość danych pozwoli korzystać z nich nie tylko obecnie, ale przez najbliższe dziesięciolecia. Do tej pory zdigitalizowano już w tej formie ponad 90 obiektów.

Obecny projekt zakłada kontynuację takich działań. Już wcześniej na potrzeby rozwoju Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej Muzeum dokonana została stosowna adaptacja piwnic w zachodniej części budynku Oranżerii. Oprócz profesjonalnej pracowni digitalizacji utworzono stosowne zaplecze socjalne, odpowiedni sytem wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Do kolejnej digitalizacji w ramach niniejszego projektu przewidzianych zostało 14 obiektów, w tym wnętrza dwóch pomieszczeń znajdujących się w pałacu. Dlaczego wnętrza? Są małe, dlatego ich przebogaty wystrój nie może być prezentowany szerszej publiczności. Jedyna możliwość ich pokazania oraz wprowadzenia do obiegu naukowego to właśnie wykonanie dokumentacji cyfrowej w technologii 3D. Wykonanie digitalizacji tych wnętrz umożliwi ponadto opracowanie dokumentacji wieczystej, konserwatorskiej i prezentacyjno-dokumentacyjnej. Zapewniona zostanie również trwałość zgromadzonych danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii archiwizacyjnych poprzez umieszczenie ich na stacjonarnym serwerze oraz w bibliotekach taśmowych w muzeum. Konieczny jest zatem, w ramach projektu, również zakup stosownego sprzętu.

Logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook