UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Uczestnicy finału XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odwiedzili pałac w Wilanowie

3_uczestnicy_olimpiady_polonistycznej_7_04_2017.jpg

7 kwietnia 2017 roku grupa uczestników finału XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odwiedziła Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

W gronie uczestników Olimpiady są, jak co roku, nie tylko uczniowie z Polski, ale także z ośmiu innych krajów europejskich, m.in. z Litwy i Ukrainy. Wśród tych ostatnich spotkać można zarówno uczniów pochodzących z polskich rodzin, kultywujących rodzime tradycje, jak i tych, którzy poprzez fascynację polską kulturą zdobyli wiedzę o niej i posiedli, zadziwiającą niekiedy, znajomość języka w ciągu zaledwie kilku lat nauki. Ponadto, wilanowski pałac zwiedzili również uczniowie z Polski szczególnie zainteresowani literaturą i kulturą dawnych epok, która w ostatnich latach coraz częściej przyciąga uczestników zawodów finałowych.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego to konkurs z prawie 50-letnią tradycją, w którego organizację od samego początku zaangażowani są najwybitniejsi polscy literaturoznawcy, językoznawcy i nauczyciele związani z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Przede wszystkim jednak to instytucja skupiająca kilka pokoleń laureatów, finalistów i uczestników – ludzi nauki, nauczycieli, twórców kultury – którzy dziś kształtują obraz polskiej humanistyki.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
44_portret rodziny wiśniowieckich.jpg

Sarmatyzm a kultura europejska (artykuł, Silva Rerum)

Pojęcie „Sarmaci” lub „sarmacki” pojawiają się w dziejopisarstwie polskim co najmniej od połowy XV wieku. Wedle relacji kronikarzy niektórzy z …

Wywód_dembołęcki.jpg

Sarmacki język pierwotny (artykuł, Silva Rerum)

Przez wiele stuleci europejscy myśliciele zastanawiali się nad kwestią pochodzenia języków używanych przez ludzi. Mowa, język artykułowany i możliwość komunikowania …