UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi w zakresie inwestycji pn. Budowa drogi pożarowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: KF.AZ.2401.6.AZ.2019

opublikowano 15.04.2019 r.

opublikowano 25.04.2019 r.

opublikowano 28.05.2019 r.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook