UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Opublikowany w 1783 roku "Kucharz doskonały" to druga wydana drukiem polska książka kucharska. Styl Wojciecha Wielądki i jego opis kuchni różni się bardzo od "Compendium ferculorum", słynnego dzieła Stanisława Czernieckiego, kuchmistrza rodu Lubomirskich i niedawno odkrytej "Mody bardzo dobrej smażenia różnych konfektów", spisanej w latach 80. XVII wieku przez anonimowego kucharza związanego z dworem Radziwiłłów.Uwieńczony herb króla elekta – Janina Sobieskich

Sobiesciana

Herb Sobieskich, Janina, w tarczy, zwieńczony hełmem, koroną i klejnotem w postaci czterech pawich piór. Bokiem tarczę ujmują bujne labry mięsistych liści akantu. Nad herbem półkoliście układają się gałązki palmy i lauru, splatające się u szczytu. Ponad nimi biegnie w półkolu napis: REX SENATUS, POPULUSQ[UE] PALMAM, CONFERUNT UNI, FAMA LAUROS (Interrex, Sejm i Naród wręczają nagrodę za sławę temu jedynemu). Gałązki palmy i lauru to odniesienie do pokoju, uzyskanego za sprawą zwycięskiego króla elekta, wówczas dowódcy wojska, a zarazem uwieńczenie jego rodowego herbu. Motyw heraldyczny clipeus staje się symbolem waleczności i zasług militarnych osiągniętych przez króla elekta w zwycięskiej bitwie chocimskiej, dzięki której zyskał on nieśmiertelną sławę.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook