nieslyszacy WCAG 2.0WCAG 2.0

Tematy

W wiekach XVI i XVII umiejętność budowania wypowiedzi zdobywano dzięki wykształceniu retorycznemu i treningowi pamięci, personifikowanej w mitologii greckiej przez matkę Muz – Mnemozyne. Roman Krzywy odkrywa bogactwo retorycznych strategii wykorzystywanych przez ówczesnych podróżników do opisu różnych typów przestrzeni, miejsc naturalnych i obiektów. Rozmaite literackie relacje z epoki – głównie wspomnienia z podróży, jak również opowieści o cudzych podróżach – przedstawione są na tle dominującej w danym czasie estetyki i w szerszym kontekście społecznym. Studia uzupełnia rozdział poświęcony wędrówkom edukacyjnym.Wykaz prac licencjackich i magisterskich związanych z zespołem pałacowo-ogrodowym w Wilanowie znajdujących się w Muzeum.

Prace doktorskie:

2006
Danuta Natalia Zasławska, Chinoiserie w Wilanowie od XVII wieku do drugiej połowy XIX wieku jako modelowy przykład recepcji mody chińskiej w Polsce, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2008
Antoni Rzonca, Integracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych, Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie

Prace magisterskie:

Bożena Rowecka, Wizerunki rzeźbiarskie Jana III, Kraków, [brak daty] (po 1983 r.?)

1965
Ryszard Kruszyński, Próba ustalenia kryteriów oceny autentyczności mebli XVIII i XIX wieku na podstawie konstrukcji technologii produkcji i stosowanych materiałów

1969
Anna Majewska-Klucznik, Malowane szafy w polskich zbiorach muzealnych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

1975
Krzysztof Miller, Atrybucja portretu Ludwiki Marii Gonzagi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

1982
Krzysztof Kudelski, Dokumentacja konserwatorska dotycząca malowidła ściennego w galerii północnej Pałacu w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

1986
Piotr Pulikowski, Dokumentacja wystroju wnętrz pałacowych. Malarstwo iluzjonistyczne, Politechnika Warszawska

Irena Grudzińska, Dariusz Gawroński, Próba zastosowania zdjęć czarno-białych i barwnych dla sporządzenia dokumentacji wystroju wnętrza malarskiego, Politechnika Warszawska

1991
Piotr Pieniążek, Konstrukcja i zdobnictwo szkieletowych mebli saskich z XVIII wieku, SGGW-AR w Warszawie

1993
Maciej Rodziewicz, Budowle antykizujące z mecenacie Potockich – właścicieli Wilanowa (XVIII/XIX w.), Uniwersytet Warszawski

1996
Tomasz Mortka, Konserwacja malowidła ściennego plafonowego Zaślubiny Amora i Psyche, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Małgorzata Ujma, Dokumentacja konserwatorska – Malowidło plafonowe w Pałacu w Wilanowie Amor budzący Psyche ze snu, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

1997
Agnieszka Tomaszewska, Konserwacja szafy zegarowej z pierwszej połowy XVIII wieku z Pałacu w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Katarzyna Mrozowska, Konserwacja biskwitu pt. Kompozycja figuralna przedstawiająca Fryderyka Wielkiego na koniu, wraz z posłańcem podającym mu list, umieszczona na cokole – ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie, Wil.770, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

1998
Magdalena Ciszek, Dokumentacja konserwatorska – Malowidło ścienne w Pałacu w Wilanowie Psyche u Cerery, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

1999
Katarzyna Bromirska, Waza kamienna z dolnego tarasu ogrodu Muzeum Pałac w Wilanowie RzOP.23, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Marianna Dzikowska, Antyczne wzory medalionów architektonicznych na fasadzie ogrodowej pałacu w Wilanowie, Uniwersytet Warszawski

2000
Anna Winek-Leliwa, Dokumentacja konserwatorska – Malowidło ścienne Apollo jako pasterz, Pałac w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Karolina Malecka-Karczmarzyk, Dokumentacja konserwatorska – Malowidło ścienne w Pałacu w Wilanowie Wizyt w Hadesie – Psyche odbierająca fatalną puszkę z rąk Prozerpiny, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

2001
Edyta Koszewska, Chińszczyzna we wnętrzach polskich od końca XVII do początku XIX wieku, Uniwersytet Warszawski

2002
Artur Piętka, Freski ze scenami z Odysei i Eneidy na fasadzie ogrodowej pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Uniwersytet Warszawski

Ewa Agnieszka Kasperowicz, Rozpad materiałów skalnych w obiektach zabytkowych parku i pałacu w Wilanowie, Uniwersytet Warszawski

2003
Michał Jackowski, Dokumentacja konserwatorska kamiennej rzeźby Klio ze zbiorów Muzeum Pałac w Wilanowie, nr inw. RzOP.78, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Agnieszka Wojciechowska, Konserwacja alabastrowej figurki młodzieńca z Muzeum Pałac w Wilanowie, nr  inwent. Wil.3705, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Paulina Kwarcińska, Krajobraz kulturowo-przyrodniczy Służewa w Warszawie – przemiany na przestrzeni dziejów, współczesne możliwości ochrony i kształtowania, SGGW

2004
Agata Małkowska, Zbiór wycisków gemm z Muzeum Pałacu w Wilanowie, Uniwersytet Warszawski

Jarosław Maślach, Charakterystyka konstrukcji i zdobnictwa kanap Michela Cresson ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kamila Wojtowicz, Freski Michelangelo Palloniego Psyche w świątyni Junony, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

2005
Tomasz Majcherek, Charakterystyka i restauracja drewnianej szkatuły augsburskiej ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sławomir Magierski, Koncepcja rewaloryzacji romantycznej części założenia ogrodowo-pałacowego w Wilanowie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Agnieszka Sieradzka, Model warunków środowiskowych zespołu pałacowego w Wilanowie, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Koszałka, Wpływ urbanizacji na stosunki wodne rejonu zespołu pałacowego w Wilanowie, Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Wiśniewska, Funkcja turystyczna Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wilanowie, Uniwersytet Łódzki

2006
Lidia Grabiec, Konserwacja i restauracja dwóch XIX wiecznych gerydonów ze zbiorów Muzeum Pałac w Wilanowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dorota Wojakowska, Analiza problemów jakości wody w jeziorze wilanowskim i propozycje rekultywacji, Politechnika Warszawska

Joanna Tońska, Ruch turystyczny na Trakcie Królewskim w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Magdalena Michalak, Warszawskie wytwórnie fajansu z czasów stanisławowskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ewelina Szczepanik, Strategia rewitalizacji zainteresowania kompleksem pałacowo-ogrodowym Wilanów, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Magdalena Jędrych, Analiza pionowa i pozioma bilansu na przykładzie Muzeum Pałac w Wilanowie za okres 2003-2005, Akademia Finansów w Warszawie

Katarzyna Pęczek, Funkcja turystyczna zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie, Uniwersytet Śląski

Wiesława Perzanowska, Jan III Sobieski – jego rodzina i mecenat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Joanna Kołakowska, Charakterystyka intarsji klasycystycznych mebli francuskich na podstawie zbiorów muzealnych w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sobiesław Skibiński, Obiekty kultury i rekreacji wpływające na aktywizację turystyczną Wilanowa, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Katarzyna Łazowska-Łukasik, Rachunkowość w instytucjach kultury na przykładzie Muzeum Pałacu w Wilanowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Monika Karwowska-Goworek, Louis Marteau, 1748 r., portret Izabeli Branickiej z Poniatowskich, suchy pastel na papierze czerpanym, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Magdalena Gawlik, Charakterystyka geochemiczna środowiska przyrodniczego zespołu pałacowego w Wilanowie, Uniwersytet Warszawski

Magdalena Nidental, Propozycja modelu warunków środowiskowych dzielnicy Warszawa-Wilanów, Uniwersytet Warszawski

Kamila Miller Henneberg, Łazienki pałacowe XVII i XIX wieku - charakterystyka funkcji, konstrukcji i konserwacja oraz restauracja sekretarzyka - gotowalni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2007
Monika Bordzoł, Polityka zakupu rzemiosła artystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 1979-2005, Katolicki Uniwersytet Lubelski

M. Baran, Malowidło ścienne Apollo i Sybilla Kumejska Jerzego Eleutera Szymonowicza-Siemiginowskiego z końca XVII w. w Gabinecie Królowej i Al. Fresco Malowanym w Muzeum Pałac w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Karolina Sawicka, Atrakcje turystyczne Wilanowa, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Małgorzata Kotarska, Badania mikrobiologiczne powietrza wewnętrznego i zewnętrznego w Muzeum – Pałacu w Wilanowie ze szczególnym uwzględnieniem obecności bakterii proteolitycznych, Uniwersytet Warszawski

2008
Edyta Szydlik, Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie restauracji pałacu w Wilanowie, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Hubert Lipka, Rekonstrukcja narożnika fasety z rzeźbą orła w Sali Stołowej Augusta II w Wilanowie, projektu Jana Zygmunta Deybla realizowana przez sztukatorów włoskich Gian Francesco Fumo i Pietro Innocente Comparettiego ok. 1730 r., ASP w Warszawie

Sylwia Pawełkowicz, Oddziaływanie promieniowania optycznego na obiekty muzealne. Pomiary. Schemat postępowania konserwatorskiego, ASP w Warszawie

2009
Anna Różańska, Charakterystyka oraz konserwacja i restauracja wybranych mebli w typie chinoiserie z historycznej kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie, SGGW

Eliza Rączka, Inspiracje Metamorfozami Owidiusza w wybranych zabytkach XVII i XVIII wieku w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski

2010
Alina Gromadzka, Dekoracje malarskie na meblach. Terminologia oraz uwarunkowania konserwatorskie, SGGW

Tomasz Gutt, Spór o pałac w Wilanowie na łamach prasy w świetle roszczeń byłych właścicieli – w latach 2004-2009, Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Drozdowicz, Zapomniane przedmioty codziennego użytku stosowane w polskich wnętrzach mieszkalnych w latach 1815-1914 na przykładzie zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie, Uniwersytet Warszawski

2011

Beata Kotlorz, Madonna koronowana przez anioły w Wilanowie z kręgu Mistrza z Frankfurtu na tle rozwoju ikonografii Matki Boskiej Karmiącej w niderlandzkim malarstwie tablicowym XV i początku XVI wieku, Uniwersytet Jagielloński

Magdalena Oskwarek, Malowidła Franciszka Ignacego Molitora na sklepieniu kościoła św. Barbary w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński

Aldona Salwin, Ocena zmian geośrodowiskowych na terenie osiedla Wilanów i jego otoczeniu Uniwersytet Warszawski

Stanisław P. Salomonik, Motywy antyczne w twórczości Jerzego Eleutera Szymonowicza-Siemiginowskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Arletta Śręba, Analiza technik zabezpieczeń obiektów muzealnych. koncepcja systemu sygnalizacji włamania i napadu do obiektu muzealnego, Wojskowa Akademia Techniczna

Błażej Szyszkowski, Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu „Widzenie świętego Hieronima” („Wezwanie na Sąd Ostateczny”) ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Błażej Szyszkowski. Opieka nad kolekcją i realizacje artystyczne Aleksandra Kokulara w pałacu wilanowskim, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Prace licencjackie:

2006
Aleksandra Gugulska-Wacławek, Park romantyczny w Morysinie – historia, stan obecny
i perspektywy rekonstrukcji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ewa Więcławska, Sezonowa zmienność jakości i ilości wody w sieci rzecznej Potoku Służewieckiego na podstawie badań monitoringowych z okresu 2005-2006, Politechnika Warszawska

Edyta Szydlik, Wilanów jako atrakcja turystyczna Polski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Elwira Borek, Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Europie, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie

2007
Piotr Koszarny, Polska rzeźba portretowa w XIX w., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Maria Gałązka, Ziarnopłon wiosenny Ficaria verna jako wskaźnik siedlisk w wybranych parkach Warszawy, Uniwersytet Warszawski

2008
J. Wolsza, Degradacja i ochrona środowiska przyrodniczego warszawskiego starorzecza lewobrzeżnej Wisły, Uniwersytet Warszawski

2009
Eliza Rączka, Inspiracje Metamorfozami Owidiusza w wybranych zabytkach XVII i XVIII wieku w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Prace inżynierskie:

2005
Sebastian Biskup, Projekt rewaloryzacji fragmentu parku XIX - wiecznego Wilanowa. Wyspa z Pomnikiem Bitwy Raszyńskiej 1809 r., Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

2008
Ewa Adamczyk, Projekt gospodarki drzewostanem dla fragmentu założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie, praca inżynierska,

M. Muszyńska, Projekt renaturyzacji szaty roślinnej parku Morysin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marcin Wiatrak, Historia gospodarki leśnej w dobrach wilanowskich na przełomie XIX i XX wieku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prace semestralne:

2007
Monika Gregorczyk, Polichromia Wielkiej Sali Uczt Pałacu w Wilanowie z lat 1724-1726 na tla historii wnętrza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Monika Zielińska, Portret Marii Kazimiery z dziećmi – Wil.1950, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prace dyplomowe:

1998
Monika Wejcman, Dokumentacja konserwatorska Szkatułki nr inw. Wil. 326, Warszawa, Pałac w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

2004
Kamila Wojtowicz, Fresk Michelangelo Palloniego „Psyche w świątyni Junony”, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Mayari Granados, Spieltische in England, Frankreich und dem deutschsprachigen Raum, Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem

2007
Anna Maria Troszkiewicz, Fotograficzne badania nad specyfiką, funkcją, organizacją i restrykcyjnością instytucji wystawienniczych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

2009
Alicja Halina Zaremba, Projekt form gospodarowania w dzielnicy Wilanów, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Prace podyplomowe:

2006
Dorota Parszewska, Architektura Muzeum Plakatu w Wilanowie – historia, forma i funkcja, Uniwersytet Warszawski

2007
Pieniek Renata, Metalowa rzeźba fontann wilanowskich – problematyka technologiczno-warsztatowa i konserwatorska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Metalowych

2009
Barbara Czaja-Szewczak, Zabytkowe tkaniny w przestrzeni ekspozycji muzealnych, Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Muzealnicze Instytutu Historii Sztuki

Katarzyna Przywoźna-Leśniak, Garnitur siedmiu fajansowych waz z Delft. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Michała Woźniaka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, podyplomowe Studium Muzealnicze

2011
Grażyna Rychlik, Warszawa, stolica Polski, w oczach zachodnich turystów po 1989 r. – zarys problemu, Uniwersytet Warszawski

Prace seminaryjne:

2009
Błażej Szyszkowski, Opieka nad malarstwem i koneserstwo Stanisława Kostki Potockiego w Pałacu w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Aleksander Stysiak, Koncepcja rewaloryzacji dziedzińca założenia pałacowo-parkowego Wilanów, SGGW

Prace proseminaryjne:

2007
M. Zielińska, Portret królowej Marii Kazimiery z dziećmi – Wil.1950, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

data aktualizacji: 15.06.2012

Powrót                                                                                             

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook Twitter