UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Rycerskie czyny i cnoty Jana III Sobieskiego znane były w całej Europie. Wizerunek Sobieskiego stał się podobnie rozpoznawalny, jak portrety papieża, cesarza czy króla Francji. Głównymi bohaterkami tej książki są graficzne tezy dedykowane Janowi III. Autorzy wielkoformatowych rycin akademickich połączyli wątki propagandy wizualnej z okresu przed- i powiedeńskiego z erudycyjną argumentacją naukową.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Wykonanie kopii edukacyjnych – rekonstrukcji wozu medycznego, namiotu królewskiego, wozu arsenału prochowego

Kopia Pawilonu Królewskiego, fot. W. Holnicki.jpg

W ramach zadania wykonano rekonstrukcje wozu medycznego z kompletem skrzyń na medykamenty, namiotu królewskiego oraz wozu arsenału prochowego wraz z kompletem wyposażenia bojowego (11 sztuk replik broni). Dzięki temu na terenie muzeum możliwe było stworzenie żywej rekonstrukcji taboru królewskiego z okresu wyprawy wiedeńskiej, który uzupełnił już prezentowane w muzeum kopie edukacyjne – wóz kowalski i drukarnię.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

2. Portret konny Stanisława Kostki Potockiego_obraz dotykowy.jpg

Udostępnienie zasobów historycznych i przyrodniczych osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu (artykuł)

Mapy tyflograficzne, audiodeskrypcyjne ścieżki i migane wideoprzewodniki to tylko niektóre ze sposobów na udostępnianie zasobów historycznych i przyrodniczych muzeum osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

silva_logo_wąskie.jpg

Muzeum Otwarte – popularyzacja badań naukowych (artykuł)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie realizuje program popularyzujący wyniki badań naukowych w formie krótkich artykułów udostępnianych w kompendium …