UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Wraz z twórcami z epok dawnych autor odkrywa uroki kobiecych piersi, zagląda pod odzież kąsanych przez pchły dziewcząt, interesuje się losem piesków pokojowych w buduarach, uczestniczy w pokazie anatomii, staje przed drzwiami sypialni kochanki i wsłuchuje się w staropolskie serenady. Zbierając swe studia z pogranicza historii kultury i literatury, Radosław Grześkowiak wyszperał z kart manuskryptów wiele mało znanych utworów. Pasja poznawcza, odkrywczość i talent interpretacyjny autora nie pozwalają tej książki odłożyć na półkę.Wykonanie trójwymiarowej dokumentacji kolekcji zbiorów

baner_POIS_skan_3D_pion.jpg

Zadanie „Wykonanie trójwymiarowej dokumentacji kolekcji zbiorów” objęło dwa zakresy działań o całkowicie odmiennej specyfice, prowadzonych przy dwóch zupełnie odmiennych grupach zabytków. Pierwszą są dwa wnętrza pałacowe: Gabinet Chiński Króla i Garderoba Króla, drugą – grupa zabytków ruchomych, składająca się z dziesięciu rzeźb ceramicznych z wilanowskiej kolekcji biskwitów.

Na potrzeby dokumentacji wnętrz skonstruowany został w ramach projektu innowacyjny system pomiarowy pozwalający na zeskanowanie bogatej dekoracji pomieszczeń w rozdzielczości, która dotychczas zarezerwowana była wyłącznie dla niewielkich obiektów mierzonych w warunkach laboratoryjnych. Proces dokumentacji obejmuje tu prawie 100 mkw. powierzchni ścian i sufitów, dla których zebranych zostało ponad 30 mld punktów pomiarowych.

Skanowanie 3d dzieła z kolekcji biskwitów.jpg

Tak dokładna kopia cyfrowa umożliwi w przyszłości wirtualne zaprezentowanie tych dwóch wnętrz, które ze względów konserwatorskich nie mogą być udostępniane szerokiej publiczności. Z kolei skanowanie zespołu rzeźb biskwitowych wykonywane zostało przy pomocy innowacyjnych, zrobotyzowanych stanowisk pomiarowych umożliwiających zadokumentowanie ich powierzchni z rozdzielczością ponad 2,5 tys. punktów na 1 mm kw.

Dzięki  uzyskanym w ten sposób danym Muzeum Pałacu w Wilanowie może opracowywać nowe narzędzia dokumentacji trójwymiarowej, które mogą nie tylko być wykorzystywane w konserwacji dzieł sztuki czy badaniach historycznych, ale także stanowić poważne wsparcie działań edukacyjnych i programów skierowanych do osób niedowidzących.

Zadania zostały zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu wynosi 19 615 460 zł, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 13 596 578 zł. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

Konserwacja Sala Uczt EFRR-POIiŚ 2015, fot. W. Holnicki (1).jpg

Film „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” (film)

Projekt „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” był prawdopodobnie najtrudniejszym wśród wszystkich, które zrealizowaliśmy w …

Pomiary skrzydła południowego, fot. W. Holnicki.jpg

Innowacyjna metodyka rejestracji danych z różnych źródeł dla generowania dokumentacji 3D pałacu w Wilanowie (artykuł)

W projekcie wykorzystana została innowacyjna metodyka rejestracji i integracji danych z różnych źródeł w celu generowania dokumentacji 3D pałacu w Wilanowie.