UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Pracowni Skanowania w 3D w piwnicach Oranżerii

Wyposażenie piwnic budynku Oranżerii w system klimatyzacji pozwala na precyzyjną kontrolę nad poziomem temperatury i wilgotności w trzech niezależnych strefach laboratorium. Takie rozwiązanie daje możliwość jak najlepszego dostosowania warunków środowiskowych do wymagań skanowanych obiektów zabytkowych. Stabilizacja warunków w ciągu całego procesu pomiarowego jest też niesłychanie istotna dla spełnienia najwyższych parametrów pomiaru (m.in. wydłuża ona trwałość kalibracji systemu skanującego). Zabudowa profesjonalnej instalacji klimatycznej to ostatni elementem rozbudowy infrastruktury technicznej laboratorium skanowania w 3D. Dzięki realizacji tego zadania Muzeum Pałacu w Wilanowie pozyskało przestrzeń optymalnie przygotowaną do prowadzenia prac pomiarowych w technikach trójwymiarowych i multispektralnych. Posiadanie wnętrz nie doraźnie adaptowanych, ale gruntownie przebudowach zgodnie z najwyższymi standardami pozwala skanować najcenniejsze skarby polskiego dziedzictwa kulturowego w idealnych warunkach.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

44_oranżeria.jpg

Przebudowa i adaptacja piwnic w zachodniej części Oranżerii (artykuł)

Zadanie dotyczyło remontu części istniejącego podpiwniczenia budynku Oranżerii. Dzięki niemu przestrzeń dawnego magazynu została podzielona na dwie części. W jednej …

wifi.jpg

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do internetu – hot-spot na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie (artykuł)

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do internetu została zrealizowana dzięki zakupowi i instalacji urządzeń dystrybuujących, wykonaniu planów instalacyjnych …