PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

„Between Mnemosyne and Terpsychore” | nowy projekt europejski | taniec współczesny, dziedzictwo i rozszerzona rzeczywistość

pałac, impresja, lustro, wrażenie.jpg

W wilanowskim muzeum realizujemy europejski projekt „Between Mnemosyne and Terpsychore”, który łączy miejsca dziedzictwa europejskiego, współczesny taniec oraz edukację młodzieży. Projekt realizowany jest przez sześć instytucji z trzech europejskich krajów: Portugalii, Polski i Hiszpanii.

Działamy pod opieką Mnemosyne, greckiej bogini pamięci i patronki miejsc dziedzictwa, oraz Terpsychory – opiekunki tańca. Współdziałanie obu bóstw antycznych wzmacnia rolę pałaców jako przestrzeni rozwoju krytycznego myślenia. Narzędzia interpretacyjne, takie jak taniec współczesny oraz cyfrowe środki mediacji w przestrzeni dziedzictwa, tworzą pole dla kreatywności.

Odbiorcami działań są uczniowie w wieku 14–18 lat. Warsztaty taneczne odbywające się w obu pałacach zainspirują uczniów do refleksji na temat dziedzictwa kulturowego oraz szukania sposobów na wyrażanie własnych opinii i tworzenia nowych znaczeń. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych pozwoli zbudować most technologiczny między uczniami, kuratorami i tancerzami.  

Sintra, fot. A. Głowacz.jpg

Aktywności realizowane w projekcie:

  • Warsztaty dla uczniów realizowane przez instruktorów tańca i kuratorów – inspirowane ekspozycją muzeów zagadnienia będą interpretowane za pomocą tańca współczesnego. Na zakończenie roku szkolnego 2022 młodzież z Polski i Portugalii zaprezentuje przedstawienie taneczne w rodzimym pałacu.
  • Nowe przewodniki dla szerokiej publiczności w obu pałacach uczestniczących w projekcie.
  • Aplikacja wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość – elementy wizualne z przedstawień tanecznych wspierać będą wizytę w obu rezydencjach królewskich.
  • Konferencje poświęcone budowaniu narracji na ekspozycji stałej w pałacach oraz mediacji kulturowej z wykorzystaniem tańca jako narzędzia interpretacji.
BeetM&T, Performance.jpg

Projekt uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej na sumę prawie 300 000 euro z programu Erasmus +, który wspiera partnerstwa strategiczne na poziomie europejskim na rzecz kreatywności w okresie pandemii. Projekty dotyczące edukacji i szkoleń promują rozwój wiedzy w Europie oraz pozwalają realizować założenia strategii Europe 2020 – zrównoważonego rozwoju i włączania społecznego.


Czas trwania projektu: marzec 2021 – lipiec 2023.

Budżet projektu: 298 112 euro

Lider projektu: Parques de Sintra-Monte da Lua, Sintra (https://www.parquesdesintra.pt/pt/)

Partnerzy projektu:


     

    


Pałac Sintra – lider projektu „Between Mnemosyne and Terpsychore”

Palacio_Nacional_de_Sintra_creditos_PSML_Luis_Duarte.jpg

Projekt „Between Mnemosyne and Terpsychore”, łączący miejsca dziedzictwa europejskiego, współczesny taniec z edukacją młodzieży, realizujemy w doborowym towarzystwie. Liderem projektu jest National Palace of Sintra, z którym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współpracuje w ramach Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich.

Ten wspaniały pałac usytuowany jest w historycznym centrum miasta Sintra. Jako jedyny spośród wszystkich budowli królewskich powstałych w Portugalii w czasach średniowiecza przetrwał do dziś w niezmienionym kształcie od połowy XVI wieku. Główne zabudowania powstały od XII po połowę XVI wieku. W trakcie prac adaptowano i powiększano budynek pałacu oraz wprowadzano dekoracje, które zachowały się po dziś. Bliskość stolicy, sprzyjający klimat, piękny krajobraz, wyjątkowe tereny łowieckie sprawiły, że Sintra stanowiła dla dworu królewskiego miejsce schronienia w letnie upały.

Najbardziej charakterystycznym elementem architektury pałacu są wysokie, stożkowe kominy kuchni (mierzące 33 m wysokości). Do najbardziej okazałych pomieszczeń pałacu zalicza się Komnatę Łabędzią oraz Salę Herbową.

„Patrzcie na Cintrę: istny odłam raju,
Labirynt wzgórz, dolin i gaików.
Czyjeż to pędzel, czyjeż pióro zdoła
Skreślić to wszystko, co tu nęci oczy,
Co je olśniewa w widokach dokoła
Świetniejszych nad te, które wieszcz proroczy
Przed zalęknionym światem rozpościerał,
Kiedy niebieskie podwoje otwierał!”

Wędrówki Childe-Harolda, Lord Byron, Pieśń 1, XVIII, Kraków 1896 r.

Pałac Sintra – lider projektu „Between Mnemosyne and Terpsychore”

Palacio_Nacional_de_Sintra_creditos_PSML_Luis_Duarte.jpg

Projekt „Between Mnemosyne and Terpsychore”, łączący miejsca dziedzictwa europejskiego, współczesny taniec z edukacją młodzieży, realizujemy w doborowym towarzystwie. Liderem projektu jest National Palace of Sintra, z którym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współpracuje w ramach Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich.

Ten wspaniały pałac usytuowany jest w historycznym centrum miasta Sintra. Jako jedyny spośród wszystkich budowli królewskich powstałych w Portugalii w czasach średniowiecza przetrwał do dziś w niezmienionym kształcie od połowy XVI wieku. Główne zabudowania powstały od XII po połowę XVI wieku. W trakcie prac adaptowano i powiększano budynek pałacu oraz wprowadzano dekoracje, które zachowały się po dziś. Bliskość stolicy, sprzyjający klimat, piękny krajobraz, wyjątkowe tereny łowieckie sprawiły, że Sintra stanowiła dla dworu królewskiego miejsce schronienia w letnie upały.

Najbardziej charakterystycznym elementem architektury pałacu są wysokie, stożkowe kominy kuchni (mierzące 33 m wysokości). Do najbardziej okazałych pomieszczeń pałacu zalicza się Komnatę Łabędzią oraz Salę Herbową.

„Patrzcie na Cintrę: istny odłam raju,
Labirynt wzgórz, dolin i gaików.
Czyjeż to pędzel, czyjeż pióro zdoła
Skreślić to wszystko, co tu nęci oczy,
Co je olśniewa w widokach dokoła
Świetniejszych nad te, które wieszcz proroczy
Przed zalęknionym światem rozpościerał,
Kiedy niebieskie podwoje otwierał!”

Wędrówki Childe-Harolda, Lord Byron, Pieśń 1, XVIII, Kraków 1896 r.

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”– partner projektu

Liceum Zośka 1.jpg

Partnerem projektu „Between Mnemosyne and Terpsychore” jest warszawskie LXXXVI Liceum Ogólnokształcące noszące imię Batalionu „Zośka”, przez co społeczność szkolna jest silnie związana z historią Powstania Warszawskiego. Oprócz tradycyjnych profili szkoła posiada klasy teatralne, społeczne i filmowe, w których uczy się tańca, śpiewu, technik aktorskich i teatru musicalowego. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych tancerzy i aktorów. W szkole istnieje „Teatr XIII rzędów”, wyposażony w scenę, garderobę, sterówkę, profesjonalne oświetlenie i pianino, a także (i przede wszystkim) tytułowe trzynaście rzędów dla widowni! Cały rok uczniowie i uczennice pod okiem pedagogów pracują nad spektaklami prezentowanymi w ramach tygodnia teatralnego. W szkole odbywają się liczne warsztaty filmowe i konkursy poświęcone śpiewaniu, tańcowi czy aktorstwu. Młodzież rozwija też kompetencje językowe w trakcie zajęć z angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego czy łaciny. Prężnie działa też chór. LXXXVI Liceum Ogólnokształcące to świetne miejsce do realizacji talentów i pasji. Szkoła przyciąga artystyczne dusze i może się pochwalić, że wypuściła w świat wielu artystów. 

W ramach projektu „Between Mnemosyne and Terpsychore” uczniowie LXXXVI Liceum im. Batalionu „Zośka” pod opieką nauczyciela oraz instruktora Meet Share Dance przygotowują spektakl taneczny inspirowany historią wilanowskiej rezydencji. Premierę przedstawienia planujemy na maj 2022 r. 

Stowarzyszenie Meet Share Dance – partner projektu

Stowarzyszenie Meet Share Dance zostało założone 2012 r. w Madrycie, abyoprzez taniec rozwijać kreatywność i twórczość osób z niepełnosprawnością i osób pełnosprawnych. Organizacja sieciuje specjalistów z zakresu tańca – profesjonalistów i amatorów z całego świata. Prowadzi szeroko zakrojony program edukacyjny, który obejmuje integracyjne zajęcia taneczne, warsztaty, konferencje oraz działania wspierające i popularyzujące różnorodność w dziedzinie tańca i sztuk scenicznych w środowisku krajowym i międzynarodowym. Meet Share Dance promuje integracyjne praktyki artystyczne i tworzy przestrzeń sprzyjającą wymianie kulturalnej oraz rozwojowi artystycznemu osób i grup pracujących z różnymi formami artystycznymi. W swojej siedzibie w Madrycie prowadzi regularne zajęcia taneczne i upowszechnia nowe formy taneczne, organizuje szkolenia dla artystów z niepełnosprawnościami, studentów oraz nauczycieli.

W ramach projektu „Between Mnemosyne and Terpsychore” trenerzy z Meet Share Dance poprowadzą warsztaty taneczne dla uczniów z Polski i Portugalii.

Firma byAR – partner technologiczny projektu

Firma byAR jest pPartnerem technologicznym projektu „Between Mnemosyne and Terpsychore”, finansowanego przez program Erasmus+. Zajmuje się ona projektowaniem cyfrowego środowiska wystaw dla muzeów i innych miejsc turystycznych. Rozwiązania przygotowywane przez byAR oparte są w większości na rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej rzeczywistości, interaktywnym mapowaniu wideo i aplikacjach mobilnych. Firma byAR ma w swoim dorobku rozwiązania technologiczne do ekspozycji stałych dla Museu do Côa oraz ratusza w Lagos i Leiria oraz wystaw stałych dla portugalskiego parlamentu i Uniwersytetu Algarve.

byAR Augmenting Your Reality (en) from byAR - Augmenting Your Reality on Vimeo.

Agrupamento de Escolas Monte de Lua – partner projektu

Agrupamento de Escolas Monte de Lua – partner projektu BM&T.jpg

Agrupamento de Escolas Monte de Lua  to zespół 11 przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z siedzibą w szkole średniej Santa Maria, mieszczącej się w Portela de Sintra. AGML znajduje się w rejonie zdominowanym przez góry Sintra – Monte da Lua, w krajobrazie o ogromnym znaczeniu przyrodniczym i kulturowym.

AGML posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich. Szkoły wchodzące w skład zespołu AGML uczestniczyły w wielu działaniach edukacyjnych finansowanych z programów Lingua, Sokrates Comenius i Erasmus KA1 i KA2. Dzięki międzynarodowej współpracy AGML  ustanowił silne partnerstwa ze szkołami z krajów takich jak Niemcy, Austria, Belgia, Słowenia, Francja, Holandia, Irlandia, Włochy, Maroko, Wielka Brytania, Czechy, Szwecja i Turcja.

Poprzez udział w projekcie  Between Mnemosyne and Terpsichore uczniowie AGML będą mogli współdziałać z rówieśnikami z Liceum im. Batalionu Zośka w Warszawie. W ramach projektu portugalscy uczniowie będą brać udział w warsztatach tańca inspirowanych lokalnym dziedzictwem kultury – pałacem Sintra. Wiosną 2022 r. planowana jest wymiana młodzieży, dzięki której uczniowie z AGML odwiedzą Warszawę i wilanowski pałac.

Strona domowa zespołu szkół.

„Between Mnemosyne and Terpsychore” | warsztaty

Between Mnemosyne and Terpsichore, warsztaty.jpg

W listopadzie 2021 r.  odbyły się pierwsze warsztaty taneczne w ramach projektu „Between Mnemosyne and Terpsichore”.

Uczniowie z LO im. Batalionu Zośka w Warszawie ćwiczyli pod okiem instruktorek ze studia Meet Share Dance. Wspólnie zwiedzaliśmy pałac, rozmawialiśmy o tematach łączących rezydencje królewskie w Sintrze i Wilanowie. W Sali Białej, oglądając galerię portretów, dyskutowaliśmy o tym, co stanowi o naszej tożsamości. Zastanawialiśmy się, jakie cechy różnych postaci historycznych zdecydowały o tym, że zostały one zapamiętane przez potomnych.


Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z warsztatów:

Spektakl „Between Mnemosyne and Terpsychore”

Spektakl between M&T, fot. M. Kaszyewska.jpg

W czasie Nocy Muzeów 14 maja 2022 r. zaprezentowaliśmy spektakl taneczny inspirowany dekoracją rezydencji Jana III.

Przedstawienie powstało w ramach projektu, który łączy miejsca dziedzictwa europejskiego, współczesny taniec oraz edukację młodzieży. Przygotowany w trakcie warsztatów tanecznych pokaz stanowi refleksję na temat pojęć takich jak pamięć, ciało, zmysły, władza, natura. Inspirację dla choreografii stanowiły wnętrza pałacu w Wilanowie z XVII i XVIII wieku. Spektakl powstał podczas serii czterech tygodniowych warsztatów, prowadzonych dla polskiej młodzieży przez Monikę Pozek i Macarenę Fernández Perez.

W spektaklu tanecznym wystąpili uczniowie L.O. im. Batalionu Zośka w Warszawie.

Autorką choreografii jest Monika Pozek z organizacji Meet Share Dance.

Spektakl odbył się w  Ogrodzie Różanym.

Poniżej prezentujemy dwa nagrania występów zainspirowanych wnętrzami Pałacu Wilanowskiego, które powstały w ramach projektu.


Projekt realizowany dzięki dofinansowanie z programu Erasmus+

Lider projektu: Parques de Sintra-Monte da Lua, Sintra (https://www.parquesdesintra.pt/pt/)

Partnerzy projektu:

2021-03-23
jan_III_sobieski.jpg

O tym, jak z okazji królewskiej koronacji przemówiły Muzy

Parnas, uznawany za jedną z siedzib Muz i przewodzącego im Apollina, stanowił dość częsty motyw pojawiający się w twórczości panegirycznej. …

Pompeo Girolamo Batoni_1

Apollo i dwie Muzy

W zbiorach wilanowskich do 1939 r. znajdowały się dwa alegoryczne obrazy mistrza Batoniego: Apollo i dwie Muzy oraz Alegoria architektury, …

Konserwacja Sala Uczt EFRR-POIiŚ 2015, fot. W. Holnicki (1).jpg

Film „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”

Projekt „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” był prawdopodobnie najtrudniejszym wśród wszystkich, które zrealizowaliśmy w …

44_gra w karty w dawnej polsce.jpg

Rozrywki „wielkiego warszawskiego świata” pod koniec XVIII wieku: taniec, muzyka, gra

Do najbardziej ulubionych rozrywek towarzystwa warszawskiego należały muzyka, taniec oraz gra, jakie umilały otwarte obiady, przyjęcia, bale czy maskarady. Według …

warsztaty_kulinarne_dzieci_Wojciech_Holnicki_5.jpg

„Miejsce przy królewskim stole” wśród zwycięzców Nagród Dziedzictwa Europejskiego / Nagród Europa Nostra 2019

Haga, 21 maja 2019 roku – Dziś poznaliśmy zwycięzców Nagród Dziedzictwa Europejskiego / Nagród Europa Nostra 2019, najbardziej prestiżowego europejskiego …

46_arre-logo.jpg

Sieć Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE)

Od czerwca 2006 r. Muzeum Pałacu w Wilanowie jest członkiem Association des Résidences Royales Européennes (ARRE), organizacji znanej obecnie jako …

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem