PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Dla trenerów Echocast


Rekrutacja na szkolenie trenerów ECHOCAST

ECHOCAST_5.jpg

Dołącz do trenerów ECHOCAST Polska!

Kolejne szkolenie planowane jest w 2. kwartale 2022 roku.

Szkolenie trenerskie ECHOCAST Polska to propozycja dla tych pracowników instytucji kultury, którzy koordynują pracę i/lub szkolą osoby w zakresie profesjonalnych bezpośrednich kontaktów ze zwiedzającymi, takie jak: edukatorzy, wolontariusze, przewodnicy, kuratorzy, personel dozorujący, wartownicy, kasjerzy.

Podczas szkolenia można zdobyć i przećwiczyć umiejętności trenerskie oraz poznać zaktualizowane materiały szkoleniowe ECHOCAST. To także okazja do znalezienia się w gronie osób, które mają te same wyzwania, co służy wymianie doświadczeń, inspiracji i wzajemnemu uczeniu się.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • masz predyspozycje trenerskie i chcesz stale rozwijać swoje umiejętności zawodowe;
 • występujesz publicznie (np. masz udokumentowane wykłady, referaty na konferencjach, prowadzone szkolenia);
 • pracujesz w muzeum lub innej instytucji kultury minimum rok (na umowę o pracę);
 • w swojej pracy odpowiadasz lub będziesz odpowiadać za szkolenie pracowników, którzy zajmują się bezpośrednimi kontaktami ze zwiedzającymi;
 • jesteś członkiem zespołu zadaniowego w projekcie kulturalnym.

A ponadto:

 • cechuje Cię wysoka kultura osobista;
 • masz wysokie kompetencje komunikacyjne: umiejętność współpracy w ramach zespołu, prawidłowo artykułujesz i modulujesz głos, mówisz poprawnie językowo;
 • umiesz pracować w warunkach stresu;
 • reagujesz szybko i skutecznie w sytuacjach trudnych lub nietypowych;
 • potrafisz pracować z tzw. trudnym klientem;
 • cechuje Cię dokładność i skrupulatność;
 • znasz i bez problemu obsługujesz program MS Office.

Harmonogram szkolenia:

 • 6 czerwca – koniec przyjmowania zgłoszeń
 • 11 czerwca – informacja o klasyfikacji
 • 23–25 czerwca – szkolenie stacjonarne w Wilanowie
 • 26 czerwca – 4 lipca – test końcowy przeprowadzony zdalnie
 • 7 lipca – informacja o wynikach

Co daje szkolenie trenerskie ECHOCAST Polska?
Przede wszystkim zapewnia profesjonalne wsparcie osobom, które szkolą lub będą szkolić pracowników muzeów i innych instytucji kultury na co dzień pracujących z publicznością. Szkolenie podzielone jest na dwa moduły: teoretyczny i praktyczny. W pierwszej części zostaną omówione zagadnienia związane z jakością obsługi gościa instytucji kultury, jego potrzeb, oczekiwań i odpowiedzi na nie ze strony instytucji. Drugi moduł ma charakter praktyczny. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodologią oraz narzędziami niezbędnymi do efektywnej pracy trenera i prowadzenia szkoleń ECHOCAST. W części praktycznej będą mieli możliwość przećwiczyć swoje umiejętności trenerskie pod superwizją.

Co to jest ECHOCAST Polska?
Program ECHOCAST Polska powstał w 2015 r. w celu aktualizacji materiałów ECHOCAST i dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń dzięki systematycznym pracom nad materiałami, szkoleniom i superwizji trenerów oraz certyfikacji.

ECHOCAST to materiały szkoleniowe przeznaczone do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z odwiedzającymi. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – za zgodą polskich partnerów projektu: Muzeum Zamkowego w Malborku i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, oraz Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges GmbH – zmodyfikowało stworzone w latach 2003–2006 materiały ECHOCAST, by dostosować je do aktualnych potrzeb polskich instytucji kultury. Więcej informacji na stronie: LINK.

Kontakt ws. szkoleń i programu ECHOCAST Polska:
Ewa Behrens-Nowakowska
echocast@muzeum-wilanow.pl

Pobierz formularz:

  Logo ECHOCAST

Rekrutacja na szkolenie trenerów ECHOCAST

ECHOCAST_5.jpg

Dołącz do trenerów ECHOCAST Polska!

Kolejne szkolenie planowane jest w 2. kwartale 2022 roku.

Szkolenie trenerskie ECHOCAST Polska to propozycja dla tych pracowników instytucji kultury, którzy koordynują pracę i/lub szkolą osoby w zakresie profesjonalnych bezpośrednich kontaktów ze zwiedzającymi, takie jak: edukatorzy, wolontariusze, przewodnicy, kuratorzy, personel dozorujący, wartownicy, kasjerzy.

Podczas szkolenia można zdobyć i przećwiczyć umiejętności trenerskie oraz poznać zaktualizowane materiały szkoleniowe ECHOCAST. To także okazja do znalezienia się w gronie osób, które mają te same wyzwania, co służy wymianie doświadczeń, inspiracji i wzajemnemu uczeniu się.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • masz predyspozycje trenerskie i chcesz stale rozwijać swoje umiejętności zawodowe;
 • występujesz publicznie (np. masz udokumentowane wykłady, referaty na konferencjach, prowadzone szkolenia);
 • pracujesz w muzeum lub innej instytucji kultury minimum rok (na umowę o pracę);
 • w swojej pracy odpowiadasz lub będziesz odpowiadać za szkolenie pracowników, którzy zajmują się bezpośrednimi kontaktami ze zwiedzającymi;
 • jesteś członkiem zespołu zadaniowego w projekcie kulturalnym.

A ponadto:

 • cechuje Cię wysoka kultura osobista;
 • masz wysokie kompetencje komunikacyjne: umiejętność współpracy w ramach zespołu, prawidłowo artykułujesz i modulujesz głos, mówisz poprawnie językowo;
 • umiesz pracować w warunkach stresu;
 • reagujesz szybko i skutecznie w sytuacjach trudnych lub nietypowych;
 • potrafisz pracować z tzw. trudnym klientem;
 • cechuje Cię dokładność i skrupulatność;
 • znasz i bez problemu obsługujesz program MS Office.

Harmonogram szkolenia:

 • 6 czerwca – koniec przyjmowania zgłoszeń
 • 11 czerwca – informacja o klasyfikacji
 • 23–25 czerwca – szkolenie stacjonarne w Wilanowie
 • 26 czerwca – 4 lipca – test końcowy przeprowadzony zdalnie
 • 7 lipca – informacja o wynikach

Co daje szkolenie trenerskie ECHOCAST Polska?
Przede wszystkim zapewnia profesjonalne wsparcie osobom, które szkolą lub będą szkolić pracowników muzeów i innych instytucji kultury na co dzień pracujących z publicznością. Szkolenie podzielone jest na dwa moduły: teoretyczny i praktyczny. W pierwszej części zostaną omówione zagadnienia związane z jakością obsługi gościa instytucji kultury, jego potrzeb, oczekiwań i odpowiedzi na nie ze strony instytucji. Drugi moduł ma charakter praktyczny. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodologią oraz narzędziami niezbędnymi do efektywnej pracy trenera i prowadzenia szkoleń ECHOCAST. W części praktycznej będą mieli możliwość przećwiczyć swoje umiejętności trenerskie pod superwizją.

Co to jest ECHOCAST Polska?
Program ECHOCAST Polska powstał w 2015 r. w celu aktualizacji materiałów ECHOCAST i dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń dzięki systematycznym pracom nad materiałami, szkoleniom i superwizji trenerów oraz certyfikacji.

ECHOCAST to materiały szkoleniowe przeznaczone do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z odwiedzającymi. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – za zgodą polskich partnerów projektu: Muzeum Zamkowego w Malborku i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, oraz Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges GmbH – zmodyfikowało stworzone w latach 2003–2006 materiały ECHOCAST, by dostosować je do aktualnych potrzeb polskich instytucji kultury. Więcej informacji na stronie: LINK.

Kontakt ws. szkoleń i programu ECHOCAST Polska:
Ewa Behrens-Nowakowska
echocast@muzeum-wilanow.pl

Pobierz formularz:

  Logo ECHOCAST

Kompetencje społeczne, czyli co?

Różne wyjaśnienia słownikowe i koncepcje naprowadzają na wyróżnienie trzech aspektów kompetencji społecznych:

 • aspekt poznawczy: posiadana wiedza, rozumienie sytuacji społecznych, znajomość skryptów i reguł interakcji międzyludzkich oraz umiejętność planowania zachowań społecznych,
 • aspekt motywacyjny i emocjonalny: gotowość do angażowania się w sytuacje społeczne (w tym empatia),
 • zachowanie, umiejętności zastosowania znanych schematów we własnym działaniu, wykorzystywanie umiejętności społecznych.

Michael Argyle, psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, wyróżnił takie elementy kompetencji społecznych jak:

 • empatia oraz umiejętność podejmowania ról istotnych z punktu widzenia współpracy i układania harmonijnych relacji z innymi,
 • nagradzanie, czyli umiejętność udzielania wzmocnień społecznych innym ludziom, i reguła wzajemności, czyli odzwierciedlania i motywowania,
 • asertywność, czyli umiejętność obrony własnych praw i granic bez okazywania agresji,
 • rozumienie kontekstu społecznego i zachowań, w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów (przyjmowanie i analizowanie innego punktu widzenia niż własny),
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • umiejętność korzystnej autoprezentacji.

Kompetencje społeczne można, a nawet trzeba ćwiczyć przez całe życie.

 

Kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Skuteczny trening kompetencji społecznych

Na najskuteczniejszy trening umiejętności społecznych składają się:

 1. Wypróbowywanie nowych reakcji i zachowań: osoba nabywająca nowe zachowanie bądź reakcję powinna mieć szansę na samodzielne przećwiczenie ich w praktyce, symulację.
 2. Dostęp do informacji zwrotnej: nie wystarczy samo przedstawienie zachowania społecznego bądź przebiegu jakiejś sytuacji. Jeśli osoba poddawana treningowi uczestniczy w symulacji, powinna otrzymać informację zwrotną od obserwatora – trenera – oraz uczestnika interakcji na temat swojego działania, by móc je przeanalizować i dokonać ewentualnej korekty.
 3. Czas na refleksyjne zrozumienie: potrzebne jest stworzenie możliwości obserwowania reakcji i zachowania przez osobę uczestniczącą w treningu (np. analiza nagrań). Udział w szkoleniu, symulacje zachowań i reakcji, które są dla tej osoby nowe, powinny stać się bodźcem do przemyśleń i analizy, by miały szansę zostać włączone do repertuaru jej zachowań.
 4. Zaangażowanie trenera: obecność kogoś w charakterze trenera, mentora, kto na bieżąco pomaga w dostarczaniu informacji zwrotnych na temat nowych zachowań i reakcji, w ich korekcie, a następnie internalizacji.

Kompetencje społeczne można rozpoznawać za pomocą różnych technik, np. samoopisu, obserwacji, symulacji. Jeśli takiemu rozpoznaniu poza oceną towarzyszy informacja zwrotna dla uczestników, nabiera ono wymiaru treningowego. Żeby dana technika spełniała warunki rozwijające dla uczestnika, ten powinien daną grę, symulację:

 • zrozumieć (poznać cel),
 • opanować behawioralnie (móc się z nią oswoić i ją przećwiczyć),
 • móc otrzymać i omówić informację zwrotną na temat jej wykonania,
 • zinternalizować, włączyć do swojego stałego repertuaru zachowań.

Na takim właśnie rozumowaniu opierają się szkolenia i materiały ECHOCAST. Na początku każdego spotkania jasno określony jest temat i cel. Dzięki wymianie doświadczeń między pracownikami możliwe jest zaobserwowanie przez nich samych oraz trenera, jakie scenariusze sytuacyjne wykorzystują na co dzień, jakie są ich przekonania, wiedza, zachowania. Na bieżąco jest to oceniane w porównaniu ze standardami wyznaczonymi przez instytucję – konfrontowane z wytycznymi i obowiązującymi procedurami. Omawiane i wzmacniane są pozytywne zachowania, pracownicy otrzymują też konkretną wiedzę i mogą od razu przećwiczyć ją pod okiem trenera. Uczestnicy uzyskują też informację zwrotną i potwierdzenie – od siebie samych, innych szkolonych i samego trenera.

 

kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Standardy obsługi klienta w instytucjach kultury

Muzea i inne instytucje kultury są w dzisiejszym świecie częścią przemysłu – kulturalnego, turystycznego, edukacyjnego, rozrywkowego, sektora GLAM (z angielskiego: galerie, biblioteki, archiwa, muzea)… – można by wymieniać nazwy jeszcze długo i wedle różnorodnych podziałów.

To sytuacja, w której panuje konkurencja o klienta. Klienta, który w swoim wolnym czasie chce zazwyczaj przeżyć coś miłego lub ciekawego. Dlatego tak istotna jest jakość obsługi – wysoka lub nawet przekraczająca oczekiwania klientów. Wysokie standardy kontaktów ze zwiedzającymi pozwalają wyróżnić się wśród konkurencji i uzyskiwać w ten sposób wizerunkową i biznesową przewagę.

Kluczem do wysokiej jakości obsługi jest właściwa ocena potrzeb klienta, w której pomagają nie tylko kosztowne i czasochłonne badania rynkowe czy ekspertyzy, ale także umiejętności komunikacyjne pracowników, takie jak choćby: bieżąca obserwacja odwiedzających, uważne ich słuchanie, właściwe zadawanie pytań, zachęcanie klientów do wyrażania opinii.

Standardy jakości i konsekwencja są kluczowe dla sukcesu. To od pracujących zgodnie – bądź niezgodnie – z nimi ludzi zależy tak wiele. Nic więc dziwnego, że współcześnie coraz częściej – także w instytucjach kultury, nie tylko w biznesie – myśli się w kierunku strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, osiągania celów organizacji za pośrednictwem pracowników.

Ludzie są zasobami firmy, a co jest zasobami ludzi? Kompetencje, w tym umiejętności społeczne. To one pozwalają prawidłowo wykonywać zadania na danym stanowisku pracy.

 

Kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl

Podziel się:
Wykop Facebook
2018-05-10
Echocast różne potrzeby.jpg

Program ECHOCAST Polska (artykuł)

Program ECHOCAST Polska powstał w 2015 r. w celu aktualizacji materiałów ECHOCAST i dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń dzięki systematycznym pracom nad materiałami, szkoleniom i superwizji trenerów oraz certyfikacji. ECHOCAST to program i materiały szkoleniowe wypracowane w wyniku międzynarodowego projektu, w którym uczestniczyły instytucje kultury i ośrodki uniwersyteckie z różnych krajów europejskich. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualizuje, modyfikuje i rozwija owe materiały. Prowadzi również szkolenia trenerskie, organizuje egzaminy i wydaje certyfikaty.

echocast kółko i krzyżyk.jpg

Co to jest ECHOCAST? (artykuł)

ECHOCAST (European Cultural Heritage Organizations Customer Awareness Staff Training) to program i materiały szkoleniowe wypracowane w wyniku międzynarodowego projektu, w którym uczestniczyły instytucje kultury i ośrodki uniwersyteckie z różnych krajów europejskich.

echocast certyfikat_1.jpg

Certyfikowani trenerzy ECHOCAST Polska (artykuł)

Certyfikowani trenerzy programu ECHOCAST Polska to osoby, które przeszły szkolenie z umiejętności trenerskich, znają zaktualizowane materiały ECHOCAST i po zdaniu egzaminu otrzymały certyfikat.

echocast-13.png

Organizacja szkolenia Echocast (artykuł z wewnątrzną nawigacja)

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem