PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Dział Dokumentacji i Cyfryzacji - udostępnianie zbiorów

57_kordegarda wilanów zug.jpg

Dział Dokumentacji
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
tel:  22 544-27-64; 22 544-27-65
e-mail: dokumentacja[at]muzeum-wilanow.pl

Udostępnianie zbiorów: wtorki, godz. 10-14
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty oraz zapoznanie się z zasadami korzystania z materiałów Działu Dokumentacji


Materiały archiwalne przechowywane przez Muzeum Pałac w Wilanowie udostępniane są przez Dział Dokumentacji.

Dział Dokumentacji jest jednostką podległą Dyrektorowi Naczelnemu. Gromadzi, porządkuje, przechowuje i udostępnia materiały związane z zespołem pałacowo-ogrodowym w Wilanowie. W skład Działu Dokumentacji wchodzi również Biblioteka i Archiwum Zakładowe.  Nadzoruje także system informatyczny Muzeum.

Dział mieści się w budynku Kordegardy.

Korzystanie z materiałów archiwalnych i dokumentacji

31_meduza siatka copy-2.jpg

Dział Dokumentacji świadczy na rzecz instytucji oraz osób prywatnych następujące usługi:
1. Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji,
2. Wykonywanie usług fotograficznych na zamówienie,
3. Udzielanie zezwoleń na publikowanie obiektów należących do Muzeum,
4. Udzielanie zezwoleń na filmowanie i wykorzystanie filmów.

Warunkiem udostępnienia materiałów oraz udzielenia wyżej wymienionych zezwoleń jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem o uzyskanie zgody Dyrektora Muzeum. Wniosek powinien zawierać informacje na temat występującego, cel udostępniania oraz rodzaj usługi. Wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Dział Dokumentacji udostępnia także materiały archiwalne i dokumentację w celach naukowo - badawczych i służbowych. Udostępnianie odbywa się wyłącznie na miejscu we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00.

Podstawą udostępniania jest uzyskanie pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.
Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za całość udostępnionych mu materiałów archiwalnych i dokumentacji podpisując deklarację o przyjęciu odpowiedzialności karnej i cywilnej za uszkodzenie lub zniszczenie udostępnionych materiałów. Korzystający z materiałów archiwalnych i dokumentacji zobowiązany jest złożyć jeden egzemplarz publikacji, opracowanej na ich podstawie, do zbiorów Biblioteki Muzeum Pałacu w Wilanowie na podstawie uprzednio zawartej umowy cywilno – prawnej.

Wykonywanie kopii dokumentacji jest odpłatne według obowiązującego cennika.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Dokumentacji.

Zastosowanie technologii cyfrowej w działalności Działu Dokumentacji

Jednym z istotnych zadań Działu Dokumentacji jest pozyskiwanie i przechowywanie zasobu cyfrowego. W skład tego zasobu wchodzą materiały wytwarzane we własnym zakresie oraz pozyskiwane z zewnątrz. Jest to oryginalna dokumentacja wytworzona za pomocą techniki cyfrowej, albo powstała w wyniku digitalizacji posiadanych materiałów. Gromadzony materiał archiwizowany jest w postaci plików tekstowych i graficznych, a także rysunków i planów architektonicznych wykonywanych w formacie dwg, oraz dokumentacje powstałe w wyniku skaningu 3D np. laserowego, jak ortofotoplany, chmury punktów i modele 3D. Digitalizacji poddawane są muzealia, starodruki, zasoby archiwalne, budynki i obiekty zabytkowe oraz całe założenie pałacowo-parkowe (np. inwentaryzacja parku) z zachowaniem przyjętych w muzeum standardów jakości.

Spośród materiałów wytwarzanych we własnym zakresie, zdecydowaną większość stanowi dokumentacja fotograficzna, która od 2006 roku wykonywana jest wyłącznie techniką cyfrową. Fotografie wykonuje się dwoma aparatami NIKON D3 i Nikon D3x o rozdzielczościach: 12 mln i 24,5 mln pikseli, oraz przystawką do aparatów średnioformatowych Leaf Valeo o rozdzielczości 22 mln pikseli.

Dział zajmuje się również skanowaniem, a następnie przetwarzaniem materiału cyfrowego. Do formy cyfrowej przetwarzane są takie zbiory jak: mapy, plany, materiały ikonograficzne, dokumentacja archiwalna, klisze fotograficzne. Ich rozmiar i rozdzielczość są każdorazowo dobierane do wielkości i jakości skanowanego zespołu obiektów.

Cały materiał jest weryfikowany, archiwizowany i odpowiednio przechowywany i zabezpieczany.

Dział Dokumentacji prowadzi na bieżąco elektroniczne katalogi do następujących zespołów obiektów:
dokumentacji fotograficznej,
dokumentacji architektonicznej i konserwatorskiej,
zbioru ikonograficznego,
dokumentów archiwalnych i opracowań,
biblioteki.

Od 2010 roku dział zajmuje się również budową kompleksowego systemu informacji przestrzennej (GIS) dla całego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. System ten będzie gromadził informacje dotyczące ogrodu wraz ze wszystkimi elementami architektury parkowej, budynków wraz z ich strukturą, rozmieszczeniem pomieszczeń i elementów dekoracyjnych, badań m.in. archeologicznych i konserwatorskich prowadzonych na terenie Muzeum oraz historii, czyli zmian w układzie ogrodu i budynków zachodzących na przestrzeni lat. Obecnie budowane są przestrzenne bazy danych dotyczące wyników badań archeologicznych oraz zabytkowych obiektów architektonicznych. Tworzony system informacji przestrzennej pozwoli na gromadzenie danych przestrzennych i opisowych, ich uporządkowanie w logicznej strukturze, prowadzenie analiz, w tym analiz przestrzennych, wizualizację oraz udostępnianie danych na różnych poziomach dostępu. Pozyskane oraz opracowane w powyższych procesach dane, są przechowywane i administrowane przy pomocy systemów serwerowych, charakteryzujących się zorganizowanym dostępem typu ACL. Do dyspozycji Działu Dokumentacji jest 20 TB wolnej przestrzeni dyskowej przy użyciu sprzętowego zabezpieczenia typu RAID w wersji 6.

Dział Dokumentacji zajmuje się również administrowaniem sieci informatycznej Muzeum, tj. 11 systemami dedykowanymi pod usługi związane z: ochroną sieci, firewall i usługą NAT, pocztą elektroniczną, autoryzowanym dostępem do plików, wspomnianym ACL, systemem finansowym, płacowym, sprzedaży biletów, bazodanowymi systemami inwentaryzacyjnymi oraz systemem serwerowym GIS. Wszystkie komputery, urządzenia peryferyjne oraz stałe elementy sieci, w tym sieć fizyczna LAN, również pozostają pod opieką działu wraz z utrzymaniem sprawności komputerów klienckich. W efekcie Dział zajmuje się także planowaniem i realizacją rozwiązań w miarę rosnących potrzeb.

Biblioteka_dziś.jpg

Biblioteka Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

HISTORIA BIBLIOTEKI WILANOWSKIEJZalążkiem zbiorów Biblioteki Wilanowskiej był wspaniały księgozbiór Ignacego Potockiego, jednego z twórców Konstytucji 3 maja. Powiększony przez jego …

Pałac od strony wjazdu, fot. B. Seredyńska.jpg

Zasoby Działu Dokumentacji i Cyfryzacji

Archiwum fotograficzne Archiwum fotograficzne stanowi jedną z najważniejszych części zbiorów Działu Dokumentacji. Podstawowym zadaniem Archiwum fotograficznego jest archiwizacja zdjęć cyfrowych, digitalizacja tradycyjnych …

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem