Opis zadania
Parametry i Wymagania
Wyniki: I kwartał projektu
Wyniki: II kwartał projektu
Wyniki: III kwartał projektu
Wyniki: IV kwartał projektu
Wyniki: V kwartał projektu
Wyniki: VI kwartał projektu
Wyniki: VII kwartał projektu
Wyniki: VIII kwartał projektu
Wizualizacje wyników
Untitled Document

Digitalizacja 3D wybranej kolekcji zbiorów

Opis ogólny zadania

Celem zadania jest wykonanie przestrzennej digitalizacji 3D wybranych obiektów znajdujących się w posiadaniu Muzeum Pałac w Wilanowie. Digitalizacja ma służyć celom dokumentacji bazowej, konserwatorskiej oraz w zastosowaniach edukacyjnych.

Dane pomiarowe zapisywane będą jako dokumentacja bazowa. Odpowiednio przetworzone, ale z zachowaniem bardzo wysokiej jakości, jako dokumentacja konserwatorska. Natomiast dane na użytek marketingowy i edukacyjny zostaną w znaczny sposób uproszczone i przygotowane do prezentacji w środowiskach rzeczywistości wirtualnej.
Przez dokumentację bazową należy rozumieć wynik pomiaru w wystarczająco dokładnej formie geometrycznej pozwalającej na stosowanie jej we wszystkich możliwych zastosowaniach w postaci uproszczonej lub oryginalnej. Ta forma danych może służyć jako baza do wszelkich zastosowań wymagająca odpowiedniego przetworzenia cyfrowego. Dokumentacja konserwatorska pełni rolę opisu stanu zachowania obiektu w konkretnym czasie i powinna być wykonana z dokładnością niezbędną do przeprowadzenia wnioskowania o niezbędnych do przeprowadzenia czynnościach konserwatorskich. Dokumentacja w zastosowaniach edukacyjnych jest najszerzej rozumianym pojęciem i ma pozwalać na prezentację obiektu w środowiskach rzeczywistości wirtualnej takich, jak wirtualne muzeum w sposób uproszczony w różnych kontekstach.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana digitalizacja 3D oraz przetworzenie wyników pomiaru do formy dokumentacji bazowej, konserwatorskiej oraz edukacyjnej. Wybrana do digitalizacji 3D kolekcja zbiorów zawiera następujące obiekty:

Okres realizacji

Okres realizacji zadania: od IV kwartału 2009 do III kwartału 2011 roku.