Maria Amelia Augusta, malarz saski, ok. 1780
Zamku Królewskiego w Warszawie
Maria Amelia Augusta, malarz saski, ok. 1780, Zamku Królewskiego w Warszawie