Menuet w parku, Daniel Chodowiecki, XVIII w.

Menuet w parku (fragment), Daniel Chodowiecki, XVIII w.