PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
WCAG 2.1 nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Katalogi wystaw

Katalog_JanIIISobieski.jpg

Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu, red. Maike Hohn, Konrad Pyzel, Wien - München - Warszawa 2017, s. 279, ISBN 978-3-903114-35-7, format 24 x 31 cm, cena 100 zł, zamów książkę >>>.

Katalog wystawy przygotowanej przez cztery polskie rezydencje królewskie i Museum Belvedere w Wiedniu zawiera sześć esejów o polityce i kulturze czasów Jana III oraz opisy dzieł sztuki prezentowanych na ekspozycji: obrazów, dzieł rzemiosła artystycznego, militariów i drogocennych pamiątek. Twórcom wystawy udało się przedstawić wiedeńskiej publiczności przekonujący i wieloaspektowy wizerunek Jana III – monarchy, który odegrał ważną rolę w dziejach Europy, wielkiego wodza, mecenasa sztuk i nauk, wreszcie ojca rodziny. Wystawa czynna od 7 lipca do 1 listopada 2017 w Pałacu Zimowym księcia Eugeniusza Sabaudzkiego w Wiedniu.

amor_polonus_t1.jpg

Amor Polonus, czyli miłość Polaków, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2010, tom I: 380 str., ISBN 978-83-60959-49-7, tom II: 196 str., ISBN 978-83-60959-53-4, format: 24,5 x 30,5 cm, cena 50 zł, zamów książkę >>>

Dwutomowy katalog jest komentarzem wystawy „Amor Polonus, czyli miłość Polaków”. Katalog zgodnie z zamysłem wystawy podzielony jest na trzy części opisujące odmiany miłości, najbardziej w Polsce popularne: miłość ojczyzny, miłość do kobiety i miłość rodzinną. Punkt wspólny dla wszystkich odmian tego uczucia to Wilanów i rodzina Sobieskich. To właśnie w Wilanowie wciąż snują się wspomnienia miłości króla wojownika, polskiego Marsa, do jego pięknej żony, na obrazach powstających dla tego miejsca ukazywanej jako Wenus. Tutaj także w końcu następnego stulecia Stanisław Kostka Potocki dzielił się z żoną Aleksandrą zachwytem nad pięknem sztuki włoskiej i greckimi wazami przywiezionymi z Italii.
Pierwszy tom zawiera fotografie wszystkich obiektów, noty katalogowe i eseje prof. Teresy Grzybkowskiej i prof. Zdzisława Żygulskiego  jun. Tom drugi zbiera eseje wybitnych historyków  sztuki, kultury, literatury, obyczaju, muzyki, m.in.: Mieczysława Tomaszewskiego, Jarosława Krawczyka, Jacka Kowalskiego. Integralną częścią tego zestawu jest również zeszyt nutowy z kompozycją „Amor Polonus” napisaną specjalnie z okazji wystawy przez Marcina Błażewicza.

 

55_swieto_baroku.jpg

Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705), Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2009, cena 50 zł; zamów książkę >>>

Michał Stefan Radziejowski był znanym i cenionym mecenasem sztuki w drugiej połowie XVII wieku. W przedstawionym katalogu przypominamy sylwetkę tego słynnego polityka działającego na dworze króla Jana III i prezentujemy dzieła zgromadzone z pietyzmem na wystawie Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705) w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Zilustrowana w albumie kolekcja nie tylko zawiera znakomite, a szerzej nieznane przykłady sztuki europejskiej, które dowodzą wyśmienitego smaku fundatora, lecz także jest reprezentatywnym przykładem gustu polskiej XVII-wiecznej arystokracji. Do naszych czasów przetrwało niewiele ufundowanych przez niego dzieł, a i te były dotychczas rozproszone po muzeach, katedrach i prywatnych kolekcjach. Książka sprawi więc przyjemność zarówno miłośnikom sztuki, jak i znawcom kultury staropolskiej. 

 

44_obwoluta-fragm_mala.jpg

Witold Dobrowolski, Wazy greckie Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2007, 299 str., 180 il., ISBN 978-83-923747-0-1 (wersja polska), ISBN 978-83-923747-1-8 (wersja angielska), cena 50 zł, zamów książkę >>>

Wystawa waz greckich to pierwsza prezentacja zrekonstruowanej części kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, wybitnego polityka, reformatora edukacji i pierwszego polskiego archeologa prowadzącego systematyczne badania naukowe. Jest to największa i najlepiej znana polska osiemnastowieczna kolekcja waz greckich, udostępniona publiczności już w 1805 roku, kiedy Stanisław Kostka Potocki stworzył Muzeum Wilanowskie, jedno z pierwszych muzeów na ziemiach polskich. Bogato ilustrowany katalog kolekcji, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), został opracowany przez wybitnego znawcę sztuki starożytnej dr hab. Witolda Dobrowolskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, członka Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk i kuratora działu sztuki starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Katalog dostępny również w wersji anglojęzycznej.

 

44_sekrety_male.jpg

Sekrety dwóch amorków: zapomniane leonardiana w zbiorach wilanowskich. Problematyka konserwatorska, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2007, 48 str. , 56 fot., 21 x 21 cm, oprawa miękka, ISBN 978-83-60959-20-6, cena 5 zł, zamów książkę >>>

W kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie są dwa tajemnicze obrazy: „Putto z łukiem” i „Putto wsparte na gałęzi”. Zawsze traktowano je jako parę, ale sens tych przedstawień nie był jasny. Dopiero prace konserwatorskie przeprowadzone w latach 2003-2006 dostarczyły sensacyjnych materiałów porównawczych, dzięki którym odczytano ikonografię obu niezwykłych obrazów. Na wystawie po raz pierwszy można zobaczyć je obok siebie w multimedialnej prezentacji, która uruchamia wyobraźnię i pozwala widzom pojąć, jak mogła wyglądać pierwotnie kompozycja dzieła. Katalog wystawy przybliża proces konserwacji cennych obrazów i objaśnia tajemnice warsztatu konserwatora.

 

44_45_front_grand-tour.jpg

Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2006, 279 str., 475 il.,  okładka twarda w obwolucie, ISBN 83-915126-6-5, cena 50 zł, zamów książkę >>>

Publikacja to pamiątka wystawy zorganizowanej w ramach Jubileuszu 200-lecia działalności Muzeum w Wilanowie 1805-2005. Zawiera ona barwną opowieść o realiach towarzyszących gromadzeniu kolekcji dzieł sztuki przez polskiego luminarza oświecenia, publicystę, krytyka i historyka sztuki, ojca polskiej archeologii, wybitnego męża stanu, twórcę Muzeum w Wilanowie Stanisława Kostkę hr. Potockiego. Dokumenty archiwalne, cytowana korespondencja hrabiego, jego autorskie relacje z podróży, rachunki prowadzonych transakcji, bogaty materiał ilustracyjny tworzą autentyczną atmosferę Grand Tour – studyjnych wojaży odbywanych dla wzbogacenia intelektualnego ich uczestników. 
Wymiernym świadectwem ośmiu opisanych peregrynacji hrabiego w latach 1772-1808 po Włoszech, Francji, Anglii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii były zgromadzone kolekcje malarstwa europejskiego, sztuki starożytnej (rzeźby, ceramiki i gliptyki), rzemiosła artystycznego, sztuki Dalekiego Wschodu, numizmatyki, grafiki i rysunku oraz cennego księgozbioru. Kolekcje te umieszczone w galeriach pałacu wilanowskiego od 1805 roku udostępnione zostały publiczności w formie muzeum funkcjonującym do dzisiaj jako jedna z najbardziej prestiżowych w Polsce placówek kulturalnych. Katalog dostępny również w wersji anglojęzycznej.

 

26_sztuka-katalog biskwitów.jpg

Wyrafinowany urok białej porcelany. Wilanowska kolekcja biskwitówBarbara Szelegejd,  Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2006, 248 stron, 510 fotografii kolorowych; oprawa kartonowa; 23 x 33 cm, ISBN 83-915126-8-1, cena: 30 zł, zamów książkę >>>

Publikacja jest pierwszym opracowaniem muzealnej kolekcji dzieł sztuki ze specyficznego tworzywa ceramicznego – pozbawionej szkliwa porcelany. Prezentuje największy tego rodzaju zbiór w Polsce, zgromadzony w większości przez Stanisława Kostkę Potockiego, twórcę Muzeum Wilanowskiego i jego syna, Aleksandra. Zawiera szerokie, poparte archiwaliami noty 171 przedmiotów biskwitowych, wykonanych głównie w manufakturze miśnieńskiej, a także innych wytwórniach Niemiec, Austrii i Francji od lat 70. XVIII w. po pierwsze dekady XIX w. Bogaty materiał ilustracyjny pozwala nie tylko na zobaczenie każdego z muzealiów, lecz również na zapoznanie się z naniesionymi w manufakturach na ich powierzchni znakami oraz przykładowymi rycinami, które inspirowały twórców modeli lub pośredniczyły w rozpowszechnianiu opracowanych wzorów. Katalog poprzedza krótkie omówienie historii produkcji biskwitów oraz dziejów kolekcji wilanowskiej, uzupełnia zaś słownik artystów, których prace są w niej reprezentowane.

 

55_weiss_okl_mala.jpg

„Piękno do mnie przyszło...”, Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu 1905-1912, Zofia Weiss-Nowina Konopka, str. 258, ISBN 978-83-60959-00-8, (nakład wyczerpany)

Katalog wystawy „Piękno do mnie przyszło”. Wojciech Weiss, która prezentowała malarstwo Wojciecha Weissa z tzw. okresu białego przypadającego na okres ok. 1906-1912, a także prace jego ukochanej żony i muzy, Ireny, z którą szczęśliwy związek w dużej mierze przyczynił się do zmiany nastroju obrazów Weissa. Wystawa była próbą nowego spojrzenia na twórczość artysty. W tym okresie jego malarstwo jest niezwykle osobiste, szczere i intymne, a młodopolski pesymizm, przepajający jego wcześniejsze prace, znika. „Malarstwo białego okresu burzy dotychczasowy schemat postrzegania całości twórczości tego artysty, która jawiła się pęknięta na dwie przeciwstawne części: młodopolską, sytuującą się na krawędzi symbolizmu i ekspresjonizmu, i powstającą pod wpływem prozy Stanisława Przybyszewskiego oraz dramatycznego malarstwa Edvarda Muncha, i późniejszą „postimpresjonistyczną”, akcentującą pikturalne wartości dzieł, włączającą w swój nurt wątki klasycyzujące, a później również dialog ze sztuką muzeów i z nadrealizmem”.

 

45_front_prerafaelici.jpg

Śladami Prerafaelitów. Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX wieku, Muzeum Pałacu w Wilanowie, 197 str., 252 il., Warszawa 2006, ISBN 83-923747-4-6, cena 20 zł, zamów książkę >>>

We wrześniu 1848 r. w Londynie trzej studenci The Royal Academy of Art: John Everest Millais, Dante Gabriel Rossetti i William Holman Hunt utworzyli stowarzyszenie artystyczne pod nazwą The Pre-Raphaelite Brotherhood, dając w ten sposób początek jednemu z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych ruchów w historii angielskiej sztuki. Ideałem uczyniono sztukę „przedrafaelowską”, postulując powrót do standardów malarstwa średniowiecznego i wczesno-renesansowego. Prerafaelityzm był ważnym elementem formującego się ruchu odnowy rzemiosła artystycznego w Wielkiej Brytanii - Arts & Crafts. Jego wpływom ulegali także artyści polscy przełomu XIX i XX w., m.in. Wyspiański, Mehoffer, Okuń i Malczewski, którzy uczynili zeń punkt odniesienia w swojej refleksji nad estetyką i treściami ideowymi sztuki. Spośród ok. 250. obrazów, grafik i wyrobów rzemiosła artystycznego, których reprodukcje zamieszczono w katalogu, wiele publikowanych jest po raz pierwszy.

 

46_dziecko.jpg

Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku ze zbiorów polskich, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2004, 431 str., 157 fot., ISBN 83-85250-07-7

Katalog wystawy „Dziecko w malarstwie” prezentującej szeroki wybór sztuki portretowej i rodzajowej ze zbiorów polskich (nakład wersji polskiej wyczerpany).

Katalog dostępny również w wersji angielskiej: Child in the painting from 16th century to the 19th century, cena 25 zł, zamów książkę >>>

 

 

 

 

46_silvestre.jpg

Louis de Silvestre 1676-1760 francuski malarz dworu Augusta II i Augusta III, Warszawa 1997, ISBN 83-85250-23-9, cena 4 zł, zamów książkę >>>

Katalog wystawy „Louis de Silvestre 1676-1760 francuski malarz dworu Augusta II i Augusta III” prezentującej dzieła artysty znajdujących się obecnie w zbiorach polskich.

 

 

 

 

Zegary w zbiorach wilanowskichWarszawa 2000, ISBN 83-8525-81-6, cena 15 zł, zamów książkę>>>

Katalog wystawy „Czas przełomu tysiącleci”. Publikacja obejmuje wilanowski zbiór zegarów gromadzonych w ciągu trzech stuleci przez kolejnych właścicieli Pałacu w Wilanowie.

 

Srebra francuskie w zbiorach wilanowskichMaria Żukowska, Warszawa 1998, ISBN 83-85250-66-2 (nakład wyczerpany)

Katalog towarzyszący wystawie „Srebra francuskie w zbiorach wilanowskich” ukazującej zespół sreber użytkowych: serwisy stołowe i przybory toaletowe pochodzące z początku XIX w.

 

Osobliwości Dalekiego Wschodu w historycznej kolekcji Wilanowa, Warszawa 1993, cena 4 zł, zamów książkę >>>

Katalog towarzyszący wystawie „Osobliwości Dalekiego Wschodu w historycznej kolekcji Wilanowa” ukazująca bogatą kolekcję sztuki Dalekiego Wschodu, którą w ciągu wieków zgromadzili kolejni właściciele Wilanowa.

Podziel się:
Wykop Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookie. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem