PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Książki wydane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III od 1995 r.

Zapraszamy do e-sklepu oraz księgarni w pałacu, w których można kupić wydane przez muzeum książki i wilanowskie pamiątki.

2024 r.

 • Bożena Popiołek, Z poczucia piękna, z potrzeby posiadania. Kobiecy świat rzeczy w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, seria „Silva rerum”, Warszawa 2024, ISBN 978-83-965839-9-4
 • Ewa Mostowicz-Kapciak, Obraz sztuki dawnej na terenie Królestwa Polskiego w rosyjskich publikacjach starożytniczych z lat 1850–1915, seria „Silva rerum”, Warszawa 2024, ISBN 978-83-971174-0-2
 • Roman Krzywy, W podróży, przy stole i w łożnicy. Źródła literackie jako zwierciadło staropolskich obyczajów, seria „Silva rerum”, Warszawa 2024, ISBN 978-83-965839-5-6

2023 r.

 • Paweł T. Dobrowolski, Nierównym krokiem. Globalizacja i Europa wielu prędkości (1500–1800), seria „Silva rerum”, Warszawa 2023, ISBN 978-83-965839-1-8
 • Paulina Florjanowicz, Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu, seria „Muzeologia”, Warszawa 2023, ISBN 978-83-965839-2-5
 • Konrad Morawski, Toward a Universal Science. Sculpted and Painted Decorations in the Library of King Jan III at the Wilanów Palace, Warszawa 2023, ISBN 978-83-66104-98-3
 • Skarbiec rozmaitych scjencji… Historia Rzeczypospolitej w sylwie z 1759 roku, seria „Silva rerum”, opracowanie naukowe i wstęp Joanna Orzeł, Warszawa 2023, ISBN 978-83-965839-0-1

2022 r.

 • Bożena Popiołek, Rytuały codzienności. Świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, seria „Silva rerum”, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-84-6
 • Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30. XX wieku, redakcja naukowa: Monika Janisz, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-88-4
 • Jan III Sobieski. Historia – dziedzictwo – pamięć, red. naukowa Bogusław Dybaś, Anna Ziemlewska, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-79-2
 • Renata Gadamska-Serafin, Norwid, romantycy i Etruskowie, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-93-8
 • Anna Markiewicz, Dykcjonarz, lutnia i koronki. Zagraniczna podróż edukacyjna Franciszka Cetnera (1693–1696), Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-90-7
 • Konrad Morawski, W stronę uniwersalnej nauki. Dekoracja rzeźbiarsko-malarska biblioteki Jana III w pałacu w Wilanowie, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-89-1
 • Przepisy Paula Tremo, wydał i opracował Jarosław Dumanowski, „Monumenta Poloniae Culinaria”, tom IX, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-91-4
 • Katarzyna Szymańska, Muzeum sportu depozytariuszem idei kalokagatii, seria „Muzeologia"  we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-87-7, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ISBN 978-83-64889-49-3 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Dorota Folga-Januszewska, Emocjoneum. Muzeum jako instytucja emocji, seria „Muzeologia", Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-95-2
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXIX, red. Joanna Paprocka –Gajek, Warszawa 2022, ISNN 0137-7329.

2021 r.

 • Listy Marii Kazimiery z archiwum Sobieskich w Oławie, t. 2: Listy do synów z lat 1697-1704, opracowanie i redakcja naukowa: Anna Czarniecka, tłumaczenie: Robert Zaborowski, „Monumenta Sobiesciana”, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66104-69-3
 • Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca, wydali i opracowali J. Dumanowski i S. Bułatowa, „Monumenta Poloniae Culinaria”, tom VIII, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66104-72-3
 • Przemysław Mrozowski, Portret w Polsce XVI wieku, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66104-74-7
 • Piotr Oczko, Miniaturowe światy. Historia domków dla lalek, seria „Silva rerum”, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66104-73-0
 • Listy Jana Kosmowskiego do królewicza Aleksandra Benedykta Sobieskiego, opracowanie i wstęp Jarosław Pietrzak, seria „Silva rerum”, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66104-76-1
 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, opracowanie i wstęp Jarosław Dumanowski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria” t. 1, wyd. poprawione i uzupełnione, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66104-78-5
 • Portret konny Stanisława Kostki Potockiego Jacques’a-Louisa Davida, autorzy: Anna Guzowska, Anna Kwiatkowska, Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-66104-66-2
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXVIII, red. Joanna Paprocka –Gajek, Warszawa 2021, ISNN 0137-7329.

2020 r.

 • Igor Barkowski, Rok 1783. Stulecie kampanii wiedeńskiej. Jacek Przybylski „Mowa z okoliczności uroczystego obchodu  stuletniej pamiątki zwycięstwa Jana III pod Wiedniem”, seria „Silva rerum”, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-30-3.
 • Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka - kultura, red. Bożena Popiołek, seria „Silva rerum”, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-32-7.
 • Edukacja w muzeach i instytucjach kultury – aktualnie, red. Marcin Szeląg, Warszawa 2020, ISBN 978-83-62415-52-6, 978-83-62415-53-3, 978-83-66104-38-9, 978-83-66104-37-2 (e-book).
 • Elżbieta Sieniawska. Królowa bez korony, red. Konrad Morawski, Konrad Pyzel, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-34-1.
 • Sabine Jagodzinski, W namiotach wezyrskich. Komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej, seria „Silva rerum”, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-52-5.
 • Bożena Popiołek, Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich, seria „Silva rerum”, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-29-7.
 • Słownik encyklopedyczny muzeologii, red. André Desvallées i François Mairesse, red. naukowa wyd. pol. Dorota Folga-Januszewska, tłum. Katarzyna Bartkiewicz we współpracy z Dorotą Folgą-Januszewską, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-41-9.
 • The Power of Taste. Europe at the Royal Table, seria „Silva rerum”, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-33-4.
 • Dorota Żołądź-Strzelczyk, O przedsięwzięciu peregrynacyjej. Edukacyjne wojaże szlachty z Rzeczypospolitej w świetle instrukcji podróżnych, seria „Silva rerum”, Warszawa 2020, ISBN  978-83-66104-31-0.
 • Mirosław Borusiewicz, Semiotyka muzeum. Rola i znaczenie języka w pragmatyce muzealnej, seria „Muzeologia", Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-53-2
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXVII, red. Joanna Paprocka –Gajek, Warszawa 2020, ISNN 0137-7329.

2019 r.

 • Marta Gołąbek, Kazimierz Chłędowski i jego pisarstwo o sztuce, seria „Silva rerum”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-18-1.
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Zbiór pasteli w kolekcji pałacu w Wilanowie, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-09-9.
 • Dziecko i jego świat. Ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku, red. Monika Janisz, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-11-2.
 • Dorota Folga-Januszewska, Anna Kwiatkowska, Elżbieta Modzelewska, Iwona Szmelter, Agnieszka Woźniak-Wieczorek, Leonardiana w kolekcjach polskich, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-17-4.
 • Katarzyna Jagodzińska, Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej, seria „Muzeologia” t. 19, Kraków 2019, ISBN 97883-242-3523-0, 978-83-66104-08-2.
 • Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gotfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670–1698, tłumaczenie, opracowanie i wstęp Dorota Sieńko, seria „Silva rerum”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-12-9.
 • Listy Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich w Oławie, t.1: Listy do synów z lat 1696–1704, oprac. i red. naukowa Anna Leyk i Jan Jerzy Sowa, seria „Monumenta Sobiesciana”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-24-2.
 • Museum and Identities. Planning an Extended Museum, red. Dorota Folga-Januszewska, Martina Lehmannová, Jasna Gaburová, Elke Kellner, Paweł Jaskanis, seria „Muzeologia” t.20, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-22-8, 978-83-66104-25-9, 978-83-66104-27-3, 978-83-66104-28-0 (wersja papierowa i e-book).
 • Jan K. Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-19-8A.
 • Przewodnik po Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, red. Dorota Folga-Januszewska, Paweł Jaskanis, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-13-6.
 • Marta Sikorska, Smk i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII wieku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-14-3
 • Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. Kazimierz Puchowski, Joanna Orzeł, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-08-2.
 • Wojciech Tygielski, Dylematy włoskiego emigranta. Giovanni Battista Jacobelli (1603–1679), śpiewak i kapelan nadworny, kanonik warmiński, seria „Silva rerum”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66104-10-5.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXVI, red. Joanna Paprocka –Gajek, Warszawa 2019, ISNN 0137-7329.

2018 r.

 • Charles Burney, Obecny stan muzyki w Niemczech, Niderlandach i Zjednoczonych Prowincjach albo dziennik podróży przez owe kraje, podjętej celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”, przełożył, opracował i wstępem opatrzył Jakub Chachulski, Warszawa 2018,seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-98-8.
 • Paweł T. Dobrowolski, Świat ze słów: angielskie miesięczniki XVIII wieku. Media, informacja i opinia publiczna, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”, ISBN 978-8363580-97-1.
 • Julia Dobrzańska, Cztery pory roku w rezerwacie przyrody Morysin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-946846-1-7.
 • Jarosław Dumanowski, Kucharz doskonały. Sekrety kuchmistrzowskie Wojciecha Wielądki, przepisy współczesne opracował Maciej Nowicki, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-99-5.
 • Dziennik podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego Augusta II, przekład i opracowanie naukowe Katarzyna Pękacka-Falkowska, Halina Bogusz, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-66104-01-3.
 • I Sobieski a Roma. La famiglia reale polacca nella Città Eterna, red. Juliusz A. Chrościcki, Zuzanna Flisowska, Paweł Migasiewicz, Warszawa 2018, ISBN 978-83-66104-06-8.
 • O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, seria „Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki: nowe badania i dokumenty = Johann Joachim Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki: neue Forschungen und Dokumente” t. 3, red. Dorota Folga-Januszewska, Tomasz Chachulski, Warszawa-Stendal 2018, ISBN 978-83-63580-91-9, ISBN 978-83-8090-393-7.
 • Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. Danuta Kowalewska, Agata Roćko i Filip Wolański, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-66104-05-1.
 • Marcelina Palińska, Embarras de richesse czyli o dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-66104-00-6.
 • Rafał Solecki, Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza po nowożytność, Warszawa 2018, ISBN 978-83-6358-0940.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXV, red. Joanna Paprocka –Gajek, Warszawa 2018, ISNN 0137-7329.
 • Über die Kunst bei den Alten oder polnischer Winckelmann (O sztuce u dawnych, czyli Winkelman Polski, 1815), red. Paweł Jaskanis, Max. Kunze, seria „Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki: nowe badania i dokumenty = Johann Joachim Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki: neue Forschungen und Dokumente” t.2 1-3, Warszawa – Stendal 2018, ISBN 987-83-65580-92-6, ISBN 978-3910060-96-8.
 • Wilanowski Informator Konserwatorski 2017, red. Tamara Przygońska, Warszawa 2018, ISBN 978-83-63580-91-9.
 • Michał Witkowski, Laquearia subter. Dekoracja malarska żółkiewskiej rezydencji króla Jana III i jej europejskie źródła, Warszawa 2018, ISBN 978-83-66104-03-7.
 • Jacek Żukowski, Żądza chwały. Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-66104-04-4.
 • Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. Paweł Kowal, Karolina Wolska-Pabian, seria „Muzeologia” t. 16, Kraków 2018, ISBN 97883-242-3498-1, 978-83-64308-07-9.
 • Muzeum bezpieczne, red. Hanna Jędras, Paweł Jaskanis, seria „Muzeologia” t. 17, Kraków 2018, ISBN 97883-242-3314-1, 978-83-66104-08-2.
 • Extended Museum in its milieu, red. Dorota Folga-Januszewska, seria „Muzeologia” t. 18,  Kraków 2018, ISBN 97883-242-3413-4, 97883635-8095-7.

2017 r.

 • Magdalena Górska, Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-76-6.
 • Magdalena Górska, The Protector of Europe. On Graphical Theses Gloryfying Jan III Sobieski, translation Antoni Górny, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-77-3.
 • Magdalena Górska, Der Retter Europas. Über barocke Thesenblätter zur Verherrlichung des Königs Jan III. Sobieski, übersetzung Ulrich Räther, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-78-0.
 • Kirył Koczegarow, Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym, Warszawa 2017, ISBN 978-83-63580-79-7.
 • Giovan Battista Fagiuoli, Diariusz podróży do Polski (1690–1691), opracowanie naukowe i wstęp Małgorzata Ewa Trzeciak, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-81-0.
 • Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688), opracowanie naukowe i wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-80-3.
 • Charles Burney, Obecny stan muzyki we Francji i Italii albo Dziennik podróży przez owe kraje podjętej celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”, przekł., oprac. i wstęp Jakub Chachulski, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-85-8.
 • Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. Agata Roćko, Magdalena Górska, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-87-2.
 • Aneta Markuszewska, Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i XVIII wieku. Wybrane portrety, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-86-5.
 • Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła rękopiśmienne, opracowali: Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska, Warszawa 2017, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, ISBN 978-8363580-92-6.
 • Jarzmo Ligi Świętej? Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684–1696, red. Dariusz Milewski, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”, ISBN 978-8363580-88-9.
 • Wojciech Przybyszewski, Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864, Warszawa 2017, ISBN 978-83-937739-6-1.
 • Michelangelo Palloni, malarz fresków, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2017, ISBN 978-83-63580-90-2.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXIV, red. Joanna Paprocka-Gajek, Warszawa 2017, ISNN 0137-7329.
 • The Early Moder Villa. Senses and Perceptions versus Materiality, ed. Barbara Arciszewska, Warszawa 2017, ISBN 978-83-63580-84-1, ISBN 83-63580-848.
 • Muzeum Etyczne. Księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. Dorota Folga-Januszewska, seria „Muzeologia” t. 15, Kraków 2017, ISBN 97883-242-3070-9.

2016 r.

 • Joanna Orzeł, Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-68-1.
 • Muzeum w literaturze polskiego modernizmu. Antologia, red. Dorota Kielak, seria „Muzeologia” t. 12, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2765-5.
 • Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, seria „Muzeologia” t. 13, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2747-1.
 • Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy, red. Paweł Jaskanis, seria „Muzeologia” t. 14, Kraków 2016, ISBN 978-83-63580-63-6.
 • Andrzej Witkowicz, Czerwone sztandary Osmanów. Wojna roku 1683 opisana na nowo, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-69-8.
 • Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI–XVIII w. Źródła drukowane, oprac.: Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska, Warszawa 2016, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, ISBN 978-83-63580-71-1.
 • Julia Dobrzańska, Ogrody wilanowskie. 12 pełnych przygód spacerów, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63580-75-9.
 • Magdalena Herman, Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz, Najmłodszy przewodnik po najstarszym muzeum, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63580-74-2.
 • In Laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakuba Rollosa, tłum. Barbara Milewska-Waźbińska, oprac. Magdalena Górska i Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-53-7.
 • Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki: mistrzowie i uczniowie: materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 8-9 maja 2014 r. t. 1, Nowe badania i dokumenty = Johann Joachim Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki: Meister und Schüler: Akten des internationalen Kongresses im Museum Palast König Johann III. in Wilanów, Warschau 8.-9. Mai 2014. Bd. 1, Neue Forschungen und Dokumente, red. Paweł Jaskanis, Max Kunze, seria „Johhann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki”, Mainz – Ruhpolding – Warszawa 2016, ISBN 978-83-63580-73-5 (Muzeum Pałac w Wilanowie), ISBN 978-3-447-10630-6.
 • Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683, red. Dariusz Milewski, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-70-4.
 • Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, oprac. Jerzy Dygdała, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-65-0.
 • Jarosław Pietrzak, Księżna Dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694), Warszawa 2016, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-67-4.
 • Jolanta Putkowska, Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63580-60-5.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXIII, red. Joanna Paprocka-Gajek, Warszawa 2016, ISNN 0137-7329.

2015 r.

 • Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-58-2.
 • Codzienność dawnej Francji. Życie i rzeczy w czasach ancien regime'u, red. Michel Figeac, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-52-0.
 • Dorota Folga-Januszewska, Muzeum: Fenomeny i problemy, seria „Muzeologia” t. 10, Warszawa 2015, ISBN 978-83-24226-90-0.
 • Freda Matassa, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, seria „Muzeologia” t. 11, Kraków 2015, ISBN 97883-242-2726-6.
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Między światem mitów i legend a współczesnością. Louis de Silvestre, nadworny malarz królów Polski z dynastii Wettynów, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-47-6.
 • Jacek Gutowski, Buławy i buzdygany w Polsce XVI–XVIII wiek, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-48-3.
 • Joanna Kodzik, Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych, Warszawa 2015, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-55-1.
 • Księga pamiątkowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2002–2015, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-59-9.
 • Aleksandra Majewska, Zbiory egipskie w Wilanowie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-46-9.
 • Roman Marcinek, Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce, Warszawa 2015,
  seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-51-3.
 • Przestrzeń i czas. Wystawa malarstwa Alfreda, Czesława i Joanny Wieruszów-Kowalskich, redakcja Eliza Ptaszyńska, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-62-9.
 • Agata Roćko, Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Warszawa 2015, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63580-53-7.
 • Sejfer derech ejc ha-chajim. Przewodnik po drzewie żywota, tłumaczenie, wprowadzenie i redakcja naukowa Ewa Geller, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-54-4.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXII, Warszawa 2015, ISNN 0137-7329.
 • Piotr Szpanowski, Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-50-6.
 • Karolina Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63580-56-8.

2014 r.

 • Stanisław Czerniecki, Compendium Ferculorum or Collection of Dishes, edited by Jarosław Dumanowski and Magdalena Spychaj, translated by Agnieszka and Maciej Czuchra, „Monumenta Poloniae Culinaria” vol. 1, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-40-7. 
 • Dorota Dias-Lewandowska, Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX wieku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-38-4.
 • Wojciech Fijałkowski, Vademecum Wilanowa, wyd. 3, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-41-4, ISBN 8363580414.
 • Mariusz Karpowicz, Andrzej Schlüter rzeźbiarz królów, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-42-1.
 • Wojciech Marchlewski, Mennonici. Życie codzienne od kuchni, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-37-7.
 • Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, red. Dariusz Milewski, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-36-0.
 • Miłość i czas. Malarstwo Wojciecha Weissa i Aneri, katalog wystawy, oprac. Zofia Weiss, Kraków 2014, ISBN 978-83-93783-31-1.
 • Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. Agata Roćko, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-39-1.
 • Portret i czas. Twórczość Ludomira, Aleksandra i Wincentego Sleńdzińskich, katalog wystawy, oprac. Izabela Suchocka, Kraków 2014.
 • Przewodnik po Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, oprac. Katarzyna Liwak-Rybak, Warszawa 2014, ISBN 978-83-60959-14-5.
 • Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, red. Anna Mikołajewska, Włodzimierz Zientara, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-44-5.
 • Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Suplement – część 1, red. Marcin Szeląg, seria „Muzeologia” t. 8, Kraków 2014, ISBN 978-83-242-2619-1.
 • Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, red. Bogusław Dybaś, Alois Woldan, Anna Ziemlewska, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-43-8.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXI, red. Joanna Paprocka-Gajek, Warszawa 2014, ISNN 0137-7329.
 • Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Suplement – część 2, red. M. Szeląg, seria „Muzeologia” t. 9, Kraków 2014, ISBN 978-83-242-2624-5. 
 • Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, red. Bogusław Szmygin, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, PKN ICOMOS, Warszawa 2014, ISBN 978-83-94028-00-8.
 • „Wilanowski Informator Konserwatorski”, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-34-6.

2013 r.

 • Michał Czerenkiewicz, Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-23-0.
 • Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze, czyli staropolskie słodycze, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60959-22-0.
 • Jarosław Dumanowski, Andrzej Pawlas, Jerzy Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60959-93-0.
 • Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red Dorota Folga-Januszewska, Elżbieta Grygiel, seria „Muzeologia” t.7, Kraków 2013, ISBN 978-83-242-2356-5.
 • Anna Ekielska, The Far East in Wilanów, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-6358-013-1.
 • Sebastian Gawarecki, Diariusz drogi. Podróż Jana i Marka Sobieskich po Europie, oprac. i wstęp Marek Kunicki-Goldfinger, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-27-8.
 • Marta Gołąbek, Konrad Pyzel, Przewodnik po wystawie „Primus inter pares”, Warszawa 2013 (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-63380-17-9, ISBN 978-83-63580-18-6.
 • Iwona Gredka, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, seria „Muzeologia” t.6, Kraków 2013, ISBN 978-83-242-2304-6.
 • Radosław Grześkowiak, Amor curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-25-4.
 • Helena Modrzejewska – ikona stylu. Od dystansu do pokusy, katalog wystawy pokonkursowej, Maria Zielińska, Olga Skoczylas, Anna Straszewska, Warszawa 2013, b.nr ISBN.
 • Mirosław Kłusek, Państwowy Bank Rolny w latach 1919–1949. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-16-2.
 • Roman Krzywy, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-22-3.
 • Księga szafarska dworu Jana III Sobieskiego 1695−1696, oprac. Jarosław Dumanowski, Maciej Próba i Łukasz Truściński, seria „Monumenta Poloniae Culinaria” t. 4, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-26-1.
 • Anna Kwiatkowska, Clocks in the Wilanów Collection, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-14-8.
 • Anna Kwiatkowska, The Toilet Set of Queen Maria Kazimiera, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-12-4.
 • Agnieszka Laudy, Microbiological Quality of Indoor Air in the Wilanów Palace Museum and its Potential Impact on the Biodeterioration of the Genoa Velvets, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-33-9.
 • Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac. Jarosław Dumanowski, Rafał Jankowski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria” t. 2, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60959-18-3.
 • Piotr Oczko, Jan Pluis, Gabinet Farfurowy w pałacu w Wilanowie. Studium historyczno-ikonograficzne, Warszawa 2013, ISBN 978-8363580-29-2.
 • Joanna Paprocka-Gajek, The Collection of Silverware, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-06-3.
 • Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o Janie III, red. Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2013, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-63580-20-9, ISBN 978-83-63580-21-6.
 • Jakub Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-32-2.
 • Anna Straszewska, Strój polski w malarstwie od XVI do XIX wieku, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-05-6.
 • Piotr Sypczuk, Gaj w Gucinie. Wymowa ideowa parku-pomnika i walka o jego restytucję, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60959-27-5.
 • Barbara Szelegejd, Czerwona i czarna kamionka oraz jej naśladownictwa w zbiorach wilanowskich, Warszawa 2013, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-63580-30-8, ISBN 978-83-63580-31-5.
 • Barbara Szelegejd, European Glassware, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-16-2.
 • Karolina Targosz, Francuski teatr królowej Marysieńki, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-60959-90-9.
 • Gaspard de Tende, Relacja historyczna o Polsce zawierająca informacje o władzy jej królów, ich elekcji i koronacji, o przywilejach szlachty, o religii, prawie, zwyczajach i skłonnościach Polaków, wraz z licznymi kwestiami godnymi uwagi, tłum. i red. Tomasz Falkowski, wprowadzenie Maciej Forycki, Warszawa 2013, seria „Silva rerum”, ISBN 978-83-63380-24-7.
 • „Wilanowski Informator Konserwatorski”, red. Barbara Czaja-Szewczak, Tamara Przygońska, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63580-11-7.
 • Małgorzata Wrześniak, Florencja – muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników, seria „Muzeologia” t.5, Kraków 2013, ISBN 978-83-242-2305-3.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XX, Warszawa 2013, ISNN 0137-7329.

2012 r.

 • Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, wstęp i tłum. Ryszard Kasperowicz, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63580-02-5.
 • Mirosław Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, seria „Muzeologia” t.4, Kraków 2012, ISBN 978-83-24217-51-9.
 • Całe srebro Rzeczypospolitej panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, red. Jacek Kriegseisen, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-71-8.
 • Bernard O’Connor, Historia Polski, wstęp, opracowanie i indeksy Paweł Hanczewski, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-79-4.
 • Bartłomiej Czarski, Stemmaty w staropolskich książkach, seria „Silva rerum”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63580-07-0.
 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj, wstęp Stanisław Lubomirski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria” t. 1, wyd. 3 poprawione, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-91-6.
 • Edukacja muzealna w Polsce: sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. Marcin Szeląg, Warszawa 2012, ISBN 978-83-93379-02-6.
 • Marta Gołąbek, In Honour of King Jan III. Heroes and Souvenirs, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60192-40-5, ISBN 978-83-60959-44-2.
 • Magdalena Gutowska, David Harklay, Artur Janda, Dominika Walawender-Musz, Gwiazdy Sobiesciańskie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-63-3.
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Portret polski. Tradycja i świadomość historyczna, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-11-4.
 • Inwentarz Generalny 1969 z opracowaniem, Anna Kwiatkwoska, seria „Ad Villam Novam”, tom VI, Warszawa 2012, ISNN 2080-2900.
 • Mariusz Karpowicz, Książę Stanisław Herakliusz Lubomirski i artyści, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-70-1.
 • Mariusz Karpowicz, Polsko-włoskie związki artystyczne, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-35-0.
 • Mariusz Karpowicz, Wileńska odmiana architektury XVIII wieku, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63580-10-0.
 • Kazimierz odnowiony – jego zabytki i krajobraz kulturowy, red. Adam Miłobędzki, Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63580-04-9.
 • Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1993–2011, red. Małgorzata Zając, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-19-0.
 • Aneta Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie, seria „Silva rerum”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-83-1.
 • Roman Marcinek, Sławne ziele zwane tabaką, seria „Silva rerum”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-87-9.
 • Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, seria „Muzeologia” t.2, Kraków 2012, ISBN 978-83-24216-72-7.
 • Jacek Martusewicz, Osiemnastowieczny piec kaflowy z pałacu w Wilanowie. Prace restauratorskie i konserwatorskie w świetle współczesnych rozwiązań rekonstrukcji pieców kaflowych, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-07-7.
 • Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycja działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie 2005–2008, red. Dorota Folga-Januszewska, seria „Muzeologia” t.3, Kraków 2012, ISBN 978-83-24216-76-5.
 • Jakub Pokora, Nie tylko podobizna. Szkice o portrecie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-39-8.
 • Wojciech Przybyszewski, Mistrzowie i dyletanci. Spotkania ze sztuka polską XIX wieku, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-35-0.
 • Dorota Sidor, Gdzie jest wydra? czyli śledztwo w Wilanowie, rys. Aleksandra i Daniel Mizielińscy, wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60850-63-3.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XIX, red. Magdalena Gutowska, Warszawa 2012, ISNN 0137-7329.
 • Barbara Szelegejd, Extraordinary Exhibits and Fascinating Curios, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-78-7.
 • Barbara Szelegejd, European Ceramics. Gallery of Decorative Art,seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-82-4.
 • Błażej Szyszkowski, Aleksander Kokular − malarz i opiekun kolekcji wilanowskiej, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-63-3.
 • Karolina Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-51-0.
 • Urlyk Werdum, Dziennik podróży 1670–1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, wstęp i oprac. Dariusz Milewski, tłum. Dziennika wyprawy polowej 1671 Dalia Urbonaitė, Warszawa 2012, ISBN 978-83-60959-75-6.
 • Wojciech Wielądko, Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem okazując sposób poznawania, rozbierania i sporządzania różnego rodzaju mięsiwa, ryb etc., przy tym naukę dając przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół, oraz wyborze onychże używania. Tudzież robienia wódek, likworów, syropów, ciast i cukrów z francuskiego przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Wojciecha Wielądka, oprac. Jarosław Dumanowski i Aleksandra Kleśta-Nawrocka, seria „Monumenta Poloniae Culinaria” t. 3, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63580-08-7.
 • Wokół Wawelu – antologia tekstów z lat 1901–1909, wstęp i red. Jarosław Krawczyk, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63580-03-2.
 • „W Wilanowie wszystko jest mi bliskie”. Księga jubileuszowa Wojciecha Fijałkowskiego, red. Anna Ekielska, Adam Grabiński, Magdalena Gutowska, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63580-00-1.
 • Zabytek i historia – wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. Piotr Kosiewski i Jarosław Krawczyk, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63580-01-8.
 • Źródła do dziejów Sobieskich z Archiwum w Mińsku i zbiorów francuskich, Krzysztof Kossarzecki, seria „Ad Villam Novam”, tom VII, Warszawa 2012, ISNN 2080-2900.

2011 r.

 • Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze, czyli staropolskie słodycze, seria „Silva rerum”, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60959-22-0.
 • Ekonomia muzeum, red. Dorota Folga-Januszewska, Bartłomiej Gutowski, seria „Muzeologia” t.1, Kraków 2011, ISBN 978-83-24216-00-0.
 • Wojciech Fijałkowski, Vademecum Wilanowa, Warszawa 2011 (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-60959-10-7.
 • Mariusz Karpowicz, Co nam mają do powiedzenia fasady Wilanowa, Warszawa 2011 (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-60959-42-8, ISBN 978-83-60959-38-1.
 • Katarzyna Liwak-Rybak, Przewodnik książkowy po Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2011, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-60959-14-5.
 • Lubomirscy w Wilanowie. Polityka i prywatność, red. Anna Ekielska, Warszawa 2011, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-60959-62-6, ISBN 978-83-60959-66-4.
 • Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac. Jarosław Dumanowski, Rafał Jankowski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60959-18-3.
 • Odsiecz wiedeńska, red. Teresa Chynczewska-Hennel, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60959-30-5.
 • Pamiętniki historii życia i czynów Jana III Sobieskiego Philippe’a Duponta, oprac. Dariusz Milewski, tłum. Beata Spieralska, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60959-26-8.
 • Tomek Sikora, Wilanów. Genius loci, Warszawa 2011, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-60959-46-6, ISBN 978-83-60959-50-3.
 • Twórcze miejsca, twórczy ludzie. Akademia Genius Loci w przestrzeni dziedzictwa wilanowskiego, red. Aleksander Surdej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60959-86-2.
 • Witkacy i inni. Katalog wystawy, red. Bożena Czubak, Warszawa 2011, ISBN 978-83-93165-75-9.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XVIII, red. Magdalena Gutowska, Warszawa 2011, ISNN 0137-7329.
 • Akcja Wilanów/Wilanów we wspomnieniach, Piotr Szpanowski, Krzysztof Głuchowski, seria „Ad Villam Novam”, tom V, Warszawa 2011, ISNN 2080-2900.

2010 r.

 • Amor Polonus, czyli miłość Polaków. Katalog wystawy, red. Teresa Grzybkowska, Dominika Walawender-Musz, Zdzisław Żygulski, t. I i II, Warszawa 2010, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-60959-45-9, ISBN 978-83-60959-49-7.
 • Amor Polonus, czyli miłość Polaków. Minikatalog wystawy, red. Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-77-0.
 • Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-85-5.
 • Marzenna Ciechańska, Papierowe obicia ścienne w pałacu w Wilanowie. Studium portretowe. Historia, technologia i konserwacja, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-09-1.
 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj, wstęp Stanisław Lubomirski, wyd. II poprawione, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-97-8.
 • Jarosław Dumanowski, Andrzej Pawlas, Jerzy Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-93-0.
 • Tomasz Dziubecki, Programy symboliczne i funkcje ceremonialne rezydencji magnackich. Puławy, Białystok, Radzyń Podlaski, Lubartów w latach 1730−1760, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-92-3.
 • Magdalena Górska, Barbara Milewska-Waźbińska, W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-13-8.
 • Magdalena Gutowska, Taniec śmierci, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-33-6.
 • Bartłomiej Gutowski, Portrety osobistości Rzeczypospolitej w kolekcji wilanowskiej, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-21-3.
 • Katarzyna Karaskiewicz, Początek języka – początek człowieczeństwa. Ewolucyjna koncepcja kultury według Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-88-6.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822−1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-37-4.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822−1914. Katalog i cenniki firmowe, DVD, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-02-2.
 • Przedmioty osobliwe, niecodzienne, ciekawe, red. Barbara Szelegejd, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-81-7.
 • Hanna Widacka, Lech Lechistanu, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60959-89-3.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XVII, Warszawa 2010, ISNN 0137-7329.
 • Rezydencja i dobra wilanowskie w świetle materiałów archiwalnych z biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Rafał Nestorow, Jakub Sito, seria „Ad Villam Novam”, tom III, Warszawa 2010, ISNN 2080-2900.
 • Warszawskie inicjatywy budowlano-artystyczne Augusta Aleksandra Czartoryskiego w świetle materiałów archiwalnych z biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Jakub Sito, seria „Ad Villam Novam”, tom IV, Warszawa 2010, ISNN 2080-2900.

2009 r.

 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj, wstęp Stanisław Lubomirski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria” t. 1, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60959-01-5.
 • Genius loci: tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, red. Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60959-84-8.
 • Jerzy Gumowski, Grzegorz Laszuk, Maciej Steppa, Wilanów górą/At the top, wydawnictwo MAAR, Warszawa 2009, ISBN 978-83-92352-49-5.
 • Paweł Jaroszewski, Wilanów – pałac i park, wstęp Paweł Jaskanis, Warszawa 2009, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-60297-29-2.
 • Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645−1705). Katalog wystawy, red. Jerzy Zmudziński, Warszawa 2009, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-60959-60-2.
 • Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645−1705). Miniatura, red. Konrad Pyzel, Warszawa 2009, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-60959-80-0.
 • Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645−1705). Prace konserwatorskie, red. Paweł Jaskanis, Elżbieta Modzelewska, Marya Nawrocka-Teodorczyk, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60959-68-8.
 • The Baroque Villa, Suburban and Country Residences c. 1600–1800, red. Barbara Arciszewska, Warszawa 2009.
 • Dominika Walawender-Musz, Entrata Michała Radziwiłła do Rzymu, czyli triumf po polsku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60959-05-3.
 • Wilanowski informator konserwatorski, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60959-56-5.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XVI, red. Magdalena Gutowska, Warszawa 2009, ISNN 0137-7329.
 • Królewska rezydencja w Źółkwi w XVIII wieku, Tadeusz Bernatowicz, seria „Ad Villam Novam”, tom II, Warszawa 2009, ISSN 2080-2900.

2008 r.

 • Marta Gołąbek, Ku czci króla Jana III. Bohaterowie i pamiątki, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60192-40-5, ISBN 978-83-60959-44-2 (MP w Wilanowie).
 • Anna Kwiatkowska, Kolekcja zegarów. Galeria rzemiosła artystycznego, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60192-21-4, ISBN 978-83-60959-24-4 (MPwW).
 • Anna Kwiatkowska, Toaletka królowej Marii Kazimiery, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60192-23-8, ISBN 978-83-60959-40-4 (Muzeum Pałac).
 • Barbara Milewska-Waźbińska, Słońce na tarczy, czyli tajemnice pałacowej fasady, seria „Silva rerum”, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60959-32-9.
 • Maria Podlasiecka, Zygmunt Walkowski, Leszek Stanisław Zakrzewski, Warszawskie spotkania z Janem III Sobieskim, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60508-35-0.
 • Hanna Widacka, W kręgu wielkiego króla, czyli opowieści wilanowskie, seria „Silva rerum”, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60959-36-7.
 • Ad Villam Novam. Materiały do dziejów rezydencji, tom I, Warszawa 2008, ISSN 2080-2900.

2007 r.

 • Anna Ekielska-Mardal, Daleki Wschód w Wilanowie, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007, ISBN 978-83-60192-55-9, ISBN 978-83-60959-28-2.
 • Witold Dobrowolski, Wazy greckie Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2007, (wersje polska i angielska), ISBN 978-83-923747-0-1, ISBN 978-83-923747-1-8.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Kolekcja sreber. Galeria rzemiosła artystycznego, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007, ISBN 978-83-60959-12-1, ISBN 978-83-60192-22-1.
 • Piękno do mnie przyszło..., Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu 1905–1912, Zofia Weiss, Warszawa 2007, ISBN978-83-60959-08-4.
 • Sekrety Dwóch Amorów. Zapomniane leonardiana w zbiorach wilanowskich. Problematyka konserwatorska, Warszawa 2007, ISBN 978-83-60959-20.
 • Barbara Szelegejd, Ceramika europejska. Galeria rzemiosła artystycznego, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007, ISBN 978-83-923747-7-0.
 • Barbara Szelegejd, Szkło europejskie. Galeria rzemiosła artystycznego, Warszawa 2007, ISBN 978-83-923747-9-4, ISBN 978-83-60192-20-7.

2006 r.

 • Paweł Jaskanis, Andrzej Rottermund, Anna Kwiatkowska, Anna Ekielska-Mardal, Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2006, (wersje polska i angielska), ISBN 83-91512-66-5.
 • Madonny w Muzeum Wilanowskim, red. Krystyna Gutowska-Dudek, Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2006, (wersja polska i angielska), ISBN 83-923747-2-X, ISBN 978-83-923747-2-5.
 • Monika Kopplin, Anna Kwiatkowska, Chinois. Drezdeńska sztuka lakiernicza w Pałacu Wilanowskim, Münster 2006, ISBN 3-930090-19-8.
 • Tomasz Lachowski, Dawno temu w Wilanowie, Warszawa 2006, ISBN 83-923130-1-1.
 • Barbara Szelegejd, Wyrafinowany urok białej porcelany. Wilanowska kolekcja biskwitów, Warszawa 2006, (wersje polska i angielska), ISBN 83-915126-8-1.
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Dominika Walawender-Musz, Madonny w Muzeum Wilanowskim, Warszawa 2006, (wersje polska i angielska).
 • Śladami Prerafaelitów. Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX wieku. Katalog wystawy, Warszawa 2006, ISBN 83-923747-4-6.

2005 r.

 • Artysta na wakacjach Gierymski? Stanisławski, Weiss i inni, Piotr Kopszak, Zofia Weiss, Warszawa 2005, ISBN 83-915126-0-6.
 • Monika Kopplin, Anna Kwiatkowska, Chinois. Dresdener Lackkunst in Schloss Wilanów, Münster 2005, b.nr ISBN.
 • Kolekcja wilanowska, red. Jadwiga Mieleszko, Warszawa 2005, (wersje polska i angielska), ISBN 83-915126-1-4.
 • Kolekcja wilanowska – mini, red. Jadwiga Mieleszko, Warszawa 2005, (wersje polska i angielska), ISBN 83-915126-4-9.
 • Wilanowski informator konserwatorski. Wydanie w Roku Jubileuszowym 200-lecia Muzeum, red. Paweł Jaskanis, Warszawa 2005, ISBN 83-915126-57.

2004 r.

 • Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku ze zbiorów polskich, red. Ewa Micke-Broniarek, Monika Ochnio, Ewa Zdonkiewicz, Warszawa 2004, (wersja polska i angielska), ISBN 83-85250-07-7.
 • Królewskie karety Jana III Sobieskiego. Wystawa w Oranżerii Pałacu w Wilanowie 12.09.2003 – 31.01.2004, oprac. Ewa Birkenmajer, Anna Kwiatkowska, Warszawa 2004, ISBN 83-915126-3-0.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XV, Warszawa 2004, ISNN 0137-7329.

2003 r.

 • „Studia Wilanowskie”, t. XIV, Warszawa 2003, ISNN 0137-7329.

przed 2003 r.

 • Bogowie, herosi, śmiertelnicy.../Gods, heroes, mortals... Katalog wystawy, Krystyna Gutowska-Dudek, red. Ewa Birkenmajer, tłum. Klaudyna Hildebrandt, Piotr Kopszak, Warszawa 2002, ISBN 83-915126-2-2.
 • Piękno za woalem czasu. Katalog wystawy, Warszawa 2001, ISBN 83-915126-1-4.
 • Zegary w zbiorach wilanowskich. Katalog wystawy, Warszawa 2000, ISBN 83-8325-81-6.
 • Boginie, Muzy, Bachantki… Katalog wystawy, Warszawa 1999, ISBN 83-85250-07-7.
 • Maria Żukowska, Srebra francuskie w zbiorach wilanowskich, Warszawa 1998, ISBN 83-85250-66-2.
 • Louis de Silvestre 1676−1760, francuski malarz Augusta II i Augusta III. Obrazy ze zbiorów polskich. Katalog wystawy, Warszawa 1997, ISBN 83-85250-23-9.
 • Tron Pamiątek ku czci „Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jana III Sobieskiego Króla Polskiego” w trzechsetlecie śmierci 1696−1996. Katalog wystawy, Warszawa 1996, ISBN 83-85250-52-2.
 • Teresa Pocheć-Perkowska, Wilanów: Galeria Portretu Osobistości Polskich, Warszawa 1995, ISBN 83-85496-33-5.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XII, Warszawa 1999, ISSN 0137-7329.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XIII, Warszawa 2002, ISNN 0137-7329.
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem