PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Kultura łączy się z naturą – 30-lecie Centrum UNEP/GRID-Warszawa

MicrosoftTeams-image (3).png

16 września 2021 roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyła się konferencja "Kultura – Natura – Przyszłość”, która zapoczątkowała dyskusję nad rolą, jaką kultura – podobnie jak biznes – może odgrywać dla natury. Wydarzenie powiązane było z obchodami 30 lat działalności Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Symbolicznym momentem wieczoru było złożenie zobowiązań klimatycznych przez przedstawicieli biznesu w Kapsule dla Klimatu. Ich realizacja ma nastąpić do 2030 roku. Klucz do Kapsuły przekazany został młodemu pokoleniu, które w 2030 roku wejdzie w dorosłość i zweryfikuje złożone obietnice. Wydarzenie odbyło się z udziałem przedstawiciela Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, przedstawicieli administracji, biznesu, partnerów.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 30 lat działa na rzecz natury, realizując w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Z okazji okrągłego jubileuszu, a także w obliczu zmian, jakie zachodzą na naszej planecie, Centrum stworzyło w niezwykłej scenerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przestrzeń do inspiracji, motywacji i tworzenia nowych inicjatyw. W trakcie wydarzenia „Kultura Natura Przyszłość” odbyły się panele tematyczne i debaty, na których prelegenci mówili o zrównoważonym rozwoju i potrzebie skupienia się na naturze, zarówno w przestrzeni biznesowej, jak i wśród przedstawicieli kultury.

Alexandre Caldas, przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, podkreślił: – Kultura odgrywa ważną rolę w dbaniu o środowisko naturalne i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Mierzymy się z wyzwaniem klimatycznym i utratą różnorodności biologiczne. Edukacja w tym obszarze jest najważniejsza, jeżeli chcemy osiągnąć zmianę kulturową. Centrum UNEP/GRID-Warszawa pokazuje, że budowanie partnerstw z kulturą i biznesem ma znaczenie dla ochrony środowiska.

1DS39798_©1920px www.jpg

Każdy z uczestników mógł również dołączyć do jednego z ośmiu stolików dyskusyjnych i dowiedzieć się o ryzyku klimatycznym z perspektywy różnych sektorów biznesu. – Nasz jubileusz jest pretekstem do spojrzenia w przyszłość. Po 30 latach pracy na rzecz planety, chcemy dalej motywować i inspirować do wspólnych działań. Zmieniajmy świat na lepsze i dbajmy o naturę – zacznijmy od tego, co możemy zrobić łącząc potencjały.  Mówiąc o kulturze i biznesie otwieramy nowy rozdział. Kapsuła dla Klimatu jest symbolem, realnych działań by przestać żyć na kredyt przyszłych pokoleń – tak o całym wydarzeniu mówiła Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 

Zobowiązania klimatyczne

Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, przed którym kiedykolwiek stanęła ludzkość, i jednocześnie pierwszym, który zmusza do globalnej współpracy ponad podziałami. Coraz częściej mierzymy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak upały, powodzie, huragany czy susze. Dotykają one już nie tylko odległych nam obszarów, ale coraz częściej państw europejskich. Dlatego, by zapobiec tym zdarzeniom, już teraz należy podjąć radykalne działania, których efektem musi być zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej do 2030 roku. Najbliższe lata, to czas, żeby działać, nie tylko na szczeblu administracyjnym. Sektor biznesu odgrywa kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dlatego w ramach swojego okrągłego jubileuszu Centrum UNEP/GRID-Warszawa postanowiło zaprosić przedstawicieli biznesu do złożenia wiążących zobowiązań klimatycznych do 2030 roku. Do akcji #zobowiazaniedlaplanety2030, włączyło się łącznie 22 przedstawicieli biznesu, w tym uczestnicy programu Climate Leadership oraz wszystkie firmy, które chciały dołączyć do społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom klimatycznym.

Zobowiązania, których realizacja będzie miała wpływ na sytuację przyszłych pokoleń, zostały zamknięte w Kapsule dla Klimatu na najbliższe 9 lat, a symboliczny klucz przekazany został dzieciom, które w 2030 roku wejdą w dorosłość i zweryfikują złożone obietnice. Do tego czasu depozytariuszami Kapsuły pozostają Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

konferencja dyrektorzy.jpg

Kapsuła dla Klimatu będzie przechowywana w murach Muzeum. Wierzymy, że szersze niż dotychczas praktykowane spojrzenie na ochronę środowiska stanie się standardem międzysektorowej współpracy. Jej istotą będzie integracja pozornie odmiennych celów i sposobów działania na rzecz ochrony środowiska w odrębnych obszarach aktywności. Kultura łączy się z naturą, a natura jest częścią każdego z aspektów naszego życia – komentuje Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

W Kapsule dla Klimatu znalazły się zobowiązania:

 1. Allegro.pl – do 2022 roku co najmniej 2,5 miliona przesyłek zamawianych miesięcznie na platformie Allegro będzie wysyłanych w przyjaznych środowisku opakowaniach.
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A. - zwiększenie udziału zielonych aktywów w portfolio banku z obecnych 36% do 50% do 2023r., a co za tym idzie szersze wsparcie klientów w realizacji inwestycji proekologicznych.
 3. BASF Polska – wyeliminowanie w ciągu roku odpadów z tworzyw sztucznych z 200 ha upraw warzywniczych w Polsce poprzez rozwój oferty folii biodegradowalnych do ściółkowania oraz przejście na korzystanie w 100% z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Środzie Śląskiej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.
 4. BNP Paribas Bank Polska S.A. – merytoryczne przygotowanie nowo powołanej Sustainability Community do rozwijania i wdrażania strategicznych projektów ESG, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz rozwój oferty produktów i usług Banku wspierających transformację energetyczną: osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.
 5. Couderq & Partners – poszerzenie baz danych budynków biurowych w 10 największych afrykańskich miastach do roku 2030, umożliwiające analizę dostępnej przestrzeni, jej efektywne użytkowanie oraz zmniejszanie jej śladu węglowego.
 6. ERGO Hestia S.A. – wdrożenie nowoczesnej platformy do szkolenia kierowców z ekojazdy w celu zmniejszenia średniego zużycia paliwa o 5% na 100 km.
 7. Fabryki Mebli „FORTE” S.A. – edukacja klientów w zakresie prawidłowego segregowania odpadów generowanych z opakowań wyrobów firmy oraz lepsze wykorzystanie kupowanych surowców. Do końca 2025 roku: – ograniczenie o 10% udziału materiałów opakowaniowych średnio na paczkę we wszystkich wyrobach, - wdrożenie 100% materiałów opakowaniowych nadających się do recyklingu.
 8. Grupa Danone – objęcie do końca 2023 roku 100 procent dostawców mleka w Polsce programem weryfikacji praktyk rolnictwa regeneratywnego oraz promowanie diety fleksitariańskiej wśród konsumentów w kraju.
 9. Kompania Piwowarska S.A. osiągnięcie do roku 2030 neutralności węglowej browarach w Poznaniu, Tychach i Białymstoku oraz redukcja o 30% w stosunku do 2020 r. emisji CO2 w Zakresie 3 (zakup surowców i sprzedaż produktów).
 10. Lafarge redukcja emisji CO2 o 55% do 2030 r. w porównaniu do 1990 r. dzięki inwestycjom takim jak modernizacja Cementowni Małogoszcz i innowacyjnym oraz zrównoważonym rozwiązaniom budowlanym o obniżonym śladzie węglowym.
 11. Mc Donald’s Polska sp. z o.o. – od 2025 roku wszystkie opakowania będą pochodziły ze źródeł odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub certyfikowanych źródeł, a 100% opakowań z restauracji będzie poddawane recyklingowi.
 12. Netguru – osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca 2022 roku.
 13. Nhood Polska – deklarujemy powstanie dwuhektarowego parku w ramach naszego projektu Wilanów Park. Dzięki roślinności w parku absorbcja dwutlenku węgla wyniesie 500 kg, a produkcja tlenu 370 kg rocznie
 14. Myhive – wdrożenie 20 projektów ekologicznych pod hasłem #myhiveourfuture związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród najemców, co przełoży się na zmianę ich nawyków w pracy i w życiu prywatnym.
 15. O’right do roku 2025 pozyskiwanie 100% energii elektrycznej, wykorzystanej w swojej bezpośredniej działalności biznesowej, ze źródeł odnawialnych i utrzyma ten stan w roku 2030.
 16. PEKAO S.A. – ograniczenie śladu węglowego do 2030: osiągnięcie neutralności klimatycznej własnej (zakres 1. i 2.) i ograniczenie emisji CO2 w łańcuchu wartości (zakres 3.).
 17. Samsung Electronics Polska – wspieranie procesu tworzenia innowacji na rzecz klimatu przy wykorzystaniu nowych technologii oraz zaangażowaniu startupów i młodego pokolenia.
 18. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego opracowanie planu dojścia przez Białostocki Obszar Funkcjonalny do stanu neutralności klimatycznej do roku 2050 i podjęcie działań, umożliwiających jego realizację”.
 19. Tetra Pak – stworzenie opakowania kartonowego, które będzie neutralne środowiskowo, wykonane w całości z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych bądź z recyklingu. Ponadto, dążenie do osiągnięcia 90% zbiórki kartonów do płynnej żywności oraz osiągnięcia recyklingu na poziomie co najmniej 70% do 2030.
 20. Too Good To Go osiągnięcie neutralności klimatycznej+ w roku 2022, po uratowaniu ponad 91 milionów posiłków. Równoważenie wszystkich nieuniknionych emisji poprzez wspieranie certyfikowanych projektów na rzecz klimatu: w Peru (zrównoważone rolnictwa i zalesianie) oraz w Indiach (OZE).
 21. Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A. – wdrożenie regularnego pomiaru śladu węglowego w zakresie 3 oraz włączenie dostawców i innych interesariuszy w działania ograniczające emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości w celu zmniejszenia śladu węglowego w zakresie 3 o 20% do 2030 roku w odniesieniu do pierwszego roku obliczeniowego.
 22. Żabka Polska Sp. Z o.o. – osiągnięcie neutralności klimatycznej (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2) do 2025 roku.

Wydarzenie „Kultura Natura Przyszłość” odbyło się przy współpracy:

Organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa    
Współorganizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  
Partnerzy strategiczni: BNP Paribas Bank Polska, NHOOD Polska                             
Partner główny: Kompania Piwowarska S.A.       
Partner technologiczny: Samsung Polska             
Partnerzy: Havas PR, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
Patronat medialny: Dziennik Rzeczpospolita

Centrum UNEP/GRID-Warszawa działa jako jeden z pięciu ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Centrum powstało 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP), a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Swoje działania z obszaru zrównoważonego rozwoju podnoszenia świadomości nt. kryzysu klimatycznego i ochrony różnorodności biologicznej realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Centrum realizuje projekty UNEP, projekty badawcze w konsorcjach europejskich, a także własne np. kampania społeczna Zielona Wstążka #DlaPlanety, Program Climate Leadership, Re:Generacja, Karpaty Łączą. Więcej na: www.gridw.pl

Kontakt dla mediów:
Anna Ruszczyńska

Centrum UNEP/GRID-Warszawa             
anna.ruszczynska@gridw.pl        
+48 661 953 103

2021-09-10
Rezerwat przyrody Morysin

Światowy Dzień Środowiska i program „Re:Generacja”

Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day, WED) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku …

Panorama Warszawy

Woda w gospodarce dawnej Rzeczypospolitej

Marcin Kromer w dziele „Polonia” napisanym dla nowego króla Henryka Walezego zauważył: „Cały prawie obszar Polski jest nawodniony, ale rzek …

Plafon Zima w Antykamerze Króla.jpg

„Mróz wielki, śnieg w nocy trochę padał…” O klimacie i pogodzie w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej

Zdaniem Geoffrey’a Parkera, wybitnego brytyjskiego badacza, globalne ochłodzenie klimatu w siedemnastym wieku walnie przyczyniło się do kryzysu, który zagroził istnieniu …

Rezerwat przyrody Morysin

Morysin, czyli zmagania kultury i natury

Koniec XVIII w. był okresem dla Polski tragicznym – ale jakby na przekór późniejszej frazie Słowackiego „Nie czas żałować róż, …

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem