nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
European Union

List Jana III do generała zakonu jezuitów w sprawie Adama Adamandego Kochańskiego

Sobiesciana

Tego dnia Jan III skierował list do generała zakonu jezuitów, Jana Pawła Olivy, w którym prosi o przesłanie Adama Adamandego Kochańskiego na jego dwór, aby powierzyć mu naukę matematyki najstarszego (jedenastoletniego wówczas) syna, Jakuba Ludwika.
Sobieski tłumaczył w liście, że Jakub ukonczył już wczesny etap nauk, tzw. humaniora, i że przejawia wielkie zainteresowanie naukami ścisłymi. Nie widział zaś lepszego nauczyciela dla królewicza niż właśnie jezuita Kochański, który wówczas wykładał ba uniwersytetach prowincji czeskiej. 

W lipcu 1678 do króla dotarła odpowiedź z Rzymu, od Jana Pawła Olivy. Oto fragmenty listu:

Niezmiernie zaiste dowód, nie tylko życzliwości swojej dla zakonu ale i szczególnego zaufania W. K. M., gdy O. Adama Kochańskiego z grona naszego wybrał, który by najstarszemu synowi W. K. M. w naukach przewodniczył...

Najchętniej więc zgadzam się, ażeby rozkazom W. K. M. był powolny i sam go upominam, aby powierzony sobie obowiązek spełnił jak najwierniej i najlepiej;

Poleciłem O. Adamowi, aby czym prędzej na dwór polski spieszył i swoje i moje usługi ofiarował W. K. M. 

Już wkrótce po przybyciu O. Kochańskiego na dwór polski powierzona mu została nowa, bardzo odpowiedzialna funkcja - opiekuna królewskiego zbioru bibliotecznego.

 

(fragmenty listu cytowane za: B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański (1631-1700) Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce XVII wieku, Kraków 2005)

2012-08-12
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Museum in Internet

Organizer

Partners

Sponsors

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

We would like to inform that for the purpose of optimisation of content available on our website and its customisation according to your needs, we use information stored by means of cookies on the Users' end devices. You can control cookies by means of your Internet browser settings. Further use of our website without change of the browser settings means that you accept the use of cookies. For more information on cookies used by us and to feel comfortable about this subject, please familiarise yourselves with our Privacy Policy.

✓ I understand