PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Oświadczenie Muzeum ws. zagospodarowania przestrzennego rezydencji wilanowskiej

Oświadczenie dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie zasad zagospodarowania przestrzennego terenu historycznej rezydencji wilanowskiej wraz z jej otoczeniem krajobrazowym

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zarządza nieruchomością o powierzchni 89 hektarów, na której znajduje się wilanowskie założenie pałacowo-parkowe wraz z Jeziorem Wilanowskim i rezerwatem przyrody Morysin, które jest częścią wilanowskiego założenia krajobrazowego – dzieła króla Jana III. Od czasu nacjonalizacji dóbr wilanowskich poza granicami muzeum pozostają: pola morysińskie z aleją prowadzącą do neogotyckiej bramy (w ruinie) położone na wchód od pałacu, folwark wilanowski z licznymi historycznymi (niestety w znacznym stopniu zaniedbanymi) budynkami graniczący z parkiem wilanowskim od południa oraz pola wilanowskie, przez które otwierał się wzdłuż kilkusetmetrowej długości kanału wodnego widok z pałacu na skarpę warszawską, a które już są zabudowane osiedlami mieszkaniowymi.

Duża część obszaru otaczającego muzeum (i sama nieruchomość muzealna) od 11 lat nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Wywołuje to niepewność co do tego, co powstanie w nadchodzących latach w najbliższym sąsiedztwie pałacu i parku wilanowskiego – czy będą to kolejne ogrodzone osiedla apartamentowców, biurowce czy może galeria handlowa? Czy jednak otwarty dla wszystkich teren publiczny, na którym w zabytkach poddanych rewitalizacji proponowane będą w estetycznej formie i o wysokiej jakości usługi z zakresu przemysłów kulturowych, związane z charakterem miejsca zapewniające spędzanie czasu w kontakcie z dziedzictwem?

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nie pozostaje wobec tej perspektywy bierne, składając własne propozycje dotyczące zagospodarowania przestrzennego jego otoczenia – najważniejszą z nich są sporządzone w formie graficznej uzupełnionej opisem Propozycje ustaleń do projektu zagospodarowania przestrzennego rejonu pałacu w Wilanowie z Morysinem” (13,5 MB, PDF) sporządzone w odpowiedzi na zaproszenie Wydziału Planowania Miejscowego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy z 20 maja 2013 r. Muzeum dotąd nie zostało poinformowane o tym, jak propozycja muzeum została spożytkowana.


Dn. 13 stycznia  2016 r. Prezydent m.st Warszawy wydał ogłoszenie o ponownym przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysiem (link do strony m. st. Warszawy), wobec tego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przystąpiło do aktualizacji i uszczegółowienia opracowania przekazanego w 2013 r. Swoją propozycję do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaprezentowało na posiedzeniu Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów, które odbyło się w dn. 23 lutego br. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Propozycja muzeum zyskała aprobatę i przychylność obecnych na posiedzeniu Radnych oraz mieszkańców dzielnicy, w dn. 2 marca br. Muzeum przekazało wniosek ze swoją propozycją do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy.

Szczególna uwaga wilanowian, naszej publiczności oraz osób i instytucji odpowiedzialnych za planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Warszawie spocząć powinna na nieruchomościach przylegających od południa do parku wilanowskiego (na planie oznaczonych jako 23 i 25 Ukne), które są pozostałościami historycznego folwarku wilanowskiego z zabytkowymi budynkami, z których najstarsze powstały w XVIII wieku. Ich obecny właściciel – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – nie planuje ich rewitalizacji, a dąży do ich zbycia – przy czym rezultat tej transakcji w obecnych warunkach może być taki jak w południowej części folwarku, w której na miejscu zespołu dawnej gorzelni powstało osiedle mieszkaniowe. Muzeum widzi dla tego obszaru inne funkcje, które, by stać się obowiązującą wytyczną dla każdego właściciela, musza stać się prawem. Propozycja muzeum to przeznaczenie tego obszaru dla działalności związanej z funkcjami kultury, nauki i edukacji oraz przemysłów kulturowych, w tym pokazów i rekonstrukcji historycznej. Do zachowania i uzupełnienia byłby obecny układ przestrzenny, do uporządkowania i odnowienia – istniejąca zabytkowa zabudowa folwarczna. Nad brzegiem jeziora powstałaby przystań z zapleczem szkutniczym i infrastrukturą edukacji kulturowej i przemysłów kulturowych.

Drugim ważnym dokumentem dotyczącym wizji zagospodarowania najbliższego sąsiedztwa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie są uwagi muzeum zgłoszone w reakcji na ogłoszenie przez Prezydent m.st. Warszawy podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (ogłoszenie urzędu miasta jest dostępne: tutaj. Obszar, którego dotyczy ogłoszenie, znajduje się na wprost pałacu wilanowskiego, po drugiej stronie ulicy Przyczółkowej i obejmuje między innymi tzw. plażę Wilanów, ratusz i pola, na których powstać mają galerie handlowe. Muzeum złożyło swoje propozycje zarówno w wersji graficznej, nakładając swoje uwagi na plan sporządzony przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, jak i w osobnym piśmie, które odnosi się do projektowanych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na zasadzie uwag ogólnych i szczegółowych propozycji do ich treści.

Uprzejmie zapraszam do zapoznania się z treścią pism i z załączników graficznych, które – najogólniej rzecz biorąc – wyrażają troskę o to, by społeczność lokalna mogła cieszyć się harmonijnie zagospodarowanymi obszarami, zintegrowanymi funkcjonalnie, a także by planowane w rejonie nowe inwestycje nie przytłaczały sąsiedztwa swym ogromem i gwarantowały bezpieczeństwo wrażliwej tkance kulturowych i przyrodniczych zasobów zabytkowych.

Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Pliki do pobrania:

Zapraszamy również do lektury poniższych dokumentów:

Oświadczenie Muzeum ws. historycznego folwarku

Oświadczenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie historycznego folwarku wilanowskiego w związku z ofertą jego sprzedaży.

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem