nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Posiedzenia Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2008–2011

18 kwietnia 2008 r. w Sali Uczt pałacu wilanowskiego Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie zebrała się na drugim posiedzeniu. Rada zapoznała się ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi Muzeum za rok 2007 i jednomyślnie je przyjęła. Rada zapoznała się także z planami Muzeum na rok 2008 i lata następne, przyjmując szereg uchwał, które upoważniły Dyrektora Muzeum do wystąpienia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powiększenie należnych instytucji dotacji podmiotowych i celowych na rok bieżący i przyszły. Rada, po dyskusji wyrażającej ogromne zainteresowanie planowanymi przez Muzeum przedsięwzięciami, zaakceptowała również dokumenty zawierające elementy strategii Muzeum do roku 2015. Podczas posiedzenia przyjęto łącznie 9 uchwał, a wśród nich i tę, w której Rada wyraziła między innymi oburzenie treścią kampanii reklamowej firmy Delpha Investments dotyczącej osiedla mieszkaniowego ‘Rezydencja Królewska’”.

23 kwietnia 2009 r. w Salonie Marszałkowej Lubomirskiej odbyło się 3 posiedzenie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie, które zaszczycił swą obecnością Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pan Tomasz Merta. Członkowie Rady zostali zapoznani przez Dyrektora Muzeum – Pana Pawła Jaskanisa i Głównego Księgowego ze stanem naszej instytucji, ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za 2008 r. i z planami na 2009 r. Członkowie Rady przyjmując ww. dokumenty w kolejnych uchwałach, wyrażali swoje uznanie dla instytucji, która realizuje tak obszerny program w niestabilnych warunkach finansowych. Wyrazem pełnego zrozumienia dla założonego przez Muzeum kierunku rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dążenia do przekształcenia naszej instytucji w muzeum kultury i natury, było przyjęcie przez Radę uchwał, w których rekomendowała ona nie tylko uwolnienie obecnie częściowo „zamrożonej” dotacji podmiotowej na 2009 r., ale i jej podwyższenie i utrzymanie na stabilnym poziomie w latach następnych. Rada w uchwałach zarekomendowała także Ministrowi podjęcie starań o zapewnienie bezpieczeństwa finansowego dla projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej – XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III” oraz wsparcie dla kandydowania Muzeum o ubieganie się o pozyskanie finansowania dla kolejnych projektów dofinansowywanych ze środków UE. Rada podjęła ogółem 13 uchwał – ostatnią z nich było uznanie za pilną konieczność zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady w sprawach dotyczących roszczeń spadkobierców Adama Branickiego w odniesieniu do ruchomości i nieruchomości Muzeum. Na zakończenie należy podkreślić, że Dyrektor Muzeum w toku posiedzenie wielokrotnie podkreślał, że wysoka ocena pracy Muzeum jest efektem ciężkiej pracy zespołu osób w nim pracujących.

18 marca 2010 r. w Salonie Marszałkowej Lubomirskiej odbyło się 4 posiedzenie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie. Członkowie Rady zostali zapoznani przez Dyrektora Muzeum – Pana Pawła Jaskanisa i Główną Księgowa – Panią Magdalenę Całkę ze stanem naszej instytucji, ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za 2009 r. i z planami na 2010 r.
Rada podjęła ogółem 9 uchwał przyjmując w nich sprawozdania i pozytywnie opiniując plany Muzeum, ale także wyrażając zaniepokojenie nie rozpatrzeniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 r. wniosków Muzeum dotyczących podwyższenia poziomu dotacji celowej i podmiotowej oraz ponownie rekomendując Ministrowi zwiększenie dotacji dla Muzeum na lata 2010 i 2011, w tym wymieniając dotację inwestycyjną. Rada zdecydowała również, iż dwie uchwały podejmie w trybie korespondencyjnym, tj.:
- uchwałę w sprawie systemu wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej,
- uchwałę w sprawie zakresu priorytetów programowych Polski w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
O konieczności podjęcia ww. uchwał, a zwłaszcza pierwszej z nich, przekonała Radę relacja pracowników Muzeum odpowiedzialnych za wdrażanie projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natrafiających na liczne przeszkody proceduralne opóźniające i utrudniające jego realizację, a zwłaszcza borykających się ze zbędną biurokracją, która, można odnieść wrażenie, stała się osobnym celem działań dominującym nad celem podstawowym, jakim jest efektywne wykonanie zadań objętych projektem.

29 kwietnia 2011 r. w Sali Uczt pałacu w Wilanowie odbyło się piąte posiedzenie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie. Członkowie Rady zostali zapoznani przez Dyrektora Muzeum – Pana Pawła Jaskanisa i Główną Księgową – Panią Magdalenę Całkę ze sprawozdaniami Muzeum za 2010 r. (merytorycznym i finansowym) oraz z jego planami na 2011 r. Rada podjęła ogółem 7 uchwał przyjmując sprawozdania i pozytywnie opiniując plany. W pierwszej uchwale Rada wyraziła jednak zaniepokojenie nierozpatrzeniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r. wniosków dotyczących podwyższenia poziomu dotacji i zarekomendowała Ministrowi utrzymanie dotacji podmiotowej dla Muzeum w roku 2012 co najmniej na poziomie dotacji tegorocznej. Rada zwróciła się także do Ministra o przyjęcie dla obliczania wysokości dotacji podmiotowej wskaźnika 2,5% wartości wszystkich zasobów muzealnych. Zebranie zakończone zostało informacją o terminie i miejscu następnego posiedzenia Rady, podczas którego podsumowana zostanie jej cała kadencja upływająca z dniem 14 września 2011 r. oraz omówiona zostanie strategia Muzeum na najbliższe lata.

9 września 2011 r. odbyło się szóste i ostatnie posiedzenie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie, której kadencja upływa 14 września 2011 r. Członkowie Rady zostali zapoznani przez Dyrektora Muzeum – Pana Pawła Jaskanisa ze „Strategią działania Muzeum Pałacu w Wilanowie na lata 2012-2020”. Strategia jasno definiująca wizję, stałe kierunki działania muzeum, a przede wszystkim pięć podstawowych celów strategicznych:
- wzmocnienie opieki nad zasobami zabytkowymi,
- reintegracja tożsamości programowo-wizerunkowej muzeum,
- popularyzacja wiedzy o czasach króla Jana III i Stanisława Kostki Potockiego.
- utworzenie oferty wszechstronnej edukacji kulturalnej i edukacji przyrodniczej.
- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników muzeum,
została po ożywionej dyskusji zaakceptowana i jednogłośnie przyjęta uchwałą.

Rada przyjęła również komunikat Dyrektora na temat stanu kontroli zarządczej w muzeum. Poza tym Rada zdecydowała się podjąć uchwały w sprawie:
- optymalnej wysokości dotacji na opiekę nad zabytkami Muzeum Pałacu w Wilanowie (która to dotacja powinna uwzględniać wartość zasobów muzealnych),
- funduszu wynagrodzeń Muzeum Pałacu w Wilanowie (którego limitowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie sprzyja rozwojowi muzeum),
- podjęcia prac w Wielkiej Grotarni Muzeum Pałacu w Wilanowie (które mogłyby ruszyć dzięki pozyskaniu odpowiednich środków, zapewniając tak potrzebną muzeum przestrzeń wystawienniczą i komercyjną),
- strategii komunikacyjnej Muzeum Pałacu w Wilanowie (w której zauważono potencjał edukacyjny komunikacji internetowej).

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem