nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Praca: specjalista ds. systemów informacji przestrzennej i fotogrametrii | zgłoszenia do 4 września

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa) poszukuje kandydata / kandydatki do Działu Dokumentacji i Cyfryzacji na stanowisko: specjalista ds. systemów informacji przestrzennej (GIS) i fotogrametrii.

Opis stanowiska (podstawowe obowiązki):

 • współtworzenie i rozbudowa istniejącego systemu informacji przestrzennej;
 • wykonywanie analiz przestrzennych i opracowań kartograficznych;
 • przygotowywanie internetowych aplikacji mapowych na podstawie danych przechowywanych w systemie;
 • współpraca z pracownikami innych działów Muzeum przy rozbudowie systemu informacji przestrzennej;
 • formułowanie wymagań odnośnie przyjmowanej do zasobów Muzeum dokumentacji cyfrowej;
 • przygotowywanie dokumentacji fotogrametrycznych.

Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku pracy obejmuje:

 • pozyskiwanie i wprowadzanie nowych danych do systemu informacji przestrzennej, aktualizowanie danych przechowywanych w systemie;
 • tworzenie nowych baz danych w systemie, projektowanie struktury baz danych;
 • wykonywanie analiz przestrzennych, opracowań kartograficznych i wizualizacji na wewnętrzne potrzeby Muzeum;
 • publikowanie serwisów, tworzenie internetowych aplikacji mapowych na postawie danych zawartych w systemie;
 • formułowanie wymagań dotyczących dokumentacji przekazywanej do zasobów Muzeum (dokumentacja architektoniczna, fotogrametryczna etc.);
 • współpraca z pracownikami innych działów Muzeum w zakresie rozbudowy systemu informacji przestrzennej;
 • prowadzenie i bieżące aktualizowanie dokumentacji systemu informacji przestrzennej;
 • bieżące wsparcie użytkowników systemu informacji przestrzennej wewnątrz instytucji;
 • przygotowywanie dokumentacji fotogrametrycznej (modele 3D, ortoobrazy etc.) oraz ich publikacja w Internecie;
 • współpraca przy organizacji okazjonalnych wydarzeń związanych z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej i fotogrametrii w Muzeum – udział w spotkaniach, konferencjach, prezentacjach, prowadzenie szkoleń i warsztatów;
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanych czynności, sprawozdań, wykazu mierników.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (kierunki: geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, geografia lub podobne);
 • umiejętność obsługi oprogramowania GIS: ArcGIS Desktop i ArcGIS Server, w tym umiejętność pozyskiwania danych do systemu informacji przestrzennej oraz ich modyfikacji, zarządzania bazami danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz redagowania opracowań kartograficznych;
 • mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu internetowych aplikacji mapowych oraz udostępnianiu danych poprzez Portal for ArcGIS lub ArcGIS Online;
 • wiedza specjalistyczna z zakresu fotogrametrii pozwalająca na przygotowywanie dokumentacji fotogrametrycznej oraz formułowanie wymagań i weryfikację poprawności materiałów przekazywanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • umiejętność pracy z bazami danych Microsoft SQL Server, mile widziane również Oracle oraz PostgreSQL;
 • umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD (preferowany Autodesk AutoCAD);
 • umiejętność obsługi oprogramowania do wyświetlana/analizy chmur punktów, np. CloudCompare;
 • umiejętność obsługi oprogramowania pakietu Microsoft Office, w szczególności Microsoft Excel;
 • mile widziana znajomość oprogramowania Adobe: Photoshop, Bridge;
 • mile widziana znajomość języków programowania Python, JavaScript i VBA;
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej w j. angielskim;
 • zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy koniecznej do budowania kompetencji na stanowisku.

Oczekiwania:

 • wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • rzetelność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność przekazywania wiedzy;
 • chęć uczenia się i rozwoju swoich umiejętności;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w doświadczonym zespole specjalistów w zakresie cyfryzacji zbiorów;
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach oraz pracę na terenie zabytkowego założenia pałacowo-ogrodowego.


Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie:
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 
(z dopiskiem: Rekrutacja – DDC) w terminie do 04.09.2022 r. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych – jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy, zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w pkt 4c, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.
2022-08-04
sypialnia_krolowej_baner.jpg

Co można zobaczyć w pałacu

Kiedy w 1676 r. Jan Sobieski przyjął godność królewską i jako Jan III zasiadł na tronie, siedzibą jego dworu stał …

Ogród barokowy na tarasie górnym, fot. W. Holnicki

Co można zobaczyć w parku

Od powstania królewskiej rezydencji w Wilanowie przywiązywano dużą wagę do wyglądu jej otoczenia. Choć kształtowano ją zawsze zgodnie z obowiązującą...

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem