nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Praca w Dziale Dokumentacji i Cyfryzacji | zgłoszenia do 30 czerwca


Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa) poszukuje pracownika do Działu Dokumentacji i Cyfryzacji na stanowisko: Specjalista/ka ds. systemów informacji przestrzennej (GIS) i fotogrametrii.

Praca w Dziale Dokumentacji i Cyfryzacji na stanowisku Specjalisty/Specjalistki ds. systemów informacji przestrzennej (GIS) i fotogrametrii polega między innymi na:

 • współtworzeniu i rozbudowie istniejącego systemu informacji przestrzennej, pozyskiwaniu i wprowadzaniu nowych danych do systemu, aktualizacji danych przechowywanych w systemie;
 • tworzeniu nowych baz danych w systemie, projektowaniu struktury baz danych;
 • wykonywaniu analiz przestrzennych i opracowań kartograficznych i wizualizacji;
 • publikacji serwisów, tworzeniu internetowych aplikacji mapowych na postawie danych przechowywanych w muzealnym systemie GIS;
 • współpracy z pracownikami innych działów Muzeum przy rozbudowie systemu informacji przestrzennej;
 • formułowaniu wymagań dotyczących dokumentacji przekazywanej do zasobów Muzeum (dokumentacja architektoniczna, fotogrametryczna etc.);
 • przygotowywaniu dokumentacji fotogrametrycznej (modele 3D, ortoobrazy etc.) oraz ich publikacji w Internecie;
 • współpracy przy organizacji okazjonalnych wydarzeń związanych z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej i fotogrametrii w Muzeum – udział w spotkaniach, konferencjach, prezentacjach, prowadzenie szkoleń i warsztatów;
 • uczestnictwie w innych projektach realizowanych przez zespół muzeum (np. finansowanych ze środków UE).


Zgłoś się do nas, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe (kierunki: geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, geografia lub podobne);
 • doskonale posługujesz się oprogramowaniem GIS: ArcGIS Desktop i ArcGIS Server, w tym posiadasz umiejętność pozyskiwania danych do systemu informacji przestrzennej oraz ich modyfikacji, zarządzania bazami danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz redagowania opracowań kartograficznych;
 • posługujesz się oprogramowaniem typu CAD (preferowany Autodesk AutoCAD);
 • posiadasz umiejętność pracy z bazami danych Microsoft SQL Server, mile widziane również Oracle oraz PostgreSQL;
 • posiadasz wiedzę specjalistyczną z zakresu fotogrametrii pozwalającą na przygotowywanie dokumentacji fotogrametrycznej oraz formułowanie wymagań i weryfikację poprawności materiałów przekazywanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • posługujesz się oprogramowaniem do wyświetlania/analizy chmur punktów, np. CloudCompare;
 • posiadasz umiejętność obsługi oprogramowania pakietu Microsoft Office, w szczególności Microsoft Excel;
 • znasz język angielskie w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej w języku angielskim;
 • umiesz i chcesz pracować zespołowo, jesteś otwarty/a na współpracę i wymianę doświadczeń, dobrze organizujesz własną pracę i cenisz jej różnorodność;


Docenimy również:

 • doświadczenie w przygotowywaniu internetowych aplikacji mapowych oraz udostępnianiu danych poprzez Portal for ArcGIS lub ArcGIS Online;
 • uprawnienia do pilotowania bezzałogowych statków powietrznych będą dodatkowym atutem (mile widziane uprawnienia do prowadzenia lotów poza zasięgiem wzroku – BVLOS)
 • znajomość języków programowania Python, JavaScript i VBA, umiejętność automatyzacji swojej pracy;
 • znajomość oprogramowania graficznego: Photoshop, Bridge, GIMP;
 • zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy koniecznej do budowania kompetencji na stanowisku


Podejmując współpracę z nami, zyskujesz:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w doświadczonym zespole specjalistów w zakresie budowy i wykorzystania systemów informacji przestrzennej oraz cyfryzacji zbiorów muzealnych;
 • możliwość doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach i kursach, także zagranicznych);
 • pracę w pięknym miejscu, w muzeum, które realizuje ciekawy i różnorodny program;
 • legitymację pracowniczą uprawniającą do bezpłatnego wstępu do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
 • pakiet opieki medycznej i kartę Multisport na preferencyjnych warunkach;

 

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa  (z dopiskiem: Rekrutacja – DDC) w terminie do 30.06.2024 r. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

***

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych – jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy, zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w pkt 4c, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.
2024-05-23
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem