PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Praca w Dziale Edukacji Muzealnej | zgłoszenia do 13 grudnia


Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje kandydata/kandydatki do Działu Edukacji Muzealnej na stanowisko: asystent/asystentka ds. programów edukacyjnych.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • pracę w doświadczonym zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 • koordynacja, planowanie, realizacja oraz prowadzenie programów edukacji kulturalnej – w zakresie rozwoju przestrzeni edukacyjnej np. Wil.Lab,
 • realizacja programu wolontariatu,
 • współpraca w zespołach zadaniowych, tworzonych i działających w strukturze Muzeum w obrębie obowiązków i uprawnień opisanych w kartach zadań,
 • wsparcie koordynatora ds. dostępności w wybranych działaniach,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację programów edukacyjnych i kulturalnych Muzeum,
 • promocja działań edukacyjnych i kulturalnych Muzeum w tym m.in. przygotowywanie i przedstawianie wystąpień na temat działań edukacyjnych Muzeum,
 • przygotowywanie sprawozdań z działań edukacyjnych i kulturalnych Muzeum, w ramach prowadzonych projektów i zadań,
 • bezpośrednia praca z publicznością w zakresie edukacji muzealnej, prezentacji kolekcji, oprowadzanie po Muzeum, w tym podejmowanie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publiczności i majątku Muzeum.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, staranność, sumienność i niezawodność,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność pracy z publicznością,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • minimum 1 rok doświadczenia w pracy zawodowej na podobnym stanowisku lub potwierdzone doświadczenie zarządzania projektami kulturalnymi.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w środowisku muzealnym.


Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – asystent w Dziale Edukacji Muzealnej) w terminie do 13 grudnia 2023 r. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a)  przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie  określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b)  prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c)  zgoda na przetwarzanie danych – jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy – zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
 5.  Muzeum będzie przechowywało dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w pkt 4c, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.
2023-11-13
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem