nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Praca w Dziale Inwestycji | zgłoszenia do 8 października

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje kandydata / kandydatki do Działu Inwestycji na stanowisko: specjalista d/s inwestycji.

Do zadań ww. osoby będzie należało:

 • przygotowywanie, uzgadnianie i wdrażanie procesów inwestycyjnych i remontowych dla budynków i budowli znajdujących się na terenie Muzeum;
 • opracowywanie, uzgadnianie i realizacja projektów zagospodarowania w zakresie modernizacji oraz rewaloryzacji terenu Muzeum;
 • współpraca z projektantami oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej,
 • koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, wdrażanych w ramach rocznego planu budżetowego Działu Inwestycji;
 • nadzór oraz rozliczanie umów z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego/Nadzorem Autorskim, wykonawcami robót oraz innymi usługodawcami i dostawcami, związanymi z realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów BPMS;
 • przygotowywanie i przekazywanie sekcji zamówień publicznych dokumentacji niezbędnej dla potrzeb uruchomienia procedur zamówień publicznych, tj.: zebranie ofert w celu oszacowania wartości zamówienia, przygotowanie umów z wykonawcami, odbiór i rozliczenie zrealizowanych prac;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy strukturalnych oraz innych programów wspólnotowych UE, w tym: gromadzenie i uzupełnianie wymaganych dokumentów oraz załączników do wniosku (zwłaszcza dokumentacji projektowej, studiów wykonalności) i innych programów wspólnotowych UE;
 • ustalane terminów wykonania przeglądów i napraw gwarancyjnych, czynności serwisowych w zakresie powierzonych zadań oraz koordynowanie ich realizacji, udostępnianie pomieszczeń i infrastruktury do kontroli i wykonywania niezbędnych czynności, towarzyszenie firmom wykonawczym podczas napraw gwarancyjnych i czynności serwisowych, sprawdzenie poprawności wykonywania, podpisywanie protokołów odbioru.


Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe;
 • dobra organizacja pracy;
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, staranność, sumienność i niezawodność;
 • umiejętność czytania i analizowania projektowej dokumentacji technicznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym;
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.


Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w środowisku muzealnym;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków UE.


Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat;
 • stabilne wynagrodzenie;
 • pracę w doświadczonym zespole;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl
lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie:
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
(z dopiskiem: Rekrutacja – specjalista d/s inwestycji) w terminie do 08.10.2022 r. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

***

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych – jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy, zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w pkt 4c, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.
2022-09-08
Ogród barokowy na tarasie górnym, fot. W. Holnicki

Co można zobaczyć w parku

Od powstania królewskiej rezydencji w Wilanowie przywiązywano dużą wagę do wyglądu jej otoczenia. Choć kształtowano ją zawsze zgodnie z obowiązującą...

sypialnia_krolowej_baner.jpg

Co można zobaczyć w pałacu

Kiedy w 1676 r. Jan Sobieski przyjął godność królewską i jako Jan III zasiadł na tronie, siedzibą jego dworu stał …

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem