PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Praca w Dziale Komunikacji Społecznej | zgłoszenia do 20 lutego

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby do pracy w Dziale Komunikacji Społecznej na stanowisku asystenta muzealnego.

 

Praca w Dziale Komunikacji Społecznej polega między innymi na:

 • pisaniu i redagowaniu tekstów informacyjnych i edukacyjnych;
 • tworzeniu treści publikowanych w mediach społecznościowych i utrzymywaniu kontaktów z korespondentami;
 • redagowaniu strony internetowej muzeum i mediów społecznościowych (tworzeniu i aktualizowaniu zasobów);
 • uczestnictwie w procesie wydawniczym książek naukowych i popularnonaukowych;
 • uspójnianiu komunikacji wizualnej muzeum, koordynacji wykonania i montażu oznaczeń na terenie muzeum;
 • współpracy przy organizacji spotkań i debat, wizyt studyjnych i wizyt dziennikarzy w ramach organizowanych w muzeum projektów;
 • uczestnictwie w innych projektach realizowanych przez zespół muzeum (np. finansowanych ze środków UE).


Zgłoś się do nas, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe humanistyczne, interesujesz się historią i historią sztuki;
 • doskonale posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • znasz bardzo dobrze w mowie i piśmie język angielski (min. poziom B2);
 • umiesz i chcesz pracować zespołowo, jesteś otwarty/a na współpracę i wymianę doświadczeń, dobrze organizujesz własną pracę i cenisz jej różnorodność;
 • swobodnie poruszasz się w świecie mediów społecznościowych.


Docenimy również:

 • posługiwanie się cms;
 • umiejętność prostego składu graficznego;
 • doświadczenie w procesach wydawniczych.


Podejmując współpracę z nami, zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat);
 • możliwość doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach i kursach, także zagranicznych);
 • pracę w pięknym miejscu, w muzeum, które realizuje ciekawy i różnorodny program;
 • legitymację pracowniczą uprawniającą do bezpłatnego wstępu do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny na adres e-mail: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
(z dopiskiem: Rekrutacja – asystent muzealny w Dziale Komunikacji Społecznej)

Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego 2023 r. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę w muzeum.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

***

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych – jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy, zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w pkt 4c, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.
2022-12-14
Ogród barokowy na tarasie górnym, fot. W. Holnicki

Co można zobaczyć w parku

Od powstania królewskiej rezydencji w Wilanowie przywiązywano dużą wagę do wyglądu jej otoczenia. Choć kształtowano ją zawsze zgodnie z obowiązującą...

sypialnia_krolowej_baner.jpg

Co można zobaczyć w pałacu

Kiedy w 1676 r. Jan Sobieski przyjął godność królewską i jako Jan III zasiadł na tronie, siedzibą jego dworu stał …

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem