PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska
nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Praca: współpracownik ds. środowiska przyrodniczego | zgłoszenia do 23 stycznia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje współpracownika do spraw środowiska przyrodniczego.

Jednym z kluczowych zadań muzeum jest zapewnienie opieki środowisku przyrodniczemu. Muzeum jest jednostką spajającą elementy kultury i natury. Dąży do prowadzenia badań i analiz na terenie założenia pałacowo-ogrodowego, jak i w kontekście otoczenia stanowiącego spuściznę dawnych dóbr wilanowskich. Zajmuje się także współpracą krajową i międzynarodową z organizacjami i instytucjami w ramach prowadzonych zadań oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację projektów. W ramach przybliżania problematyki przyrodniczej organizuje wydarzenia kulturalne i wystawiennicze, konferencje, seminaria i debaty.

Do zadań ww. osoby będzie należało:

 • prowadzenie analiz dot. krajobrazu, przyrody, środowiska (w tym analizy flory i fauny),
 • analiza dokumentacji sporządzanych na potrzeby urzędu miasta (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
 • sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji (np. inwentaryzacji) w programie ArcGIS,
 • współpraca w procesach konsultacyjnych z urzędami miejskimi,
 • organizacja wydarzeń takich jak seminaria, konferencje, debaty,
 • prowadzenie oficjalnej korespondencji z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) dotyczącej realizowanych projektów.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe przyrodnicze (minimum licencjat lub inżynier – np. biologia, leśnictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, planowanie przestrzenne),
  • podstawowa wiedza przyrodnicza,
  • znajomość oprogramowania pakietu MS Office, oprogramowania ArcGIS,
  • motywacja do pracy w miejscu związanym z naturą i sztuką,
  • umiejętność i chęć pracy zespołowej,
  • umiejętność zarządzania czasem i przydzielonymi zadaniami,
  • wysoka kultura osobista,
  • ukierunkowanie na wyzwania oraz na poszukiwanie rozwiązań.

   Dodatkowe atuty:

   • doświadczenie pracy w instytucji ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu,
   • udziały w programach badawczych związanych ze środowiskiem, przyrodą, krajobrazem, hydrologią,
   • doświadczenie w pracy związanej z dokumentacją archiwalną,
   • znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką przestrzenną, ochroną środowiska, przyrodą, gospodarowaniem wodami,
   • doświadczenie w pracy związane z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczych,
   • umiejętność tworzenia prostych materiałów graficznych.

   Oferujemy:

   • umowę-zlecenie, w wymiarze: ok. 20 godz. tygodniowo, na okres od lutego 2022 r. do grudnia 2022 r. z możliwością przedłużenia umowy,
   • pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole.

   Zgłoszenia

   Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do 23 stycznia 2022 r. na adres: mzolnierczuk@muzeum-wilanow.pl – w tytule mejla wpisując: współpracownik ds. środowiska przyrodniczego,

   lub w wersji tradycyjnej na adres:

   Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
   02-958 Warszawa

   z dopiskiem: współpracownik ds. środowiska przyrodniczego.

   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

   Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

   Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli:

   „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji”.


   Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

   1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
   2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
   4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
    a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
    b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
    c) zgoda na przetwarzanie danych – jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy – zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
   5. Muzeum będzie przechowywało dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
   7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
   8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
   9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w  pkt 4c, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
   10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
   11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.
    2021-12-23

    Misja i statut Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

    Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opiekuje się świadectwami pamięci o królu Janie III i istniejącym od 1805 r. muzeum Stanisława Kostki Potockiego. Udostępniając je publiczności, nowocześnie edukuje o czasach obu patronów i kultywuje wartości tradycji staropolskiej. Kształtuje postawy obywatelskiej i patriotycznej odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe kulturowe i przyrodnicze.

    top_maly_cunctis.jpg

    Historia instytucji

    Muzeum wilanowskie jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało założone w 1805 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich.

    Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

    Muzeum w Internecie

    Organizator

    Partnerzy

    Sponsorzy

    Idea & Design
    Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

    Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

    ✓ Rozumiem