© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.06.2019

Administracja i promocja w projekcie „www.muzeach”

Żaden projekt, a zwłaszcza tak duży i złożony, jak „www.muzeach” nie zostanie zrealizowany skutecznie bez odpowiedniego wsparcia administracyjnego. Podziwiając efekty tego typu przedsięwzięć, często zapominamy, ile niewidocznych dla odbiorcy działań zostało podjętych w celu osiągnięcia sukcesu. Kwestie zamówień publicznych, płacowych, rozliczeń i sprawozdawczości w ramach projektu są realizowane nie tylko na poziomie poszczególnych muzeów, ale również całego konsorcjum.

Jednym z zadań jest promocja. Obowiązek informacyjny realizowany będzie przy użyciu strony internetowej projektu, stron lidera i partnerów, tablic informacyjnych. Zaplanowane są także publikacje internetowe, newsletter oraz konferencja prasowa podsumowująca projekt.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

POPC www.muzeach