© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Ambasador Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

Z prawdziwą radością i wzruszeniem pragniemy poinformować, że podczas I Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie otrzymało tytuł Ambasadora Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Wyróżnienie to ma dla nas wyjątkowe znaczenie, ponieważ zostało przyznane przez środowisko niezwykle wymagające i jednocześnie najbardziej kompetentne do oceny działań na rzecz dostępności – przez osoby z niepełnosprawnościami oraz organizacje pozarządowe.

Bardzo dziękujemy za dostrzeżenie i docenienie naszej pracy oraz za potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku. Taki efekt był możliwy dzięki zaangażowaniu i pasji pracowników oraz dzięki konstruktywnym konsultacjom ze środowiskiem, za co w tym miejscu wszystkim serdecznie dziękujemy.

Czujemy się wyróżnieni, docenieni i zmotywowani do dalszych działań. Chcemy nadal z zaangażowaniem poszukiwać nowych rozwiązań i sposobów udostępniania niezwykłego bogactwa kulturowego, którego opiekunem jesteśmy. Pragniemy przybliżać wszystkim zainteresowanym świat zachowany w dziełach, opowieściach, życiorysach, murach czy też ogrodach naszego muzeum.

Mamy nadzieję, że będzie jeszcze ciekawiej i jeszcze bardziej dostępnie, i że wszyscy zainteresowani będą mogli cieszyć się tym miejscem i uczestniczyć w działaniach  oferowanych przez muzeum.


WIĘCEJ NA TEMAT KONGRESU