© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   18.08.2015

Amorem Patriae, Ad Extremum Usque Spiritum Asserendae, Heroicis Mentibus Implantatum, Sarmatis Vero, Eorundemque Herculi, Serenissimo Potentissimoque Principi Ac Domino, D[omi]n[o] Johani Tertio, Poloniarum Regi Fortissimo...

Zaproszenie na mowę pochwalną na cześć Sarmackiego Herkulesa, Jana III Sobieskiego, z okazji jego zwycięstwa pod Wiedniem i zakończenia zmagań wojennych. Mowa została wygłoszona w siedzibie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego przez Karola Ernesta Bauera. Autor zaproszenia przedstawia skrócony opis mowy, jaką będzie można usłyszeć. Zapowiada zatem, że Bauer sławić będzie miłość Sobieskiego do ojczyzny, a także jego pietas (pobożność, umiłowanie ojczyzny). Następnie wskazane są przykłady tego typu miłości: mityczny Odyseusz, który przez lata błąkał się po świecie zdeterminowany, aby powrócić do ojczystej Itaki, Horatius Cocles, który, aby nie dopuścić wrogich wojsk do Rzymu, sam stawił im czoła broniąc mostu przed armią nieprzyjaciela. Co do rodu Sobieskich, wśród herosów sarmackich to właśnie on charakteryzuje się podobnym przywiązaniem do ojczystego kraju, czego potwierdzeniem są Chocim i Wiedeń. Działania Sobieskiego radują nie tylko cały chrześcijański świat, ale także Polskę oraz, oczywiście, Gdańsk. Autor składa królowi gratulacje, następnie nazywa go zwycięzcą, gwarantem wolności, obrońcą chrześcijańskiego świata.

logo POIiŚ