© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   23.05.2023

Audiodeskrypcje

Treści wizualne są niedostępne dla osób niewidomych i trudno dostępne dla  słabowidzących. Muzeum wnętrz, jakim jest Muzeum Pałacu w Wilanowie, to miejsce bardzo wizualne. Począwszy od widoku pałacu i ogrodów, poprzez wrażenia i informacje zawarte w aranżacjach poszczególnych wnętrz, po eksponaty prezentowane w różnych częściach pałacu. Widok tych wszystkich miejsc i obiektów to prawdziwa dawka informacji, dla wielu również – niecodziennych wrażeń i emocji. Czy zatem osoby, dla których treści wizualne są niedostępne, mogą przychodzić do muzeum? Oczywiście, że tak! A jednym z rozwiązań, które przybliżają im sztukę, jest właśnie audiodeskrypcja oraz jej wersja tekstowa – deskrypcja.

Co to jest?

Audiodeskrypcja to akustyczny opis informacji wizualnych. Jej celem jest umożliwienie osobom niewidomym i niedowidzącym odbioru istotnych treści wizualnych. Dzięki temu rozwiązaniu można dowiedzieć się, jak wygląda dane dzieło sztuki, sala ekspozycyjna czy też jakie informacje są umieszczone na tablicach informacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu można doświadczać sztuki, zagłębiać się w jej zakamarki i detale.

Dla kogo?

Audiodeskrypcja w pierwszej kolejności powstała jako narzędzie dla osób z niepełnosprawnością wzroku – niewidomych, słabowidzących, głuchoniewidomych.

Jednak z rozwiązania tego może korzystać każdy zainteresowany bliższym poznaniem dzieła sztuki. Jest to również ciekawe sposób przybliżający sztukę autorom opisów. Niejednokrotnie dopiero w trakcie pisania audiodeskrypcji dostrzegają detale i niuanse, które wcześniej umykały im nawet przy częstym, ale pobieżnym oglądaniu opisywanego przedmiotu.

W ramach projektu powstały:

  • audiodeskrypcje sal ekspozycyjnych na wystawie „Kolekcjonerstwo Potockich”,
  • audiodeskrypcje  wybranych obiektów,
  • tyfloopisy, czyli opisy dźwiękowe prowadzące rękę dla dwóch nowych obrazów dotykowych.


Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. „Kultura bez barier” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w partnerstwie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacją Kultury bez Barier oraz Institut für Bildung und Kultur e.V.