© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   19.11.2016

Badania nad definicją nieruchomości ziemskiej w świetle odwołań właścicieli lub ich spadkobierców od decyzji administracyjnych

Opracowanie dotyczące pogłębionych badań nad definicją nieruchomości ziemskiej w świetle odwołań właścicieli ziemskich lub ich spadkobierców prawnych od decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących podpadania majątków ziemskich pod przepisy dekretu PKWN (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów znajdujących się w zasobach Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, Wojewódzkich Urzędów Ziemskich oraz Urzędów Wojewódzkich).