© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.12.2016

Badania prowadzone przez muzeum kontynuowane przez WIOŚ

Dzięki badaniom wody prowadzonym w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”, które wykazały skażenie Potoku Służewieckiego, udało się zaalarmować kolejne instytucje mające realny wpływ na stan wód. Działania prowadzone przez muzeum znalazły swoją kontynuację w pracach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Alarmujące dane z analiz wód, które przeprowadzono w muzeum, sprawiły, że do ustalenia przyczyn zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego włączył się WIOŚ. Instytucja dbająca o ochronę środowiska wdrożyła własny projekt, aby zidentyfikować źródła zatrucia potoku. Projekt był prowadzony we współpracy z Politechniką Warszawską. Wyniki tych badań, aktualnie analizowane, być może posłużą do wprowadzenia zmian w prawie: rozważane są zmiany w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych w celu umożliwienia służbom chroniącym środowisko prowadzenia ściślejszej kontroli wpustów do potoku. 

Monitoring Potoku Służewieckiego był prowadzony od sierpnia 2015 r. do lipca 2016 r. Od stycznia 2016 r. monitorowano także cztery wybrane stawy zasilane wodami potoku. Przeprowadzona analiza wyników badań monitoringowych wód Potoku Służewieckiego i stawów zasilanych wodami potoku pozwala ocenić stan jakości wody w ciekach oraz podjąć próbę interpretacji zachodzących zmian i zagrożeń występujących w wodach.

Więcej o prowadzonych pracach można przeczytać na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, m.in. TUTAJ.

EEA grants

 

Badania wody prowadzono w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego