© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   23.03.2021

„Between Mnemosyne and Terpsychore” | nowy projekt europejski | taniec współczesny, dziedzictwo i rozszerzona rzeczywistość

Rozpoczynamy nowy europejski projekt „Between Mnemosyne and Terpsychore”. Połączy on miejsca dziedzictwa europejskiego, współczesny taniec oraz edukację młodzieży. Projekt będzie realizowany przez sześć instytucji z trzech europejskich krajów: Portugalii, Polski i Hiszpanii.

Będziemy działać pod opieką Mnemosyne, greckiej bogini pamięci i patronki miejsc dziedzictwa, oraz Terpsychory – opiekunki tańca. Współdziałanie obu bóstw antycznych wzmacnia rolę pałaców jako przestrzeni rozwoju krytycznego myślenia. Narzędzia interpretacyjne, takie jak taniec współczesny oraz cyfrowe środki mediacji w przestrzeni dziedzictwa, tworzą pole dla kreatywności.

Odbiorcami działań są uczniowie w wieku 14–18 lat. Warsztaty taneczne odbywające się w obu pałacach zainspirują uczniów do refleksji na temat dziedzictwa kulturowego oraz szukania sposobów na wyrażanie własnych opinii i tworzenia nowych znaczeń. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych pozwoli zbudować most technologiczny między uczniami, kuratorami i tancerzami.  

Aktywności planowane w projekcie:

  • Warsztaty dla uczniów realizowane przez instruktorów tańca i kuratorów – inspirowane ekspozycją muzeów zagadnienia będą interpretowane za pomocą tańca współczesnego. Na zakończenie roku szkolnego 2022 młodzież z Polski i Portugalii zaprezentuje przedstawienie taneczne w rodzimym pałacu.
  • Nowe przewodniki dla szerokiej publiczności w obu pałacach uczestniczących w projekcie.
  • Aplikacja wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość – elementy wizualne z przedstawień tanecznych wspierać będą wizytę w obu rezydencjach królewskich.
  • Konferencje poświęcone budowaniu narracji na ekspozycji stałej w pałacach oraz mediacji kulturowej z wykorzystaniem tańca jako narzędzia interpretacji.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej na sumę prawie 300 000 euro z programu Erasmus +, który wspiera partnerstwa strategiczne na poziomie europejskim na rzecz kreatywności w okresie pandemii. Projekty dotyczące edukacji i szkoleń promują rozwój wiedzy w Europie oraz pozwalają realizować założenia strategii Europe 2020 – zrównoważonego rozwoju i włączania społecznego.


Czas trwania projektu: marzec 2021 – lipiec 2023.

Budżet projektu: 298 112 euro

Lider projektu: Parques de Sintra-Monte da Lua, Sintra (https://www.parquesdesintra.pt/pt/)

Partnerzy projektu: