© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.02.2020

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Znak sprawy: KF.AZ.2401.5.AZ.2020

4 marca 2020 r. opublikowano:

10 marca 2020 r. opublikowano:

27 marca 2020 r. opublikowano:

21 kwietnia 2020 r. opublikowano: