© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

„Bioróżnorodność” – cykl debat publicznych

W ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” odbyły się dwa cykle debat poświęconych różnorodności biologicznej na terenie rezydencji w Wilanowie. Podczas spotkań wspólnie z Państwem rozmawialiśmy o walorach przyrodniczych parku wilanowskiego, a także o zagrożeniach związanych z presją urbanizacyjną wywieraną na ten teren przez szybko rozwijające się miasto.

Tematy debat pierwszego cyklu:

Tematy debat drugiego cyklu:

 

Kontakt:
Martyna Sowińska
e-mail: msowinska[at]muzeum-wilanow.pl

eea grants logo

 

Debaty odbyły się w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego